Autor: Magdalena Krukowska

Decyzja państw unijnych z 15 marca o zatwierdzeniu porozumienia politycznego w sprawie dyrektywy dotyczącej należytej staranności (due diligence) w zakresie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw (CSDDD) to krok naprzód w ochronie praw człowieka i środowiska. Kolejnym kluczowym etapem będzie głosowanie w Parlamencie Europejskim. CSDDD, czyli dyrektywa dotycząca należytej staranności (due diligence) w zakresie zrównoważonego rozwoju korporacji ma zapobiegać niekorzystnemu ich wpływowi na prawa człowieka i środowisko w całych łańcuchach wartości. Wydawało się, że w grudniu 2023 r., po procesie trilogu (negocjacjach instytucji unijnych) ustalono wszystkie jej szczegóły, które miały być poddane głosowaniu Parlamentu Europejskiego. Jednak w ciągu ostatnich trzech miesięcy sprawy przybrały…

Czytaj całość

Pomimo, że osiągnięcie globalnej neutralności klimatycznej długo potrwa, a koszty transformacji są ogromne, biznes energetyczny utrzymuje lub zwiększa poziom zielonych inwestycji. W Polsce energetyczna rewolucja może do 2040 r. przynieść oszczędności nawet 116 miliardów złotych. Globalne cele związane z neutralnością klimatyczną zostaną osiągnięte dopiero w 2060 r., a nawet później. Tak przynajmniej twierdzi większość przedstawicieli firm z branży energii i surowców naturalnych. Z badania Bain & Company przeprowadzonego wśród ponad 600 spółek na całym świecie wynika, że powodem spodziewanego opóźnienia jest niska rentowność projektów dekarbonizacyjnych. Za największą przeszkodę w rozwijaniu projektów związanych z wdrażaniem gospodarki niskoemisyjnej spółki z branży uważają…

Czytaj całość

Rozszerzenie odpowiedzialności przedsiębiorstw za analizowanie kwestii środowiskowych, społecznych i ładu zarządczego oraz walka z greenwashingiem to jedne z największych wyzwań, jakie czekają firmy w najbliższym czasie. Rok 2023 był wyjątkowy, jeśli chodzi o wykraczające już poza Unię Europejską debaty na temat tego, kogo i w jakim zakresie raportowanie ESG powinno obejmować, a także, czy samo „ESG” jest, co do zasady, zgodne z długoterminowymi interesami inwestorów i obowiązkami zarządów (a co za tym idzie, na ile ich wynagrodzenia powinny być powiązane z realizacją celów ESG). Liderzy biznesowi koncentrowali się już od dłuższego czasu na tym, jak określone kwestie wpływają na ich…

Czytaj całość

Okazuje się, że szklany sufit dotyczy nie tylko awansów w korporacjach. Do firm założonych przez kobiety trafia zaledwie 1 procent finansowania dla start-upów z Europy Środkowo-Wschodniej. Założycielki firm nie mają łatwego zadania. Kobiety są bardzo zaangażowane w pracę, szybko zdobywają nowe kompetencje i potrafią dostosowywać się do zmieniających warunków rynkowych, przy jednoczesnej wysokiej empatii i pozytywnym nastawieniu do wyzwań. Tak wynika m.in. z badań Pracuj.pl, według których 76% Polek deklaruje, że w pracy angażują się mocno w wykonywane zadania. Jednak mimo dużego zapału i szerokiego zakresu kompetencji, niemal połowa kobiet czuje się niedoceniania bądź dyskryminowana w miejscu pracy. Założycielki firm…

Czytaj całość

Aktualne protesty rolników pokazują, jak ogromnym problemem może być wdrożenie unijnej strategii bioróżnorodności, która zakłada m.in. ograniczenie o połowę zużycia pestycydów. Również świadomość i odpowiedzialność biznesu jest w tym obszarze bardzo niewielka. Unijna strategia na rzecz bioróżnorodności Unii Europejskiej, opracowana w 2020 r., zakłada m.in.: Spadek bioróżnorodności, będący jedną z konsekwencji zasobochłonnej gospodarki, jest obecnie uznawany za jedno z największych zagrożeń dla ludzkości. Do 2050 r. globalne straty związane z tym zjawiskiem mogą sięgnąć 10 bln dolarów. Utrata samych lasów podwodnych może kosztować światową gospodarkę nawet 500 mld dol. rocznie, jak wynika z raportu “Nature and Business: Navigating Risks and…

Czytaj całość

Rada i Parlament Europejski wstępnie porozumiały się co do kształtu rozporządzenia w sprawie ratingów środowiskowych, społecznych i zarządczych (ESG). Celem jest zwiększenie zaufania inwestorów do zrównoważonych produktów. Ratingi ESG to ważny wskaźnik dla instytucji finansowych oraz inwestorów, którzy chcą inwestować w projekty z określonymi wynikami w zakresie kwestii środowiskowych, społecznych, przestrzegania praw człowieka i dotyczących ładu korporacyjnego. Niestety, jak pokazała m.in. afera należącej do Deutsche Banku firmy DWS, są oni często wprowadzani w błąd przy ocenie zrównoważonych inwestycji z powodu braku wiarygodnych, porównywalnych ocen czynników ESG. Tymczasem ratingi ESG, które są wynikiem takich ocen – zrównoważonego rozwoju spółki lub produktów…

Czytaj całość

Dyrektywa dotycząca należytej staranności w zakresie zrównoważonego rozwoju (Corporate Sustainability Due Diligence Directive – CSDDD) ma sprzyjać transformacji ekologicznej oraz zapewnić ochronę praw człowieka w Europie i poza nią. Nowe obowiązki ESG przestraszyły jednak m.in. Niemców, którzy lobbują, aby ich nie wprowadzać. Dyrektywa, nad którą ostateczne głosowanie ma się odbyć w marcu, została zaproponowana przez Komisję Europejską, aby wspierać zrównoważony rozwój i odpowiedzialność społeczną przedsiębiorstw w globalnych łańcuchach wartości. Ma bowiem zmusić największe korporacje działające w Unii Europejskiej do odpowiedzialności prawnej za bezpośrednie i pośrednie skutki swojej działalności w krajach trzecich. To poniekąd rozszerzenie dyrektywy dotyczącej raportowania niefinansowego (CSRD), ponieważ zebrane dane ESG miałyby służyć pokazaniu,…

Czytaj całość

Polskie firmy mają narzędzia i środki finansowe, aby przyczyniać się do pozytywnych zmian społecznych, ale nadal brakuje odpowiednich standardów i zachęt, szczególnie prawno-podatkowych, do budowania kultury strategicznego zaangażowania społecznego. Większość osób i firm działających w Polsce, podobnie jak w całej Europie Środkowo-Wschodniej, nie postrzega zaangażowania społecznego jako integralnej części swojego stylu życia lub działalności biznesowej. Tak wynika m.in. z badań przeprowadzonych w latach 2020-2023 przez think tank Social Impact Alliance for Central & Eastern Europe w 11 krajach Europy Środkowo-Wschodniej (CEE), do których należą: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa, Polska, Rumunia, Słowacja oraz Słowenia. Z raportu „Uwalnianie kapitału prywatnego…

Czytaj całość