ESG - nowe wyzwanie dla biznesu i audytorów

Biznes stoi przed wieloma wyzwaniami, z których jednym z najważniejszych jest kwestia odpowiedzialności społecznej i środowiskowej, czyli ESG (Environmental, Social, Governance). Jakie zmiany niesie ze sobą ten trend i jakie wyzwania stoją przed audytorami oraz firmami? O tym rozmawialiśmy z Kamilem Jesionowskim, Prezesem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów podczas XXIV Dorocznej Konferencji Audytingu.

Kamil Jesionowski, prezes Polskiej Izba Biegłych Rewidentów o wyzwaniach dla branży.
Kamil Jesionowski, prezes Polskiej Izba Biegłych Rewidentów podczas Dorocznej Konferencji Audytingu mówił o największych wyzwaniach dla branży. (PIBR)

Wprowadzenie nowych regulacji i standardów związanych z ESG niesie ze sobą wiele wyzwań. Brakuje jasnych kryteriów dotyczących raportowania, a także specjalistów w tej dziedzinie. Z Prezesem Polskiej Izby Biegłych Rewidentów rozmawiamy o tym, jak sprostać nowym wymaganiom na rynku.

Piotr Pilewski: Kiedy dane niefinansowe będą ważniejsze od tych finansowych?

Kamil Jesionowski, Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów: To jest pytanie, nad którym cały czas warto się zastanawiać. Nie można przewidzieć konkretnej daty, ale to niewątpliwie nastąpi i cała gospodarka podąża w tym kierunku.

Przedstawiciele firm podkreślają, że brakuje jasnych kryteriów i wytycznych dotyczących raportowania. Co z perspektywy Pana organizacji jest największym wyzwaniem?

Regulacje są w trakcie dopracowywania, więc ich poznanie i działanie zgodnie z nimi, jest na obecnym etapie dość trudnym zadaniem. Prawdziwym wyzwaniem będzie poznanie tej specyfiki w przypadku publikacji pierwszych raportów i zbudowanie odpowiednich zespołów. Rolą biegłego rewidenta będzie w dużej mierze wykorzystanie tego, co robimy na co dzień – czyli rewizje. Natomiast w ramach zespołów rewizyjnych będziemy musieli zatrudniać osoby, które będą specjalizowały się w poszczególnych częściach związanych z ESG.

Jak opisywaliśmy na rynku pracy, jest problem ze specjalistami tego typu, brakuje praktycznych szkoleń i edukacji. Też obserwujecie już ten problem?

Tak i ja bym go trochę rozszerzył. Jest też luka na rynku pracy w samym audycie finansowym, czyli tym, co obecnie wykonujemy. Mamy problem ze specjalistami w tym zakresie. Jeśli mówimy o ESG, to tego typu problem może występować, dlatego chcemy współpracować z organizacjami, które zajmują się konkretnymi audytami w ramach poszczególnych elementów ESG.

Jak wielkim wyzwaniem dla transformacji branży i biznesu jest więc ESG?

Dużym, dlatego powinniśmy pamiętać, że obecnie wszyscy się tego obecnie uczymy. Jesteśmy w procesie, gdzie rozwijamy umiejętności w tym zakresie. Tak samo wymogi, jakie nakłada na nas UE, powinny być stopniowane, abyśmy przez ten pierwszy okres (od 2024 r. – przyp. red.) podejście regulatora, czy nadzorcy było inne tak, abyśmy mogli mówić o pełnym wdrożeniu dopiero po jakimś czasie.

Musimy więc prowadzić ciągłe szkolenia, rozmawiamy z uczelniami o studiach podyplomowych, które wprowadzałyby biegłych w zakres działań związanych z ESG i zwiększały ich kwalifikacje. Z kolei, o ile w dużych firmach obserwujemy wysoki poziom wiedzy związanej z ESG, to niektóre mniejsze firmy pozostawiają ten temat do czasu przyjęcia konkretnych rozwiązań.