Transformacja ESG w firmie. Zielone kołnierzyki autorami zmian

- Osoba odpowiedzialna za zrównoważony rozwój musi łączyć umiejętności analityczne z wiedzą finansową i niefinansową, aby skutecznie wyznaczać strategiczne cele dla firmy - mówiła Monika Porębska, Pełnomocnik ds. Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu w Cementowni Warta S.A. podczas Okrągłego Stołu organizowanego w ramach inicjatywy Kompas ESG.

Specjaliści ds. zrównoważonego rozwoju nie tylko oceniają działalność firmy z perspektywy ekologicznej, społecznej i zarządzania, ale również identyfikują luki i tworzą procedury zgodne z regulacjami, zapewniając pełne dostosowanie do wymogów prawnych.

Monika Porębska dodaje, że kluczowym elementem tej roli jest ciągła edukacja i aktualizacja wiedzy na temat nowych regulacji i trendów w dziedzinie zrównoważonego rozwoju. A co za tym idzie konieczność szybkiego reagowania na zmieniające się otoczenie i dostosowywania się do nowych wyzwań.

– Proces transformacji w kierunku zrównoważonego rozwoju wymaga elastyczności, gotowości do zmiany struktury organizacyjnej, sposobu myślenia i nawet zatrudniania nowych specjalistów – podkreśla.