W ostatnich latach światowa energetyka wiatrowa przeżywa prawdziwy renesans, czego dowodem są imponujące rekordy ustanowione w ubiegłym roku. Zainstalowano ponad 100 GW nowych źródeł mocy, co stanowi najwyższy wynik w historii tej technologii. Osiągnięcie tego kamienia milowego ma kluczowe znaczenie nie tylko dla branży, ale i dla globalnych celów klimatycznych.

Przełomowy rok dla energetyki wiatrowej

Global Wind Energy Council (GWEC) w swoim ostatnim raporcie podkreśla, że w 2023 roku zainstalowano rekordowe 117 GW mocy, co oznacza wzrost o 50% w stosunku do poprzedniego roku. Dzięki temu globalna skumulowana moc elektrowni wiatrowych przekroczyła 1 TW, osiągając 1021 GW. Wzrost ten był napędzany głównie przez lądowe farmy wiatrowe, które zwiększyły swoje moce o 106 GW, czyli o 54% rok do roku.

Mimo to branża wiatrowa musi w przybliżeniu potroić swój roczny wzrost z poziomu 117 GW w 2023 r. do co najmniej 320 GW do 2030 r., aby osiągnąć cele COP28 i ścieżkę wzrostu na poziomie 1,5 stopnia Celsjusza.

„Wzmocniona współpraca globalna jest niezbędna do wspierania sprzyjającego otoczenia biznesowego i wydajnych łańcuchów dostaw wymaganych do przyspieszenia rozwoju energii wiatrowej i odnawialnej zgodnie ze ścieżką 1,5°C”

Ben Backwell, dyrektor generalny GWEC

Nadal jest potrzebne większe zaangażowanie polityczne i gospodarcze

Mimo sukcesów, GWEC apeluje o większe zaangażowanie polityczne i przemysłowe, aby sprostać wyzwaniom klimatycznym. Cel ustalony podczas szczytu COP28 w Dubaju wymaga od branży wiatrowej instalowania co najmniej 320 GW mocy rocznie do 2030 roku, aby utrzymać wzrost temperatury poniżej krytycznego progu 1,5 stopnia Celsjusza. Wymaga to nie tylko inwestycji, ale także współpracy na wielu płaszczyznach, w tym w zakresie łańcuchów dostaw i infrastruktury systemowej.

Fot. GWEC

Geopolityczne uwarunkowania i rola krajów rozwijających się

Na szczególne uwagi zasługują Chiny, USA, Brazylia, Niemcy oraz Indie, które są liderami w instalacji nowych mocy. Chiny, instalując 75 GW nowych instalacji, stanowią prawie 65% globalnego wzrostu. To podkreśla rolę geopolityczną i ekonomiczną tych krajów w zielonej rewolucji energetycznej.

GWEC podkreśla, że energia odnawialna oferuje szansę na zdecentralizowane wytwarzanie energii, co może przyczynić się do lepszego dostępu do czystej energii i zdrowia na całym świecie. To szczególnie istotne dla krajów rozwijających się, które mogą dzięki temu zmniejszyć swoje zależności energetyczne i przyspieszyć swoją transformację ekologiczną.

Rok 2023 stanowił przełom, ale jest też przestrogą – choć branża osiągnęła niesamowite wyniki, bez zdecydowanego wsparcia politycznego i znacznie większych inwestycji, przyszłe cele mogą być trudne do osiągnięcia. Potrzebne są globalne wysiłki na rzecz transformacji energetycznej, aby naprawdę skorzystać z potencjału wiatru jako kluczowego elementu w walce ze zmianami klimatycznymi.

Czytaj dalej: