Beata Tylman, dyrektor działu rynku w GPW, w rozmowie przeprowadzonej za kulisami II Kongresu Kompas ESG mówiła, że w kontekście zrównoważonego rozwoju i raportowania ESG, sztuczna inteligencja może pomóc w zbieraniu i agregowaniu danych. Dodała też: – Odbiór danych satelitarnych, które są pobierane z satelitów funkcjonujących na orbicie, pozwala nam na mapowanie zjawisk, które zachodzą i predyktywnie zapobiegać im w pewien sposób.

Sprawdź też: