Od czasu cyfrowej rewolucji nic tak bardzo nie zmieniło biznesu, jak zielona transformacja. Proces jest przy tym jeszcze szybszy, bo dokonuje się pod presją wizji katastrofy klimatycznej. W trakcie Kongresu Kompas ESG rozmawialiśmy o tym, jak realizować strategie biznesowe w oparciu o ESG, które nie będą tylko kosztem, ale będą napędzać rozwój firmy, pozwolą zbudować przewagę konkurencyjną i wzmocnić jej pozycję wśród partnerów, klientów i inwestorów.

ESG to podejście do inwestowania i zarządzania, które uwzględnia kwestie środowiskowe, społeczne i zarządzania w procesie podejmowania decyzji biznesowych. Firmy coraz częściej dostrzegają korzyści płynące z wdrażania praktyk zgodnych z zasadami ESG, zarówno pod względem finansowym, jak i wizerunkowym.

Z jednej strony ESG to prawny obowiązek obejmujący bezpośrednio od 2024 r. największe firmy a pośrednio także ich dostawców. Z drugiej to szereg działań na rzecz środowiska i społeczeństwa. Działań, które, pokazują przykłady podawane przez Macieja Krzysztoszka, przyniosły Amica Group wymierne korzyści.

– Holistycznie patrzymy na nasze procesy. Jeśli mówimy o zrównoważonym rozwoju, to musimy patrzeć na każdy etap działalności, zaczynając od surowców, po projektowanie urządzeń, po produkcję tych urządzeń i dystrybucję do klienta, a później już na samo ich użytkowanie – zaznaczał ówczesny szef komunikacji korporacyjnej i ESG w AMICA SA.

Dlaczego to takie ważne? Unijna dyrektywa CSRD wymaga od firm przygotowywania raportów niefinansowych, które uważnie będą analizowane zwłaszcza przez zagranicznych interesariuszy.

ESG JUŻ DZIŚ ZMIENIA POLSKIE FIRMY [RELACJA]

W Polsce, jak również na całym świecie, inwestorzy, klienci i społeczeństwo coraz bardziej zwracają uwagę na działania firm związane z ochroną środowiska, zarządzaniem zasobami ludzkimi, etycznym postępowaniem i przejrzystym zarządzaniem. Firmy, które skutecznie wdrażają i komunikują swoje zaangażowanie w te obszary, mogą zyskać przewagę konkurencyjną na rynku i zdobyć większe zaufanie klientów oraz inwestorów.

– Inwestorzy z zagranicy, a szczególnie z krajów skandynawskich dopytują, jakie rozwiązania wdrażamy w zakresie wpływu na środowisko, jak wyglądają kwestie praw człowieka, jak monitorujemy naszych dostawców – opisywał Maciej Krzysztoszek podczas panelu moderowanego przez Filipa Kowalika.

Polscy przedsiębiorcy coraz częściej podejmują działania zgodne z zasadami ESG. Wdrażają innowacje technologiczne mające na celu zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko, podejmują działania społeczne, takie jak wsparcie lokalnych społeczności, edukację czy promocję różnorodności. Ponadto polskie firmy stawiają coraz większy nacisk na odpowiednie zarządzanie, w tym na etykę i przejrzystość działań.

– Żeby działania związane z ESG miały sens, muszą być połączone i zintegrowane ze strategią biznesową. Zielona planeta to jeden z filarów naszej strategii, w ramach której realizujemy szereg działań, które mają uefektywniać operacje nasze, przynosić finansowe oszczędności i realizować ambicję w tym filarze – minimalizować negatywny wpływ na środowisko naturalne – podkreślał Rafał Rudzki, Dyrektor ds. ESG Żabka Group.

Przykład konkretnych działań? Firma wprowadza w sklepach żaluzje perowskitowe czy półki chłodzone glikolem.

– Ekologia często może iść w parze z ekonomią. To dobry czas, aby zastanawiać się nad inwestycjami środowiskowymi, bo czasy kryzysu są okazją do kreatywności i podejścia do biznesu w świeży sposób, w innym ujęciu. To moment, gdzie można poszukać optymalizacji na podstawie zmian sposobu funkcjonowania firmy – zaznaczała Katarzyna Owsianko, Kierownik ds. Komunikacji Zewnętrznej, grupa spółek DANONE.

Wydatki na ESG można traktować jako koszt, ale można je traktować jako inwestycje, które się zwrócą z nawiązką i dla firmy i dla planety.

– To może być np. wyeliminowanie zbędnego elementu opakowania, ale i inne rozwiązania, które generują korzyści ekonomiczne. Zrównoważony rozwój wymaga środków, natomiast kwestia spojrzenia na to, czy to są wydatki, czy inwestycja, która się zwróci. To z jednej strony jest ochrona modelu biznesowego, ale z drugiej to myślenie o przyszłości i o tym, jak będzie wyglądała rzeczywistość w przyszłości, w której będziemy funckjonować – dodaje Owsianko.

Wpływ zasad ESG na polskie firmy będzie prawdopodobnie się jeszcze zwiększał w przyszłości, ponieważ tendencja do uwzględniania tych czynników w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych i konsumenckich będzie kontynuowana z powodu rosnącej świadomości społecznej i wzrostu znaczenia zrównoważonego rozwoju.