Odnawialne źródła energii (OZE) to źródła energii, które odnawiają się w naturalny sposób i są przyjazne dla środowiska. Do OZE zalicza się między innymi: energię wiatru, promieniowania słonecznego, energię geotermalną, hydroenergię oraz energię otrzymywaną z biomasy i biogazu.

Stosowanie OZE przyczynia się do redukcji emisji gazów cieplarnianych i wspiera dążenie do gospodarki niskoemisyjnej. W kontekście zmian klimatu, OZE są kluczowym elementem międzynarodowej polityki klimatyczno-energetycznej, przyczyniając się do rozdzielenia wzrostu emisji gazów cieplarnianych od rozwoju gospodarczego.

Wpływ odnawialnych źródeł energii na klimat

Omówienie wpływu odnawialnych źródeł energii na klimat wymaga uwzględnienia różnych aspektów, takich jak redukcja emisji gazów cieplarnianych, zastępowanie paliw kopalnych oraz wpływ na lokalne ekosystemy. Odnawialne źródła energii, takie jak energia słoneczna, wiatrowa, hydroenergetyczna, geotermalna czy biomasa, mają znaczący potencjał w ograniczaniu globalnego ocieplenia. Warto jednak zauważyć, że każde z tych źródeł ma swoje specyficzne wyzwania i wpływ na środowisko.

  • Energia słoneczna. Panele słoneczne przyczyniają się do redukcji emisji gazów cieplarnianych, ponieważ produkują energię bez spalania paliw kopalnych. Jednakże ich produkcja wymaga użycia metali i minerałów, co może wpływać na środowisko.
  • Energia wiatrowa. Turbiny wiatrowe są skutecznym sposobem na generowanie energii bez emisji CO2. Wyzwaniem mogą być jednak ich wpływ na ptaki i nietoperze oraz wpływ akustyczny na otoczenie.
  • Hydroenergetyka. Elektrownie wodne są źródłem energii o niskiej emisji, ale mogą powodować zmiany w ekosystemach rzecznych, wpływając na ryby i inne formy życia wodnego.
  • Energia geotermalna. Jest to czyste źródło energii, ale jej wykorzystanie może być związane z emisją gazów cieplarnianych podczas wiercenia oraz potencjalnym ryzykiem trzęsień ziemi.
  • Biomasa. Biomasa może być odnawialnym źródłem energii, jednak jej spalanie wciąż generuje emisję CO2. Ponadto, niekontrolowana produkcja biomasy może prowadzić do deforestacji i degradacji gleby.

Pozostała część artykułu pod materiałem wideo:

Udział odnawialnych źródeł energii ma wzrastać

Instytucje Unii Europejskiej, w tym Rada, Parlament i Komisja, osiągnęły porozumienie, że do końca bieżącej dekady, odnawialne źródła energii będą stanowiły 42,5% unijnego miksu energetycznego. Jest to kompromis pomiędzy proponowanymi wcześniej wartościami: 45% popieranym przez Komisję i Parlament oraz 40% rekomendowanym przez niektóre kraje członkowskie, w tym Polskę. Nowy cel, wyższy od obecnego założenia 32%, ma na celu wspieranie strategii Unii w zakresie neutralności klimatycznej do 2050 roku oraz zmniejszenie zależności od rosyjskich paliw kopalnych.

Inwestycje w OZE na przestrzeni lat

Większość obecnie rozwijanych odnawialnych źródeł energii to energia słoneczna, a potem kolejno energia wiatrowa, wodna i bioenergia. Inwestowanie w odnawialne źródła, szczególnie w energię słoneczną, okazuje się być bardziej efektywne w kreowaniu miejsc pracy niż inwestycje w węgiel, gaz czy ropę naftową. Globalnie, branża odnawialnych źródeł energii zatrudnia do 2020 r. około 12 milionów osób, z czego najwięcej, prawie 4 miliony, pracuje w sektorze fotowoltaicznym.

Jeśli chodzi o koszty, Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej (IRENA) zbadała, że około 86% nowo dodanej w 2022 roku mocy z odnawialnych źródeł energii była tańsza niż energia elektryczna produkowana z paliw kopalnych. Ponadto, od 2000 roku dodane moce obniżyły rachunki za energię elektryczną o co najmniej 520 miliardów dolarów, a w krajach spoza OECD oszczędności z tytułu użytkowania dodanej mocy w 2022 roku mogą obniżyć koszty nawet o 580 miliardów dolarów.

W dekadzie 2010-2019 globalne inwestycje w odnawialne źródła energii, nie licząc dużych elektrowni wodnych, wyniosły 2,7 biliona USD. Największe udziały miały Chiny (818 mld USD), Stany Zjednoczone (392,3 mld USD), Japonia (210,9 mld USD), Niemcy (183,4 mld USD) i Wielka Brytania (126,5 mld USD). Ta kwota stanowi ponad trzykrotny, a może nawet czterokrotny wzrost w porównaniu do inwestycji z dekady 2000-2009.

Ocenia się, że od 2022 roku, 28% światowej energii elektrycznej będzie pochodzić z odnawialnych źródeł, co stanowi wzrost z 19% zarejestrowanych w 1990 roku.

Czytaj dalej: