Zastosowanie sztucznej inteligencji w obszarze ESG staje się coraz bardziej powszechne i ma potencjał transformacyjny, porównywalny z pojawieniem się internetu czy telefonów komórkowych.

Generatywna sztuczna inteligencja, szczególnie, oferuje nowe narzędzia i możliwości, które mogą znacznie poprawić jakość i dostępność danych ESG, a także zwiększyć ich wpływ społeczny.

Wyzwania związane z raportowaniem ESG

Raportowanie ESG stanowi kluczowy element działalności wielu firm, zwłaszcza w obliczu rosnących regulacji, takich jak Dyrektywa w sprawie sprawozdawczości dotyczącej zrównoważonego rozwoju (Corporate Sustainability Reporting Directive) w Unii Europejskiej. Chociaż większość globalnych korporacji posiada doświadczenie w raportowaniu, wiele z nich nadal opiera się na archaicznych metodach, takich jak arkusze kalkulacyjne. Według badania KPMG niemal połowa z 550 badanych liderów biznesu wciąż używa tradycyjnych narzędzi do raportowania ESG.

Generatywna AI jako narzędzie do raportowania ESG

Generatywna sztuczna inteligencja oferuje rozwiązania, które mogą znacznie uprościć i zautomatyzować proces raportowania ESG. Na konferencji Amazon Web Services Summit, Joseph Mathews, architekt technologiczny w Fannie Mae, zapoznał się z narzędziem Bedrock AI, które pozwala na automatyzację raportowania poprzez analizę dokumentów dostawców i innych źródeł danych. Dzięki temu narzędziu firmy mogą efektywniej zarządzać raportowaniem emisji (zakresy 1-3), zwiększyć pewność co do jakości danych oraz generować wglądy w trendy.

Marsal Gavalda, dyrektor technologiczny Clarity.AI, porównał generatywną AI do rewolucyjnych wynalazków, podkreślając jej potencjał w przekształcaniu społeczeństwa. Jego firma używa AI do zbierania danych z raportów publicznych i dokumentów firmowych, co pomaga w dokładnym i efektywnym raportowaniu ESG.

Pozostała część artykułu pod materiałem wideo:

Sztuczna inteligencja w kontekście społecznym

Oprócz wsparcia w zakresie raportowania generatywna AI znajduje zastosowanie w różnych inicjatywach społecznych. Przykładem jest Hurone.AI, startup, który wykorzystuje AI do poprawy dostępu do opieki zdrowotnej w regionach takich jak Afryka Subsaharyjska. Dzięki zastosowaniu AI do komunikacji między onkologami a pacjentami, firma osiągnęła 92% wskaźnik zaangażowania w pilotowym projekcie w Rwandzie, co przyczyniło się do 60% redukcji liczby połączeń poza godzinami pracy dla onkologów.

Fair Trade USA, organizacja certyfikująca produkty zgodnie z misją sprawiedliwego handlu, również korzysta z generatywnej AI. Wykorzystuje ją zarówno do tłumaczenia treści generowanych przez użytkowników, jak i do pogłębiania analizy danych i opowiadania historii o swoich producentach. Organizacja podkreśla znaczenie umiejętności analizy danych w całej strukturze firmy oraz konieczność ciągłego doskonalenia umiejętności pracowników.

Wyzwania i przyszłość

Chociaż generatywna AI oferuje ogromne możliwości, firmy muszą zachować ostrożność, aby nie stać się zależnymi od jednej platformy technologicznej. Marsal Gavalda z Clarity.AI zaleca, aby firmy poszukiwały unikalnych rozwiązań, które będą je wyróżniać na tle konkurencji, zamiast polegać wyłącznie na gotowych narzędziach oferowanych przez duże platformy, takie jak Open.AI.

Sztuczna inteligencja, a w szczególności generatywna AI, znacząco poszerza perspektywy w obszarze ESG. Jej zastosowanie nie tylko usprawnia procesy raportowania, ale również otwiera nowe możliwości w zakresie wpływu społecznego i zrównoważonego rozwoju. Firmy, które potrafią efektywnie wykorzystać te technologie, będą lepiej przygotowane do spełniania rosnących wymagań regulacyjnych oraz tworzenia wartości dodanej dla społeczeństwa. Jednakże kluczowe będzie zachowanie równowagi między automatyzacją a zachowaniem unikalności i transparentności w działaniu.

Czytaj dalej: