Co to jest B Corporations?

B Corporations, czyli B Corp, to firmy, które uzyskały certyfikację przyznawaną przez B Lab – globalną organizację non-profit. Certyfikacja ta jest przyznawana przedsiębiorstwom, które spełniają wysokie standardy w zakresie wydajności społecznej i środowiskowej, odpowiedzialności oraz przejrzystości. Firmy te muszą dążyć do wywierania pozytywnego wpływu na społeczeństwo, pracowników, społeczności lokalne i środowisko naturalne, a nie tylko do generowania zysków.

Certyfikacja B Lab

Organizacja

B Lab to globalna organizacja non-profit, która powstała w 2006 roku z inicjatywy trzech absolwentów Uniwersytetu Stanforda – Jaya Coena Gilberta, Barta Houlahana i Andrew Kassoya. Organizacja ta została założona z misją promowania odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju poprzez certyfikację przedsiębiorstw spełniających najwyższe standardy społeczne i środowiskowe. B Lab prowadzi proces certyfikacji B Corporation (B Corp), który ma na celu wyróżnienie firm, które w swojej działalności łączą cele ekonomiczne z dbałością o społeczeństwo i środowisko.

Misja i cele

Misją B Lab jest stworzenie globalnej gospodarki, w której za biznesem stoją prospołeczne inicjatywy. Organizacja dąży do tego, aby firmy działały w sposób odpowiedzialny i przejrzysty, nie tylko generując zyski, ale także mając pozytywny wpływ na swoich pracowników, społeczności lokalne i środowisko naturalne. B Lab wierzy, że biznes powinien być prowadzony tak, jakby ludzie i planeta miały znaczenie, co znajduje odzwierciedlenie w ich Deklaracji Współzależności.

Pozostała część artykułu pod materiałem wideo:

Korzyści dla firm

Firmy certyfikowane jako B Corp zyskują na wielu płaszczyznach. Przede wszystkim budują zaufanie wśród konsumentów, którzy coraz częściej zwracają uwagę na społeczne i ekologiczne aspekty działalności firm. Certyfikacja pomaga również przyciągać i zatrzymywać pracowników oraz inwestorów, którzy cenią sobie wartości związane z odpowiedzialnością społeczną i zrównoważonym rozwojem. Ponadto certyfikat B Corp jest skutecznym narzędziem marketingowym, który może przyczynić się do zwiększenia sprzedaży i poprawy wizerunku marki.

Wpływ globalny

Od momentu powstania B Lab, liczba certyfikowanych B Corporations dynamicznie rośnie. Obecnie istnieje ponad 8 000 certyfikowanych firm w 96 krajach, reprezentujących około 162 branż. Ruch B Corp zyskał również dużą popularność w regionach takich jak Ameryka Łacińska, gdzie działa siostrzana organizacja Sistema B. W Polsce ruch B Corp również się rozwija, a pierwsze firmy uzyskały certyfikację w 2018 roku.

Proces certyfikacji B Corp

Certyfikacja B Corp jest skomplikowanym procesem, który obejmuje kilka etapów.

  1. Ocena wpływu B Impact Assessmen. Firma musi osiągnąć minimalny wynik 80 punktów na 200 możliwych, aby móc ubiegać się o certyfikację.
  2. Zmiana struktury prawnej. Firmy muszą zmienić swoje dokumenty korporacyjne, aby uwzględniały zobowiązania wobec interesariuszy, a nie tylko akcjonariuszy.
  3. Przejrzystość. Informacje dotyczące wydajności firmy muszą być publicznie dostępne na jej profilu B Corp na stronie B Lab.
  4. Przegląd i weryfikacja. Proces weryfikacji obejmuje szczegółową analizę dokumentacji firmy oraz jej działań, a także możliwe wizyty na miejscu.

Proces ten wymaga zaangażowania różnych zespołów i działów w firmie, a także regularnej recertyfikacji co trzy lata, aby utrzymać status B Corp.

Jak certyfikacja wpływa na biznes?

Certyfikacja ma znaczący wpływ na funkcjonowanie i wizerunek firm. Przede wszystkim pomaga budować zaufanie wśród konsumentów, społeczności lokalnych i dostawców. Dzięki przejrzystości działań oraz zaangażowaniu w zrównoważony rozwój, firmy certyfikowane jako B Corp są postrzegane jako bardziej wiarygodne i odpowiedzialne. To zaufanie jest kluczowe, ponieważ konsumenci coraz częściej zwracają uwagę na społeczne i ekologiczne aspekty działalności firm, wybierając produkty marek działających proekologicznie.

Procedura przyciąga również pracowników, którzy cenią sobie wartości związane z odpowiedzialnością społeczną i środowiskową. Pracownicy chętniej angażują się w pracę dla firm, które podzielają ich wartości i dążą do wywierania pozytywnego wpływu na świat. Dla wielu firm posiadanie certyfikatu organizacji staje się także elementem strategii rekrutacyjnej, pomagając zatrzymywać utalentowanych pracowników.

Inwestorzy coraz częściej poszukują przedsiębiorstw, które nie tylko generują zyski, ale również dbają o swoje otoczenie. Certyfikacja B Corp może zachęcać inwestorów zainteresowanych firmami działającymi zgodnie z zasadami ESG, co może prowadzić do dodatkowego finansowania i wsparcia dla tych przedsiębiorstw.

Jednak proces certyfikacji wiąże się także z pewnymi wyzwaniami, w tym kosztami administracyjnymi i wymogami, które mogą być trudne do spełnienia dla niektórych firm. Koszty te obejmują zarówno opłaty za certyfikację, jak i koszty związane z wdrożeniem i utrzymaniem standardów B Corp. Mimo to, wiele firm uważa, że korzyści płynące z posiadania certyfikatu organizacji przewyższają te wyzwania, zwłaszcza jeśli chodzi o długoterminowy rozwój i stabilność.

Posiadanie certyfikatu B Corp może również wpłynąć na pozycjonowanie firmy na rynku. Firmy z tym certyfikatem mogą wykorzystać swój status jako element strategii marketingowej, co może przyczynić się do zwiększenia sprzedaży i poprawy wizerunku marki. Konsumenci coraz częściej wybierają produkty i usługi firm działających proekologicznie i społecznie odpowiedzialnie, co stanowi dodatkową korzyść dla certyfikowanych.

B Corporations w Polsce

W Polsce ruch B Corp zyskuje na popularności. Pierwsza polska firma uzyskała certyfikację w 2018 roku, a do 2022 roku liczba certyfikowanych przedsiębiorstw wzrosła do siedmiu, z kolejnymi stu firmami w procesie certyfikacji. Polskie firmy, takie jak Netguru czy Danone, podkreślają, że certyfikacja jest częścią ich strategii zrównoważonego rozwoju i pomaga im spełniać oczekiwania klientów i partnerów dotyczące odpowiedzialności społecznej i ekologicznej.

Wnioski

Certyfikacja jest ważnym krokiem dla firm, które chcą formalizować swoją odpowiedzialność społeczną i środowiskową. Pomaga budować zaufanie, przyciągać pracowników i inwestorów, oraz pozycjonować firmę jako lidera w dziedzinie zrównoważonego rozwoju. Mimo że proces certyfikacji może być wymagający, korzyści płynące z posiadania certyfikatu B Corp są znaczące i mogą przyczynić się do długoterminowego sukcesu firmy.

Czytaj dalej: