Kolejne regulacje dotyczące zrównoważonego rozwoju sprawiają, że rośnie presja i oczekiwania względem działów ds. etyki i zgodności z przepisami (compliance). Rosną również potrzeby kadrowe oraz finansowe na zakup technologii oraz dostosowywanie działań organizacji do wymogów ESG.

Jak pokazują wyniki badania Capgemini opublikowane w raporcie “A world in balance 2023”, w ciągu minionego roku trzykrotnie wzrosła liczba menedżerów dostrzegających biznesowe uzasadnienie dla działań ESG i z zakresu zrównoważonego rozwoju — z 21% do 63%. Nowe wymogi prawne sprawiają, że rośnie też presja i oczekiwania względem działów ds. etyki i zgodności z przepisami (compliance), a tym samym — potrzeby kadrowe.

Większe znaczenie działów compliance

Jak wynika z badań KPMG, 72% międzynarodowych Chief Compliance Officers (CCO) deklaruje zwiększenie liczby pracowników w swoich zespołach w ciągu najbliższego roku. Wśród priorytetów znalazło się również zwiększenie wydatków na technologie oraz dostosowywanie działań organizacji do wymogów ESG.

Aż 84% dyrektorów ds. etyki i zgodności, którzy wzięli udział w badaniu KPMG spodziewa się, że w ciągu najbliższych dwóch lat będzie musiało stawiać czoła presji związanej z rosnącymi oczekiwaniami i kontrolami organów regulacyjnych. Nowe wymogi prawne, a także dynamicznie zmieniające się trendy i oczekiwania względem działów compliance sprawiają, że zarządzający tym obszarem w firmach muszą dostosować swoje plany do sytuacji na rynku.

Poprawa wydajności działań compliance ma być realizowana poprzez rozwój zespołów, ale też inwestycje w najnowsze rozwiązania technologiczne, szczególnie te związane z analityką danych i cyberbezpieczeństwem.

30% ankietowanych jako obszary największych wyzwań na najbliższe dwa lata wskazuje analitykę danych i modelowanie predykcyjne. Dyrektorzy ds. compliance wskazali, że w ich firmach w ciągu najbliższych dwóch lat priorytetowymi obszarami do automatyzacji będą m.in. ocena ryzyka, monitorowanie, testowanie i mapowanie regulacyjne.

Podsumowanie

Zmieniające się przepisy (związane głównie z wdrożeniem CSRD, ale i np. wprodzenieniem ustawy o sygnalistach w Polsce) wymagają ciągłego monitorowania i dostosowywania strategii zgodności z regulacjami. Tymczasem, zaledwie 7% ankietowanych przez KPMG dyrektorów ds. etyki i zgodności uznaje własne programy zgodności ze standardami ESG za w pełni rozwinięte, natomiast 41% z nich przyznaje, że programy te są w ich firmach nadal w fazie planowania lub przygotowań.

W wielu organizacjach proces wdrażania wymogów ESG jest na wczesnym etapie – trwa zapoznawanie się z nowymi przepisami i rozważanie różnych modeli biznesowych, odpowiadających standardom.

Wspomniane wyżej badanie Capgemini pokazuje, że rośnie jednocześnie grono decydentów biznesowych dostrzegających w ESG coś więcej niż tylko zwykły obowiązek raportowy. Organizacje, zwłaszcza te, których zarządy są aktywnie zaangażowane w ustalanie strategii zrównoważonego rozwoju, poczyniły postępy w definiowaniu swoich priorytetów w zakresie ESG i przeprojektowaniu swoich modeli biznesowych, aby były bardziej zrównoważone. Z drugiej strony, organizacje nadal nie radzą sobie z raportowaniem inicjatyw ESG – szczególnie w zakresie mierzenia emisji w zakresie 3.

Eksperci Capgemini podkreślają, że kluczem do sukcesu w zakresie wdrożenia strategii oraz raportowania ESG jest odpowiednie gromadzenie danych. A korzyści z podejścia data-driven wykraczają daleko poza samo raportowanie pozafinansowe.

Czytaj też: