Tematem przewodnim II Kongresu Kompas ESG był biznes regeneratywny. – Na biznes regeneratywny należy patrzeć systemowo i należy patrzeć z perspektywy współdziałania. Biznes regeneratywny powinno wyróżniać to, że wszyscy razem, z dobrą intencją łączymy nasze działania biznesowe, ale również społeczne, naukowe, instytucjonalne po to, żeby zbudować lepsze jutro – mówiła Agnieszka Servaas, CEO VIVE Managment, współwłaścicielka VIVE Group, w rozmowie przeprowadzonej za kulisami II Kongresu Kompas ESG.

Zachęcała do budowania ekosystemów, w których cała wartość: biznesowa, społeczna i środowiskowa będzie spójna i będzie służyła wspólnemu celowi.

Sprawdź też: