Zanieczyszczenie światłem, określane również jako “zanieczyszczenie świetlne” czy “light pollution”. Stanowi poważny problem ekologiczny, który dotyka zarówno środowisko naturalne, jak i ludzi. Pochodzi głównie z nieodpowiednio zaprojektowanego oświetlenia zewnętrznego w obszarach zurbanizowanych, co przekłada się na wiele negatywnych skutków odczuwalnych nawet daleko od dużych miast.

Zanieczyszczenie światłem – definicja i rodzaje zjawiska

Zanieczyszczenie światłem to niepożądane lub nadmierne sztuczne oświetlenie, które zakłóca procesy naturalne, wpływa na zdrowie ludzi i obniża jakość obserwacji astronomicznych. Istnieje kilka głównych rodzajów zanieczyszczenia światłem, z których każdy ma unikalne skutki i charakterystyki.

 1. Olśnienie (Glare)
  Olśnienie jest jednym z najbardziej bezpośrednich form zanieczyszczenia światłem. Dzieje się, gdy jasne źródło światła powoduje trudności w widzeniu przez nadmierne kontrasty światła i cienia. Olśnienie można podzielić na:
 • Olśnienie oślepiające (Disabling glare). Jest tak intensywne, że powoduje chwilową ślepotę, utrudniając widzenie.
 • Olśnienie uciążliwe (Discomfort glare). Powoduje dyskomfort wzrokowy, nie osiągając jednak intensywności, która całkowicie uniemożliwia widzenie.
 1. Zaświecanie (Light trespass)
  Zaświecanie występuje, gdy niechciane światło dostaje się do obszarów, gdzie nie jest potrzebne. Na przykład, światło z latarni ulicznej, które wpada przez okno sypialni, może zakłócić sen. Jest to szczególnie problematyczne w obszarach mieszkalnych, gdzie nadmiar światła może negatywnie wpłynąć na prywatność i komfort życia.
 2. Poświata niebieska (Skyglow)
  Poświata niebieska jest efektem rozprzestrzeniania się światła sztucznego w atmosferze, co prowadzi do zmiany wyglądu nocnego nieba. Ten rodzaj zanieczyszczenia jest najbardziej widoczny w okolicach miejskich, gdzie światło rozproszone przez cząsteczki powietrza i wilgoć tworzy jasną poświatę, która zasłania widok gwiazd. Poświata niebieska nie tylko wpływa na estetykę nieba, ale również na badania astronomiczne, ograniczając możliwość obserwacji słabych gwiazd i galaktyk.
 3. Nadświetlenie (Over-illumination)
  Nadświetlenie odnosi się do użycia sztucznego światła w ilości większej niż potrzebna do wykonania zadania. Jest to często wynik złego projektowania oświetlenia, które nie uwzględnia optymalnej efektywności i ekonomii. Nadświetlenie jest nie tylko marnotrawstwem energii, ale może również prowadzić do zmęczenia wzrokowego i zwiększenia stresu.

Zrozumienie tych rodzajów zanieczyszczenia światłem jest kluczowe do opracowania skutecznych strategii zarządzania oświetleniem, które mogą minimalizować negatywne wpływy na środowisko, zdrowie ludzkie oraz obserwacje astronomiczne.

Wpływ na środowisko i zdrowie

Zanieczyszczenie światłem negatywnie wpływa na ekosystemy, zakłócając cykle dobowe flory i fauny, co może prowadzić do istotnych zmian w zachowaniu i rozrodzie dzikich zwierząt oraz roślin. Ma również negatywny wpływ na zdrowie ludzkie. Jasne nocne niebo zakłóca ludzki rytm dobowy, co może skutkować problemami ze snem, a nawet zwiększać ryzyko niektórych chorób, w tym nowotworów. Ponadto, jasne nocne niebo utrudnia amatorskie i profesjonalne obserwacje kosmiczne, co jest szczególnie ważne dla astronomów.

Fot. lightpollutionmap.info

Globalna skala problemu

Zanieczyszczenie światłem to zjawisko, które nie ogranicza się tylko do dużych miast, ale rozprzestrzenia się na szerokie obszary, obejmujące miejsca, które wydawałyby się odległe od centrum urbanizacji. Satelitarne zdjęcia Ziemi nocą ukazują, jak rozległe jest to zanieczyszczenie.

Zanieczyszczenie światłem – czy można przeciwdziałać zjawisku?

W celu minimalizacji skutków zanieczyszczenia światłem zaleca się racjonalne wykorzystanie sztucznego oświetlenia. Należy używać źródeł światła o odpowiedniej intensywności, kierując je wyłącznie na potrzebne obszary. Stosowanie nowoczesnych opraw oświetleniowych, które minimalizują strumień światła emitowany w niepożądane kierunki, jest kluczowe. Promocja ciemnego nieba przez specjalne parki ciemnego nieba, które są zarządzane w celu ograniczenia zanieczyszczenia światłem, a także edukacja publiczna na temat skutków i rozwiązań problemu, są niezbędne dla przeciwdziałania temu globalnemu wyzwaniu.

Zanieczyszczenie światłem wymaga zatem globalnej uwagi oraz lokalnych działań, by zapobiegać dalszym szkodom dla środowiska naturalnego oraz zdrowia człowieka. Odpowiedzialne zarządzanie oświetleniem zewnętrznym jest kluczowe dla zachowania ciemności nocnego nieba i ochrony naszego nocnego środowiska.

Czytaj dalej: