Wzrost temperatury na Ziemi jest faktem, który jest szeroko udokumentowany i potwierdzony przez liczne badania naukowe. Średnia globalna temperatura na Ziemi wzrosła znacząco od czasów rewolucji przemysłowej, głównie ze względu na wzmożoną emisję gazów cieplarnianych spowodowanych działalnością ludzką, taką jak spalanie paliw kopalnych, wylesianie i rolnictwo.

Według trwającej analizy temperatury prowadzonej przez naukowców z Instytutu Studiów Kosmicznych im. Goddarda (GISS) należącej do NASA, średnia globalna temperatura na Ziemi wzrosła od 1880 r. o co najmniej 1,1° Celsjusza (1,9° Fahrenheita). Ocieplenie przyśpieszyło po 1975 r., w tempie około 0,15 do 0,20°C na dekadę.

Fot. NASA Earth Observatory, earthobservatory.nasa.gov

Wzrost temperatury na Ziemi

W ciągu ostatnich kilku dekad, badacze klimatu z całego świata zgromadzili szerokie dowody na ten wzrost temperatury, wykorzystując różne metody pomiarowe, w tym analizę danych z satelitów, pomiarów temperatury powietrza i oceanów, a także badanie rdzeni lodowych i pierścieni drzewnych. Te badania pokazują wzrost średnich temperatur globalnych, zmiany w rozkładzie i intensywności opadów, topnienie lodowców, wzrost poziomu mórz oraz inne zmiany w systemach klimatycznych.

Panel Międzyrządowy ds. Zmian Klimatu (IPCC), który jest międzynarodowym ciałem naukowym ds. zmian klimatu, w swoich raportach regularnie podsumowuje aktualny stan wiedzy na temat zmian klimatu. Raporty te potwierdzają, że globalne ocieplenie jest niezaprzeczalnym faktem i podkreślają potrzebę podjęcia działań w celu ograniczenia jego skutków.

Fot. AR6 Synthesis Report Climate Change 2023, Summary for Policymakers figures, IPCC

Zmiany klimatu mają szeroki zakres skutków, w tym ekstremalne zjawiska pogodowe, zmiany w rolnictwie, wpływ na zdrowie ludzi, a także wpływ na różnorodność biologiczną i ekosystemy. Dlatego też jest to problem, który jest traktowany bardzo poważnie przez społeczność naukową i międzynarodowe organy polityczne.

Wzrost temperatury na Ziemi w liczbach

Fot. Global Land and Ocean December Temperature Anomalies, National Oceanic and Atmospheric Administration

Według danych z National Centers for Environmental Information, odnotowano następujące zmiany w temperaturze na Ziemi.

  • Wzrost Średniej Temperatury Globalnej: Od czasów przedindustrialnych (1880-1900) średnia temperatura powierzchni Ziemi wzrosła o około 2 stopnie Fahrenheita (1 stopień Celsjusza). Ten wzrost, choć może wydawać się niewielki, oznacza znaczący przyrost nagromadzonego ciepła.
  • Skutki Dodatkowego Ciepła: Dodatkowe ciepło powoduje regionalne i sezonowe ekstrema temperatur, zmniejszenie pokrywy śnieżnej i lodu morskiego, nasilenie intensywnych opadów deszczu oraz zmiany w zasięgach siedlisk roślin i zwierząt.
  • Różnice w Ogrzewaniu Lądów i Oceanów: Większość obszarów lądowych ogrzewa się szybciej niż obszary oceaniczne, a Arktyka ogrzewa się szybciej niż większość innych regionów.
  • Globalna Temperatura w 2022 Roku: Rok 2022 był szóstym najcieplejszym rokiem od początku prowadzenia globalnych zapisów w 1880 roku, z temperaturą o 0,86°C (1,55°F) wyższą niż średnia z XX wieku wynosząca 13,9°C (57,0°F).
  • Przyszłe Zmiany w Temperaturze Globalnej: Jeśli emisje gazów cieplarnianych będą nadal szybko rosnąć, modele przewidują, że do końca tego wieku globalna temperatura może być o co najmniej 5 stopni Fahrenheita wyższa niż średnia z lat 1901-1960, a możliwe, że nawet o 10,2 stopnia wyższa.
  • Te dane podkreślają znaczący i ciągły wzrost temperatury na Ziemi, który ma szeroko zakrojone skutki dla środowiska i życia na naszej planecie.

Fot. Map of global average surface temperature in 2023 compared to the 1991-2020 average, climate.gov

Konsekwencje dla Ziemi i ludzkości

Globalny wzrost temperatury ma poważne konsekwencje dla Ziemi i ludzkości. Jednym z głównych skutków jest wzrost poziomu mórz i oceanów, co prowadzi do zagrożenia dla przybrzeżnych miast i ekosystemów. Zmiany klimatyczne powodują również ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak silne burze, susze i fale upałów, co zagraża bezpieczeństwu żywnościowemu i zdrowiu ludzi.

Ogrzewanie klimatu wpływa także na ekosystemy, prowadząc do zmian w rozkładzie gatunków roślin i zwierząt, co może prowadzić do utraty bioróżnorodności. Dodatkowo, zmiany klimatyczne mają wpływ na gospodarkę, powodując straty w rolnictwie, rybołówstwie i innych sektorach zależnych od stabilnych warunków klimatycznych. Wreszcie, te zmiany stanowią wyzwanie dla zdrowia publicznego, zwiększając ryzyko chorób przenoszonych przez wodę i powietrze oraz wpływając na jakość życia ludzi na całym świecie.

Czytaj dalej: