Edukacja i budowanie cyberhigieny społeczeństwa stają się kluczowymi elementami odpowiedzialnego biznesu. Aby takich działań było jak najwięcej, podczas II Kongresu Kompas ESG zainaugurowano ogólnopolski program „Safe Screen Safe Mind”.

kompas esg
Inauguracja Safe Screen_Safe Mind, od lewej: Beata Mońka, Beata Pawłowska-Czerwińska, Mirosław Janik, Tomasz Tyc z Fundacji ILFO i Beata Galas – pomysłodawczyni programu

Według badań BCG przeprowadzonych w 2022 r. na 41 tys. respondentów (rodziców i dzieci), aż 93 proc. dzieci w wieku 12 lat korzysta z internetu, 40 proc. w wieku 8 lat. Aż 72 proc. dzieci spośród tej liczby doznało przynajmniej jednego przypadku nadużycia. Powołany Globalny Instytut na rzecz Bezpieczeństwa Dzieci „Childlight” przeprowadził badanie „Into The Light” wskazując, że 302 miliony dzieci w 2022 r. doznało wykorzystywania seksualnego i molestowania w sieci.

Dostęp do cyfrowego świata daje dzieciom nowe możliwości, ale niesie też za sobą konkretne zagrożenia. W obliczu rosnących cyberzagrożeń oraz problemu uzależnień od technologii, firmy coraz częściej muszą uwzględniać te aspekty w swoich strategiach ESG.

Podczas II Kongresu Kompas ESG, odbywającego się 17 czerwca w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, położono nacisk na wszystkie trzy obszary ESG ze szczególnym naciskiem na obszar Social, w którym zwrócono uwagę na wyzwania związane z nowymi technologiami w kontekście społecznym.

Safe Screen Safe Mind

Podczas trwania Kongresu zainaugurowano ogólnopolski program „Safe Screen = Safe Mind”. – Technologia powinna nas wspierać, a nie być dla nas zagrożeniem, potrzebujemy świadomego, ale i odpowiedzialnego korzystania z niej. Przy czym musimy pamiętać, że cyberzagrożenia to nie tylko technologia, ale również ogólnodostępne treści – mówiła Beata Galas, pomysłodawczyni programu „Safe Screen Safe Mind”.
Inicjatywę wsparła fundacja International Leaders Forum. – Inicjatywa opiera się o trzy filary: edukacja, współpraca i prewencja – podkreślał Mirosław Janik, członek Rady Fundacji ILFO. Beata Pawłowska z ILFO zauważyła, że technologie dają wiele możliwości, ale rodzą też liczne wyzwania.

Projekt to nie tylko inicjatywa, to misja. Jej celem jest budowanie świadomego i odpowiedzialnego społeczeństwa w zakresie zagrożeń i cyberhigieny związanych z korzystaniem z technologii cyfrowych i tworzenia odpowiedzialnych treści, jak również dostarczanie rodzicom, nauczycielom i wszystkim osobom zaangażowanym w wychowanie młodego pokolenia, w tym również biznesu, praktycznych narzędzi do ochrony najmłodszych. – Temat wymaga holistycznego podejścia do zagrożeń. Dlatego adresujemy obszary związane ze sztuczną inteligencją, cyberzagrożeniami, w tym także pornografią, hejtem, wyłudzaniem danych, cyberuzależnieniami, fake newsami i dezinformacją.

Do współpracy przy niniejszym projekcie zaprosiliśmy wybitnych ekspertów świata nauki oraz przedstawicieli NGOs – wskazywała Beata Galas.

Beata Galas, pomysłodawczyni Safe Screen, Safe Mind.

W skład zespołu eksperckiego „Safe Screen Safe Mind” weszli m.in. seksuolog prof. UW dr hab. Zbigniew Izdebski, pedagożka i socjolożka prof. UAM dr hab. Iwona Chmura-Rutkowska, pedagog, ekspert cyberzagrożeń, agresji elektronicznej i badacz prof. UAM dr hab. Jacek Pyżalski, prof. SGGW dr hab. Piotr Zielonka, badacz psychologii behawioralnej, SGGW i SWPS, psycholożka, edukatorka Wiktoria Niedzielska-Galant, oraz przedstawiciele NGOs: Iwona Brzózka-Złotnicka, Prezes Cyfrowego Dialogu, Rafał Lew-Starowicz pedagog i vice prezes EdTech Poland, oraz Michał Kanownik Prezes Związku Cyfrowa Polska.

Inicjatywę wsparły także prestiżowe instytucje i organizacje, jak: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Związek Cyfrowa Polska, Cyfrowy Dialog, przyłączyli się do niej również partnerzy, w tym: NajPrzeszkole, Samsung, Palo Alto Networks, Mokate i Gedeon.

Partnerzy inicjatywy Safe Screen Safe Mind

Od samego początku promowaliśmy rozwiązania nakierowane na rozwój nowych technologii, z jednoczesnym akcentem na to, by były one rozwijane i wdrażane z nastawieniem na ograniczenie ich negatywnego wpływu – mówiła dr n. ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka z Uczelni Łazarskiego.

Adam Mokrysz, prezes zarządu Grupy Mokate, przypomniał, że firma od lat stara się wspierać różnorodne formy edukacyjne dla dzieci, w tym szachy, stąd zaangażowanie w tę inicjatywę. Wsparł ją również Marian Owerko, Founder Foodwell, założyciel i prezes rady nadzorczej, prezes fundacji Gedeon Medica Help. – Gedeon Medica to dwa ośrodki terapii uzależnień. Udzieliliśmy w ubiegłym roku pomocy ponad 500 dzieciakom w wieku 11 do 18 lat – zauważał.

Na zdjęciu Marian Owerko, Founder Foodwell, założyciel i prezes rady nadzorczej, prezes fundacji Gedeon Medica Help

Przedstawiciele świata technologii, jak Jacek Łęgiewicz z Samsunga przypomniał, że firma od wielu lat jest partnerem inicjatyw, które pomagają w kształtowaniu pozytywnych nawyków korzystania z technologii, dlatego wspólnie z Safe Screen chcemy kontynuować naszą działalność budowania świadomości społeczeństwa. Grzegorz Latosiński z Palo Alto Networks, wskazywał natomiast, że firma od wielu lat jest pionierem technologicznym w zakresie cyberbezpieczeństwa, tworzy liczne ścieżki edukacyjne w tym zakresie i również tu upatrujemy naszej współpracy z Safe Screen.

Na zdjęciu Jacek Łęgiewicz, Samsung i Grzegorz Latosiński z Palo Alto Network

Niebieska skrzyneczka

W trakcie Kongresu podpisano list intencyjny pomiędzy Safe Screen Safe Mind a Marceliną Maciąg, przewodniczącą Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego. – Oprócz tego, że podpisujemy dzisiaj tak ważne porozumienie, jakim jest Safe Screen Safe Mind, to jest to także ważny dzień dla mazowieckich szkół. To właśnie dzisiaj odbyła się inauguracja „Niebieskiej Skrzyneczki Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży”. To projekt, który rósł w mojej głowie od dłuższego czasu. Przy wsparciu Samorządu Województwa Mazowieckiego dzisiaj się zrealizował – mówiła Marlena Maciąg.

Skrzyneczka na początek trafiła do 70 szkół z województwa mazowieckiego. Uczniowie mogą anonimowo wrzucać do nich karteczki z informacjami o swoich problemach. – Skrzyneczka została stworzona, żeby reagować na problemy, także na problemy w sieci. Mamy nadzieję, że wkrótce będzie dostępna w innych województwach – podkreślała Marcelina Maciąg.

Wiarygodne narzędzie

Dzięki nowym technologiom już dzisiaj można budować wiarygodne i dostępne narzędzie do diagnozy choćby stanu psychicznego pracowników. Pokazał to na przykładzie prof. Rafał Ohme. Na wstępie swojego wystąpienia zachęcił uczestników do wypełniania ankiety. Każdy mógł to zrobić na własnym telefonie, skanując kod QR. Efekty pokazały, do czego może przydać się sztuczna inteligencja. – Czuła sztuczna inteligencja pomaga nam rekrutować osoby do pracy, takie, które będą pasowały do kultury organizacyjnej, ale też wyłapać wypalenie zawodowe na wczesnym etapie – podkreślał prof. Rafał Ohme.

Czytaj dalej: