Ponad 51 tysięcy publikacji w prasie, internecie, telewizji i radiu, które zanotowały łącznie ponad 414 milionów odsłon i odtworzeń. W 70 proc. wydźwięk publikowanych treści był pozytywny, w 19 proc. neutralny, a w pozostałych przekazach (średnio jednej na dziesięć) negatywny. Firma PSMM Monitoring&More przygotowała analizę przekazów medialnych dot. ESG za 2023 rok.

W większości, bo 93 proc. publikacje obecne były na portalach o zasięgach ogólnopolskich. 6,6 proc. przekazu stanowiły publikacje prasowe, a udział materiałów radiowych i telewizyjnych był w 2023 r. znikomy. Informacje na temat ESG dostępne były w mediach regionalnych, ale w mniejszym zakresie niż ogólnopolskich (proporcje 34 proc. do 66 proc.)

Jak czytamy w raporcie “chociaż wiele publikacji było związanych z ekonomią i finansami (w sumie ok. 26 proc.), to jednak ogólne znaczenie ESG wykracza daleko poza te dwie dziedziny. W badanym okresie nie brakowało doniesień, które dotyczyły wpływu przedsiębiorstw na kwestie społeczne i środowiskowe”.

Coraz więcej w mediach o ESG

Liczba publikacji w mediach rośnie z roku na rok i wynika ze zwiększonego zainteresowania tematyką ESG wśród interesariuszy – zarówno inwestorów, jak i społeczeństwa. Z drugiej strony media poruszają też kwestie zmian prawnych związanych z unijną dyrektywą CSRD, które zaczęły obowiązywać od 2024 r.

W latach 2020-2023 niemal 91 tys. publikacji na temat ESG zanotowało ok. 981 mln odsłon/odtworzeń.

Podsumowanie przekazu w latach 2020-2023. (Foto: Raport PSMM)

Treści związane z ESG publikowane są głównie w portalach aniżeli w mediach społecznościowych, gdzie spośród blisko 51 tys. wszystkich publikacji na temat ESG nieco ponad 7,5 tys. wzmianek odnotowano na platformach społecznościowych: X -4 tys. publikacji, Facebook – 2,5 tys. publikacji, Instagram – 400 publikacji i innych.

Łącznie w latach 2020-2023 w mediach społecznościowych odnotowano blisko 23 tys. wzmianek o ESG.

ESG w mediach społecznościowych w latach 2020-2023. (Foto: Raport PSMM)

W raporcie wyszczególniono także główne trendy związane z tematyką ESG. Oto one:

– publikowanie raportów zrównoważonych i zintegrowanych
– tworzenie organizacji włączających i wprowadzanie polityki inkluzywności
– promocja zielonego budownictwa i inwestycji niskoemisyjnych
– dekarbonizacja transportu i rozwój elektromobilności
– usprawnienie komunikacji poprzez realizację zasad prostego języka
– udostępnienie infrastruktury osobom niepełnosprawnym oraz usuwanie barier architektonicznych
– prowadzenie programów edukacyjnych i rozwojowych dla grup wykluczonych
– współpraca z wiarygodnymi kontrahentami i dbanie o sprawiedliwe wynagradzanie podwykonawców
– przeciwdziałanie dyskryminacji płciowej i wyrównywanie luki płacowej
– walka z wykluczeniem cyfrowym i upowszechnienie edukacji technologicznej
– ograniczanie produkowanych odpadów i zużywanej energii
– organizowanie emisji zielonych obligacji

Jak media opisują ESG

Jak wskazują autorzy raportu media, konceptualizując ESG w przekazach, korzystają z różnych terminów zaczerpniętych z dziedzin, takich jak ekologia (np. „środowisko naturalne”, „ zeroemisyjność ”), socjologia i socjolingwistyka (np. „społeczna odpowiedzialność”, „równość”, „ inkluzywność języka”), zarządzanie (np. „transparentność”, „etyka biznesu”, co pomaga w budowaniu wielowymiarowego dyskursu oraz sieci skojarzeń i powiązań po stronie odbiorcy).”

W kontekstach medialnych poruszane są wątki związane z ochroną środowiska i redukcją emisji CO2, często opisywane są przypadki tzw. greenwashingu oraz postrzegania go przez odbiorców, wpływ ESG na działalność i przyszłość firm, czy obowiązek przygotowywania raportów niefinansowych przez przedsiębiorstwa.

Istotny i widoczny w publikacjach jest również aspekt ekonomiczny i finansowy związany z konsekwencjami transformacji biznesu w kierunku ESG. Jak już pisaliśmy ESG oznacza kosztowne inwestycje, które – zdaniem prezesów największych firm zwrócą się w perspektywie kilku lat. lat.

Dodatkowo – jak czytamy – w mediach zamiast prostych relacji m.in. o działaniach charytatywnych, w publikacjach zaczęły pojawiać się bardziej złożone treści i analizy, obejmujące pogłębione aspekty społeczne, środowiskowe i związane z zarządzaniem. Tematyka związana z ESG zaczęła też przeważać nad tematyką CSR.

ESG jest – także pod kątem prawnym – z jednej strony doprecyzowaniem koncepcji związanej z CSR, a z drugiej jej rozszerzeniem na inne płaszczyzny działalności biznesu. Zakres CSR skupiał się głównie na społecznej odpowiedzialności biznesu. W ESG kluczowe są także aspekty środowiskowe i zarządcze (ład korporacyjny).

Medialność ESG vs CSR w latach 2020 2023. (Foto: Raport PSMM)

Jak wynika z badania „CSR w praktyce barometr CCIFP” większość firm swoje działania związane z ESG komunikuje głównie na platformach społecznościowych, co spotyka się z reakcją zwolenników, ale i przeciwników takich działań, którzy widzą w pierwszej kolejności potrzebę promocji danej firmy aniżeli przykłady realnych działań na rzecz środowiska czy lokalnych społeczności.