System certyfikacji B Corp (Benefit Corporation) to prestiżowa forma weryfikacji, która ocenia firmy pod kątem ich wpływu społecznego i środowiskowego.

Aby uzyskać certyfikację B Corp, firma musi spełnić wysokie standardy odpowiedzialności społecznej, przejrzystości oraz ogólnego wpływu na społeczeństwo i środowisko. Certyfikacja ta integruje podejście ESG, koncentrując się na długoterminowym tworzeniu wartości nie tylko dla akcjonariuszy, ale dla wszystkich zainteresowanych stron — w tym pracowników, społeczności, dostawców i środowiska.

Najważniejsze aspekty, na których skupia się system certyfikacji B Corp, to:

  • Środowiskowe (E) — firma musi wykazać odpowiedzialne zarządzanie zasobami naturalnymi, minimalizację swojego śladu węglowego, efektywne wykorzystanie energii i wody oraz inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju.
  • Społeczne (S) — certyfikacja ocenia, jak organizacja wpływa na swoich pracowników, klientów i społeczności lokalne. Kryteria obejmują takie aspekty jak równość płci, integracja społeczna, zdrowie i bezpieczeństwo pracy oraz zaangażowanie społeczne.
  • Zarządzanie (G) — przejrzystość działań, etyczne standardy biznesowe, uczciwość wobec zainteresowanych stron oraz skuteczność zarządzania są kluczowymi elementami oceny.

Certyfikacja B Corp ma duże znaczenie

Certyfikacja B Corp przyczynia się do promowania bardziej zrównoważonej i inkluzywnej gospodarki, zachęcając firmy do myślenia o swoim długofalowym wpływie na świat. Jest to również sposób na wyróżnienie się na rynku, pokazujący klientom i partnerom biznesowym, że firma poważnie podchodzi do swojej odpowiedzialności społecznej i środowiskowej.

Przykładowe firmy z certyfikacją B Corp
Przykładowe firmy z certyfikacją B Corp / Fot. Kampania17celow.pl

B Corp jest uznawana na całym świecie jako jeden z najbardziej rygorystycznych standardów oceny wpływu społecznego i środowiskowego przedsiębiorstw. Organizacje na całym świecie, niezależnie od ich lokalizacji, przystępują do tego procesu, aby uzyskać potwierdzenie, że ich działania są zgodne z najwyższymi standardami odpowiedzialności biznesowej, społecznej i ekologicznej.

B Corp w Polsce

W Polsce certyfikacja B Corp zyskuje na popularności, choć liczba certyfikowanych firm jest nadal stosunkowo mała w porównaniu z niektórymi innymi krajami, takimi jak Stany Zjednoczone czy Wielka Brytania.

Polskie firmy, które decydują się na uzyskanie tego certyfikatu, często są pionierami w swoich branżach pod względem odpowiedzialnego biznesu. Zyskują przez to możliwość wyróżnienia się na rynku, pokazując swoje zaangażowanie w tworzenie lepszej przyszłości społecznej i środowiskowej.

Wdrożenie standardów B Corp może pomóc polskim przedsiębiorstwom nie tylko w podnoszeniu lokalnych standardów odpowiedzialności biznesowej, ale również w umacnianiu ich pozycji na rynkach międzynarodowych, gdzie coraz większą wagę przykłada się do aspektów ESG.

Paulina Kaczmarek, menedżerka ds. zrównoważonego rozwoju w grupie Danone / Fot. Materiały prasowe
Paulina Kaczmarek, menedżerka ds. zrównoważonego rozwoju w grupie Danone / Fot. Materiały prasowe

Obecnie kilka firm w Polsce ma już certyfikację B Corp, co świadczy o ich zaangażowaniu w zrównoważony rozwój i odpowiedzialność społeczną. Przykłady takich firm to:

  • Fair Winds — firma znana z promowania zrównoważonej kawy i herbaty, która stawia na bezpośrednie handlowe relacje i wsparcie dla producentów. Szczegóły dotyczące ich działań można znaleźć na ich stronie firmowej.
  • Benefit Systems — znana z oferowania programu MultiSport, która promuje aktywność fizyczną i zdrowie. Benefit Systems była pierwszą spółką publiczną w Europie Środkowo-Wschodniej, która uzyskała certyfikację B Corp, co zobowiązuje firmę do działań zgodnie z wartościami i zasadami CSR​​.
  • Danone — grupa, która zadeklarowała, że do 2025 roku wszystkie jej spółki na świecie staną się B Corp, podkreślając swoje zaangażowanie w promowanie odpowiedzialnego biznesu i standardów ESG​​

Dla tych firm, certyfikacja B Corp jest nie tylko dowodem na ich zaangażowanie w zrównoważony rozwój, ale także strategią budowania zaufania i lepszych relacji z klientami oraz innymi interesariuszami.

Przed nami duże wydarzenie. Zarejestruj się na II Kongres Kompas ESG

Już 17 czerwca organizujemy II Kongres Kompas ESG. Gościem specjalnym będzie Marcello Palazzi, który opowie o biznesie regeneratywnym. To przedsiębiorca i filantrop. Mieszkał i studiował we Włoszech, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Holandii i USA. Jest członkiem Królewskiego Towarzystwa Sztuki w Londynie, członkiem Klubu Rzymskiego, zdobywcą nagrody The Economist Prize za pracę nad filantropią strategiczną z 1987 r., prawdopodobnie pierwszą pracę na ten temat.

Marcello Palazzi
Na zdjęciu: Marcello Palazzi

Od lat łączy pasję do przedsiębiorczości z realizowaniem wartości etycznych, które traktuje jako źródła postępu ludzkości. W 1989 r. wyraził to w praktyce poprzez utworzenie Fundacji Progressio. Założona wraz z dr. Paulem Kloppenborgiem w Rotterdamie fundacja pod przewodnictwem Marcello Palazzi zrealizowała ponad 300 przedsięwzięć, projektów i inicjatyw w 33 krajach.

Marcello Palazzi rozwinął w Europie ruch B-Corp. Zainicjowany w 2006 r. w USA. Firmy B-Corp to podmioty prowadzące działalność gospodarczą, certyfikowane przez organizację non-profit B Lab, które spełniają rygorystyczne standardy działań operacyjnych, odpowiedzialności oraz transparentności przekładających się na społeczeństwo i środowisko naturalne.

Zarejestruj się bezpłatnie na wydarzenie

Czytaj też: