Autor: Magdalena Krukowska

Luka w finansowaniu Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ wynosi globalnie 11-15 bilionów dolarów rocznie, czyli czterokrotnie więcej niż się aktualnie wydaje. Jednym z kluczowych narzędzi, aby te braki zapełnić, ma być finansowanie powiązane z poprawą wskaźników ESG. Według danych UN Global Compact inwestycje zrównoważone, czyli służące realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG) stanowią mniej niż…1 procent aktywów płynnych globalnie. A potrzebujemy 50-krotnego wzrostu do 2050 roku, aby osiągnąć cele klimatyczne, związane z ochroną bioróżnorodności, wody, czy walką z nierównościami społecznymi i biedą. Szacunki Komisji Europejskiej z 2023 r. wskazują, że w celu spełnienia celów Europejskiego Zielonego Ładu i RePowerEU konieczne są…

Czytaj całość

Nowoczesne technologie są niezbędne w zbieraniu i przetwarzaniu informacji potrzebnych do raportowania zrównoważonego rozwoju. To wymusza zmiany w oprogramowaniu tworzonym dla przedsiębiorstw, aczkolwiek samo zastosowanie najnowszych rozwiązań nie zagwarantuje jeszcze rzetelności samych danych ESG. Liczba menedżerów dostrzegających biznesowe uzasadnienie dla działań ESG w minionym roku wzrosła trzykrotnie. Już ponad dwie trzecie decydentów biznesowych na całym świecie dostrzega, że korzyści płynące ze zrównoważonego rozwoju przewyższają koszty, i to niezależnie od obowiązku raportowania. Tak m.in. wynika z najnowszego badania Capgemini „A world in balance”. Jednocześnie firmy nadal nie radzą sobie z raportowaniem inicjatyw w zakresie zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza w zakresie pomiaru i…

Czytaj całość

Mimo postępów w transformacji energetycznej, polska elektroenergetyka nadal jest najbardziej emisyjna w całej Unii Europejskiej. Rośnie też uzależnienie naszego kraju od importu węgla. Biorąc pod uwagę, że biznes w Polsce odpowiada za ponad 70 proc. emisji CO2, to jego przejście na zieloną stronę mocy, mogłoby pomóc odwrócić ten trend. 2023 rok był rekordowy: produkcja z OZE sięgnęła po raz pierwszy 27 proc., a udział węgla w miksie energetycznym spadł do najniższego w historii poziomu 60,5 proc. – to o 10 p.p. mniej niż rok wcześniej. O ponad 40 proc. wzrosła za to produkcja energii z gazu ziemnego. Jednocześnie, rośnie nasze…

Czytaj całość

Polski biznes, jeśli chce budować konkurencyjność klimatyczną i ograniczać negatywny wpływ na środowisko, musi jak najszybciej nauczyć się wyciągać wnioski z własnych raportów ESG i zacząć realnie się dekarbonizować. Liczby nie pozostawiają złudzeń. Globalne emisje dwutlenku węgla związane z produkcją energii wciąż rosną. Zgodnie z danymi Międzynarodowej Agencji Energetycznej w 2022 r. osiągnęły nowy, rekordowy poziom ponad 36,8 Gt. Po dwóch latach wyjątkowych wahań w zużyciu energii i emisji, spowodowanych częściowo pandemią Covid-19, ten wzrost był i tak znacznie wolniejszy niż odbicie w 2021 r., które wyniosło ponad 6 procent. Zgodnie z zapisami porozumienia paryskiego, aby uniknąć drastycznych skutków zmian…

Czytaj całość

Spełnienie wymogów regulacyjnych z zakresu ESG jest sporym wyzwaniem dla wielu przedsiębiorstw. Dla tych, które działają w sektorze dóbr konsumenckich oraz handlu detalicznego, jest to kwestia nie tylko wizerunkowa. Jeśli nie włączą zrównoważonego rozwoju w strategie biznesowe, może to dla nich oznaczać utratę pozycji konkurencyjnej i straty finansowe. Raportowanie ESG jest jednak dla nich dość trudne. O być albo nie być spółek w coraz większym stopniu decydują informacje związane z różnymi aspektami ESG. I nawet jeśli nie zawsze mamy informację o postawach indywidualnych konsumentów, to reakcja inwestorów jest pośrednio zawsze odzwierciedleniem tego, jak firma jest — lub może być w…

Czytaj całość

Z deklaracji wynika, że jesteśmy skłonni więcej zapłacić (premia) za produkty spełniające kryteria ESG, ale szukamy dowodów i stajemy się też dużo bardziej sceptyczni oraz wymagający wobec tego, co przekazują same firmy. Z globalnego badania firmy doradczej Bain & Company wynika, że konsumenci są gotowi płacić średnio o 12 proc. więcej za produkty, które spełniają kryteria zrównoważonego rozwoju. Wynika to ze wzrostu świadomości związanej z ochroną środowiska, na co wpływ mają coraz częstsze ekstremalne zjawiska pogodowe i widoczne skutki zmian klimatu. Już dla połowy konsumentów wpływ produktu na środowisko to jeden z kluczowych czynników decydujących o wyborze towaru. Aż 60…

Czytaj całość

Kolejne regulacje dotyczące zrównoważonego rozwoju sprawiają, że rośnie presja i oczekiwania względem działów ds. etyki i zgodności z przepisami (compliance). Rosną również potrzeby kadrowe oraz finansowe na zakup technologii oraz dostosowywanie działań organizacji do wymogów ESG. Jak pokazują wyniki badania Capgemini opublikowane w raporcie “A world in balance 2023”, w ciągu minionego roku trzykrotnie wzrosła liczba menedżerów dostrzegających biznesowe uzasadnienie dla działań ESG i z zakresu zrównoważonego rozwoju — z 21% do 63%. Nowe wymogi prawne sprawiają, że rośnie też presja i oczekiwania względem działów ds. etyki i zgodności z przepisami (compliance), a tym samym — potrzeby kadrowe. Większe znaczenie…

Czytaj całość

Decyzja państw unijnych z 15 marca o zatwierdzeniu porozumienia politycznego w sprawie dyrektywy dotyczącej należytej staranności (due diligence) w zakresie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw (CSDDD) to krok naprzód w ochronie praw człowieka i środowiska. Kolejnym kluczowym etapem będzie głosowanie w Parlamencie Europejskim. CSDDD, czyli dyrektywa dotycząca należytej staranności (due diligence) w zakresie zrównoważonego rozwoju korporacji ma zapobiegać niekorzystnemu ich wpływowi na prawa człowieka i środowisko w całych łańcuchach wartości. Wydawało się, że w grudniu 2023 r., po procesie trilogu (negocjacjach instytucji unijnych) ustalono wszystkie jej szczegóły, które miały być poddane głosowaniu Parlamentu Europejskiego. Jednak w ciągu ostatnich trzech miesięcy sprawy przybrały…

Czytaj całość

Pomimo, że osiągnięcie globalnej neutralności klimatycznej długo potrwa, a koszty transformacji są ogromne, biznes energetyczny utrzymuje lub zwiększa poziom zielonych inwestycji. W Polsce energetyczna rewolucja może do 2040 r. przynieść oszczędności nawet 116 miliardów złotych. Globalne cele związane z neutralnością klimatyczną zostaną osiągnięte dopiero w 2060 r., a nawet później. Tak przynajmniej twierdzi większość przedstawicieli firm z branży energii i surowców naturalnych. Z badania Bain & Company przeprowadzonego wśród ponad 600 spółek na całym świecie wynika, że powodem spodziewanego opóźnienia jest niska rentowność projektów dekarbonizacyjnych. Za największą przeszkodę w rozwijaniu projektów związanych z wdrażaniem gospodarki niskoemisyjnej spółki z branży uważają…

Czytaj całość

Rozszerzenie odpowiedzialności przedsiębiorstw za analizowanie kwestii środowiskowych, społecznych i ładu zarządczego oraz walka z greenwashingiem to jedne z największych wyzwań, jakie czekają firmy w najbliższym czasie. Rok 2023 był wyjątkowy, jeśli chodzi o wykraczające już poza Unię Europejską debaty na temat tego, kogo i w jakim zakresie raportowanie ESG powinno obejmować, a także, czy samo „ESG” jest, co do zasady, zgodne z długoterminowymi interesami inwestorów i obowiązkami zarządów (a co za tym idzie, na ile ich wynagrodzenia powinny być powiązane z realizacją celów ESG). Liderzy biznesowi koncentrowali się już od dłuższego czasu na tym, jak określone kwestie wpływają na ich…

Czytaj całość