Niebieski ład w Orlenie. Koncern ma strategię ochrony wodnych zasobów do 2030 roku

Orlen wprowadza strategię ochrony zasobów wodnych, wpisując się tym samym w europejski trend Blue Deal. Inicjatywy takie jak program Aqua i projekt Blue Bridge mają na celu nie tylko optymalizację zużycia wody, ale i poprawę ekosystemów oraz wprowadzenie zrównoważonych rozwiązań na rynku. O czym opowiada Arkadiusz Kamiński, Dyrektor ds. Operacyjnych w spółce.

W odpowiedzi na rosnące wyzwania ekologiczne i unijne regulacje z tym związane Orlen przygotował strategię do 2030 roku, która stawia na czele ochronę i racjonalne zarządzanie zasobami wodnymi. Strategia ta, jak wyjaśnia Arkadiusz Kamiński, Dyrektor ds. Operacyjnych w spółce, obejmuje szereg innowacyjnych projektów, które mają zmienić nie tylko oblicze firmy, ale i sektora, w którym działa.

Jednym z flagowych projektów jest program Aqua realizowany w zakładzie produkcyjnym w Płocku, który koncentruje się na optymalizacji zużycia wody. To jednak tylko jedno z wielu działań. Orlen planuje przekształcić część swoich terenów przemysłowych w zielone obszary, które będą wspierać niebieską infrastrukturę miast. Dodatkowo firma chce do 2030 roku znacząco ograniczyć zużycie wody oraz chemikaliów na swoich stacjach paliw.

– Natomiast sztandarowym projektem, który chcemy zrealizować jest projekt Blue Bridge, polegający na odzysku wody ze ścieków komunalnych, a następnie transporcie tej wody do naszego ujęcia znajdującego się nad Wisłą, a stamtąd rurociągami do zakładu produkcyjnego w celu jej użycia do realizowanych procesów technologicznych na terenie zakładu – opisuje Arkadiusz Kamiński.

Dzięki temu rozwiązaniu Orlen planuje obniżyć zużycie wody o ponad 25 proc.