Potrzebujemy nie tyle zielonego hurraoptymizmu, ile racjonalnej dyskusji i… edukacji. W końcu powstaje baza wiedzy o ESG, która stanie się również przestrzenią dla praktyków. Portal Akademia ESG pokaże firmom, jak zająć się zrównoważonym rozwojem, szczególnie w obliczu licznych wątpliwości związanych z unijnymi dyrektywami.

Niska świadomość na progu ważnych zmian

ESG jest wszechobecne w mediach, ale w 2023 roku wciąż ponad 20% polskich firm nigdy o nim nie słyszało, jak wynika z raportu Polskiego Stowarzyszenia ESG. Najgorzej wypada handel, gdzie aż 36% firm nie miało styczności z wymogami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju. Tylko 7% firm, które twierdzą, że znają ESG, oceniło swoją wiedzę wysoko i prowadzi szkolenia w tym zakresie dla swoich pracowników. Choć rośnie liczba osób świadomych unijnych wyzwań, liczba wykwalifikowanych specjalistów pozostaje niewielka.

Ogromna potrzeba edukacji i bliskość nowych wytycznych

Potrzeba edukacji jest ogromna, a dostosowanie się do nowych wytycznych pilne. Dyrektywa CSRD już od przyszłego roku zmusi około 3500 największych firm do raportowania, w porównaniu do obecnych 150. Za trzy lata obowiązek ten obejmie także małe i średnie przedsiębiorstwa spełniające co najmniej dwa z trzech warunków: zatrudniające ponad 10 pracowników, osiągające przychody powyżej 3 mln zł, lub z sumą bilansową przekraczającą 1,5 mln zł.

Wyzwania HR

Polskie firmy podchodzą do tematu ESG z coraz większym optymizmem. W 2023 roku 55% badanych przez Polskie Stowarzyszenie ESG postrzegało dyrektywę CSRD jako szansę, podczas gdy rok wcześniej było to 33%. Jednak nadal trzy czwarte badanych nie jest w stanie oszacować kosztów dostosowania się do wymogów ESG. Największą barierą we wdrażaniu ESG są zasoby ludzkie (wzrost z 26% w 2022 r. do 34% w 2023 r.) oraz dostęp do ekspertów (wzrost z 22% do 44%).

W obliczu zielonej transformacji praktycznie wszyscy pracodawcy muszą przygotować się na poszukiwania specjalistów. Konfederacja Lewiatan podaje, że firmy mają trudności z zatrudnieniem osób o odpowiednich kompetencjach, łączących wiedzę techniczną z umiejętnościami strategicznego planowania.

– Zielona edukacja to przyszłość. W całej UE może powstać nawet 2,5 mln nowych miejsc pracy na fali transformacji, według prognoz Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego. Rozwój kompetencji związanych z zieloną transformacją jest niezbędny nie tylko wśród firm zobligowanych do raportowania ESG, ale także w szerokim gronie przedsiębiorstw w ich łańcuchu dostaw. Na polskim rynku potrzeba wyedukować ponad 40 000 osób, co stanowi ogromne wyzwanie dla wszystkich sektorów

zauważa Przemysław Chimczak-Bratkowski, założyciel Akademii ESG.

Akademia ESG została stworzona, aby przekładać skomplikowane pojęcia na zrozumiałe i praktyczne porady. To miejsce, gdzie każdy, od początkujących po doświadczonych ekspertów, znajdzie rzetelne informacje. Misją Akademii ESG jest stworzenie portalu, który połączy najważniejszych specjalistów z rynku z innymi interesariuszami procesów ESG. Portal dostarczy odpowiedzi na kluczowe pytania, wykorzystując wiele narzędzi: od bazy wiedzy i aktualności, po studia przypadków, pomagając ekspertom nadążać za dynamicznymi zmianami w świecie ESG.

Biznes przyszłości musi być gotowy na ESG

Dyskusja medialna w Polsce i za granicą oscyluje między dwoma skrajnościami. Z jednej strony jest naiwne przekonanie, że ESG to tylko szansa, a z drugiej strony krótkowzroczne stwierdzenie: „ESG to bat na przedsiębiorców”. Na szczęście pomiędzy nimi wyłania się trzecia opcja: zrozumienie różnych perspektyw firm, które przecierają już szlaki. Portal Akademia ESG ma właśnie temu służyć – został stworzony jako mapa dla polskich przedsiębiorców i miejsce merytorycznego dialogu.

– Na pierwszy rzut oka wydaje się, że włączanie ESG do strategii może być przeszkodą w maksymalizacji zysków. W krótkim okresie może to oznaczać zwiększone koszty, ale należy je traktować jako inwestycję, która w długim okresie może przynieść znaczne korzyści. Firmy, które wdrożyły zielone polityki, mają lepszy dostęp do kapitału i dużych, często globalnych, kontrahentów. Zyskują też na wiarygodności w oczach inwestorów i pracowników, co może bezpośrednio przełożyć się na ich przychody. Dobre praktyki w zakresie raportowania ESG są wypracowywane na naszych oczach

zaznacza radca prawny Mateusz Zreda, partner w grupie Destrier, związanej z Akademią ESG.

– ESG nie jest tylko trendem, lecz fundamentem do utrzymania dotychczasowej pozycji rynkowej oraz tworzenia wartości na wielu poziomach. Wprowadzenie standardów wiązać się będzie również ze zmianą postrzegania firm – staną się tzw. organizacjami przyszłości. Nowe standardy są zdecydowanie największymi kamieniami milowymi stojącymi przed firmami w najbliższych latach – podkreśla Piotr Ostaszewski, Prezes Ekovoltis, partnera Akademii ESG.

Nie istnieje prosta, uniwersalna ścieżka zrównoważonego rozwoju z dwóch głównych powodów. Po pierwsze, państwa członkowskie UE borykają się z niejasnościami natury formalno-prawnej. Po drugie, każda branża wymaga nieco innego podejścia. Przedsiębiorcy muszą więc znaleźć własną drogę – złożoną i pełną wyborów, ale dzięki odpowiednim narzędziom i wiedzy prowadzącą we właściwym kierunku. Wgląd w bazę wiedzy na temat ESG, inspiracje z różnych branż, a w przyszłości także praktyczne case studies, może okazać się niezwykle cenny.

Czytaj dalej: