Certyfikacja BREEAM (Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method) to wielowymiarowy system oceny budynków, oceniający ich wpływ na środowisko. System został opracowany z myślą o nowych obiektach, jak również tych remontowanych i rozbudowywanych. Certyfikat BREEAM został wprowadzony w 1990 roku w Wielkiej Brytanii przez organizację BRE (Building Research Establishment).

Certyfikacja BREEM

Certyfikacja BREEAM ocenia budynki pod wieloma aspektami, takimi jak wykorzystanie materiałów ekologicznych, zużycie wody i energii, jakość powietrza we wnętrzu, gospodarka odpadami, czy dostępność komunikacyjna. Certyfikacja obejmuje różne typy budynków, w tym biurowe, przemysłowe, handlowe, a od 2016 także mieszkaniowe. System certyfikacji jest elastyczny i dostosowany do różnych potrzeb inwestycji, pozwalając na ocenę zarówno nowych, jak i istniejących budynków, a także na adaptację do specyfiki regionalnej poprzez systemy takie jak BREEAM Europe Commercial czy BREEAM International New Construction.

Wymagania i proces certyfikacji

Ma na celu wyznaczanie standardów w budownictwie z uwzględnieniem ekologii oraz zwiększenia komfortu użytkowania budynków. Inwestycje z certyfikatem BREEAM są obecne w 77 krajach. Proces certyfikacji BREEAM zazwyczaj dzieli się na fazę koncepcji i projektowania, fazę realizacji i fazę zakończenia inwestycji i przekazania budynku do użytkowania. Wymagania certyfikacji BREEAM obejmują 10 różnych zagadnień.

 1. Zarządzanie projektem inwestycyjnym i procesem budowy.
 2. Poziom energooszczędności użytych materiałów.
 3. Komfort użytkowania.
 4. Poziom zużycia energii.
 5. Lokalizacja budynku, w tym odległość od punktów komunikacji miejskiej.
 6. Metody zarządzania odpadami.
 7. Zarządzanie gospodarką wodną i ściekową.
 8. Dbałość o tereny wokół budynku.
 9. Rozwiązania zmniejszające ilość zanieczyszczeń.
 10. Innowacyjność budynku.

Procentowy wynik certyfikacji pokazuje, jak wiele elementów zostało wdrożonych, przy czym każdy element ma określoną wagę. Na przykład kryteria związane z energią mają 23% ogólnej oceny, przy czym można zdobyć do 32 punktów, z czego 15 przypada na efektywność energetyczną inwestycji.

Pozostała część artykułu pod materiałem wideo:

Skala ocen

Proces certyfikacji rozpoczyna się od wyznaczenia konsultanta BREEAM, który weryfikuje dokumentację projektową pod kątem wymagań BREEAM. Używane są specjalne programy do analizy natężenia światła, hałasu, energii i porównywania ich z wytycznymi BREEAM. Na podstawie wyniku konsultant doradza, jak stworzyć budynek odpowiadający założeniom certyfikacji. Certyfikat mogą uzyskać zarówno nowe inwestycje, jak i istniejące budynki.

 • Mniej niż 30% – budynek nie spełnia kryteriów, nie otrzymuje certyfikatu.
 • 30-44% – ocena pass, minimalny poziom spełnienia kryteriów.
 • 45-54% – ocena good.
 • 55-69% – ocena very good.
 • 70-84% – ocena excellent.
 • Powyżej 85% – ocena outstanding.

Asesor pełni rolę kluczową, odpowiadając za wprowadzenie obiektu do systemu, wyjaśnianie kryteriów oceny, koordynowanie spotkań z grupą projektową, gromadzenie niezbędnych dokumentów oraz utrzymywanie kontaktu z operatorem systemu. Skład zespołu powinien obejmować inwestora i różne strony interesariuszy, adekwatnie do etapu budowy. W przypadku, gdy proces certyfikacji dotyczy wyłącznie ogólnodostępnych części budynku, niezawierających przestrzeni do późniejszego wynajmu (shell and core), istnieje możliwość przeprowadzenia dodatkowej certyfikacji Refurbishment & Fit-Out skierowanej do indywidualnych najemców lub grupy najemców. Podczas certyfikacji In-Use, opartej o samoocenę, zarządca lub właściciel budynku uzupełnia ankietę z 200 pytaniami wyboru, zbiera wymaganą dokumentację, natomiast asesor zajmuje się jej sprawdzeniem i realizuje audyt.

Certyfikowane kategorie

System certyfikacji BREEAM został zorganizowany w ramach dziesięciu obszarów tematycznych:

 • Zarządzanie
 • Zdrowie i samopoczucie
 • Energia
 • Transport
 • Woda
 • Materiały
 • Odpady
 • Ekologia i wykorzystanie przestrzeni
 • Zanieczyszczenia
 • Innowacyjność

Dla każdej z tych kategorii ustalono zestaw krytycznych punktów progowych (Prerequisites), bez spełnienia których nie można rozpocząć procesu certyfikacji. Do tego dochodzą wymagania minimalne, które również muszą być zrealizowane, oraz dodatkowe, fakultatywne wymogi (włączając kategorię innowacyjności), za których spełnienie przyznawane są bonusowe punkty. W ramach wymagań krytycznych znajdują się na przykład użycie drewna z legalnych źródeł oraz materiałów wolnych od azbestu. Całkowita liczba zdobytych punktów jest następnie mnożona przez określony procent wagowy, który różni się w zależności od kraju.

Czytaj dalej: