Microsoft podpisał umowę z Brookfield Asset Management na zainwestowanie ponad 10 miliardów dolarów w rozwój OZE w celu wspomagania zasilania centrów danych.

Microsoft i Brookfield Asset Management ogłosili zawarcie nowego, pięcioletniego globalnego ramowego porozumienia dotyczącego energii odnawialnej. Umowa zakłada pozyskanie ponad 10,5 gigawatów nowej zdolności produkcyjnej czystej energii w Stanach Zjednoczonych i Europie, a także potencjalnie w regionach Azji i Pacyfiku, Indii oraz Ameryki Łacińskiej. Jest to największa w historii korporacyjna umowa zakupu czystej energii, prawie ośmiokrotnie większa od największej dotychczas podpisanej umowy PPA (Power Purchase Agreement).

Nowe zasoby energii odnawialnej dla rosnącego Microsoftu

Connor Teskey, dyrektor generalny Brookfield Renewable i prezes Brookfield Asset Management, powiedział:

„Ponieważ globalny trend cyfryzacji i przyjęcia sztucznej inteligencji w dalszym ciągu napędza wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną, jesteśmy podekscytowani współpracą z firmą Microsoft w celu wspierania popytu klientów poprzez rozbudowę mocy wytwórczych energii odnawialnej o mocy ponad 10,5 gigawata”.

ESG Today

Zgodnie z umową, Microsoft uzyska dostęp do nowych zasobów energii odnawialnej, które wspomogą rosnące zapotrzebowanie na usługi chmurowe zarówno w pracy, jak i w domu, co przyczyni się do realizacji celów firmy w zakresie czystej energii i zrównoważonego rozwoju. W 2021 roku Microsoft uruchomił inicjatywę „100/100/0 clean energy goal”, której celem jest osiągnięcie do 2030 roku bilansu 100% zużycia energii elektrycznej z pokryciem przez zakupy energii bezemisyjnej przez 100% czasu.

Adrian Anderson, dyrektor generalny ds. odnawialnych źródeł energii, energii bezemisyjnej i usuwania dwutlenku węgla (CDR) w firmie Microsoft powiedział:

„Microsoft chce wykorzystać nasze wpływy i siłę nabywczą, aby wywrzeć trwały pozytywny wpływ na wszystkich odbiorców energii elektrycznej. Współpraca z Brookfield napędza innowacyjny rozwój bardziej zróżnicowanych sieci energetycznych na całym świecie i przyczynia się do osiągnięcia naszego celu, jakim jest osiągnięcie 100% naszego zużycia energii elektrycznej w 100% przypadków, co odpowiada zakupom energii o zerowej emisji dwutlenku węgla do 2030 r.”.

News Paris50

Porozumienie między Brookfield a Microsoft ma na celu dekarbonizację sieci energetycznych oraz przyspieszenie globalnego przejścia na rozwiązania z zakresu energii odnawialnej w przemyśle chmurowym. Umowa będzie koncentrować się na energii słonecznej i wiatrowej oraz na innych nowych lub wpływowych technologiach generowania energii bezemisyjnej.

Adrian Anderson, dyrektor generalny ds. energii odnawialnej, energii bezemisyjnej i usuwania dwutlenku węgla w Microsoft, zaznacza, że współpraca ta ma na celu wykorzystanie wpływów i siły nabywczej Microsoftu, aby stworzyć trwały pozytywny wpływ dla wszystkich konsumentów energii elektrycznej. Z kolei Connor Teskey, dyrektor generalny Brookfield Renewable i prezes Brookfield Asset Management, podkreśla, że umowa jest świadectwem zdolności Brookfield do niezawodnego dostarczania rozwiązań w zakresie czystej energii na dużą skalę, co przyspieszy transformację energetyczną.

Inwestycja ta przewiduje rozwój nowych projektów w dziedzinie odnawialnych źródeł energii w najbliższych latach i może przyczynić się do znacznego wzrostu zdolności produkcyjnej energii odnawialnej Brookfield, jednocześnie wspierając globalne trendy cyfryzacji i rozwój sztucznej inteligencji, które napędzają wzrost zapotrzebowania na elektryczność.

Czytaj dalej: