Pokolenie Y, znane także jako milenialsi, to grupa osób urodzonych między początkiem lat 80. a końcem lat 90. XX wieku. Charakterystyczne dla tego pokolenia jest dorastanie i wejście w dorosłość na przełomie tysiącleci, co miało istotny wpływ na ich wartości, zachowania i oczekiwania życiowe. W różnych źródłach można znaleźć nieco różne daty określające granice tego pokolenia, ale najczęściej przyjmuje się lata 1981-1996.

Pokolenie Y, czyli milenialsi – charakterystyka

Osoby z generacji Y postrzega się jako silnie związane z technologią i mediami cyfrowymi. Są w końcu wychowane w erze internetu i telefonów komórkowych. Pokolenie znacznie różni się od swoich poprzedników, pokolenia X i baby boomers, szczególnie pod względem sposobu korzystania z nowoczesnych technologii i mediów społecznościowych.

Milenialsi są uważani za jedno z najlepiej wykształconych pokoleń w historii, z rekordową liczbą osób, które ukończyły studia wyższe. Jednak ich start w dorosłość był utrudniony przez recesję gospodarczą z początku XXI wieku. To wpłynęło na trudności związane z wejściem na rynek pracy, niższe zarobki początkowe i trudności z osiągnięciem niezależności finansowej w porównaniu do poprzednich pokoleń. Milenialsi cenią sobie elastyczność, równowagę między życiem prywatnym a zawodowym. Mają tendencję do poszukiwania pracy, która jest zgodna z ich wartościami i pasjami. Są też bardziej skłonni do zmiany pracy w poszukiwaniu lepszych warunków lub większej satysfakcji zawodowej. Wartości takie jak zrównoważony rozwój, odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw i równość są dla nich ważne.

Fot. DALLE-3

Milenialsi a technologia i kultura

Milenialsi są pierwszym pokoleniem, które dorastało w otoczeniu pełnym technologii cyfrowych. Ich relacje, zarówno prywatne, jak i zawodowe, często kształtowane są przez media społecznościowe i aplikacje komunikacyjne. To pokolenie przoduje także w adaptacji nowych form technologii, takich jak płatności mobilne, smart home czy e-commerce. Oczywiście w rocznikach pojawiają się różnice związane z wychowaniem w konkretnych częściach świata, niemniej jednak obecnie globalny poziom zaangażowania milenialsów w technologię jest podobny.

Jako konsumenci mają znaczący wpływ na kształtowanie trendów kulturowych i zakupowych. Ich preferencje i działania często stanowią impuls do zmian w różnych branżach, od technologii po modę i media. Są także silnie zaangażowani w działania na rzecz zmian społecznych, promując idee takie jak inkluzja społeczna czy ochrona środowiska.

Pokolenie Y często spotyka się z krytyką ze strony starszych generacji, które zarzucają im egoizm, lenistwo czy brak odpowiedzialności. Jednak wiele z tych stereotypów wynika z niezrozumienia zmieniających się okoliczności ekonomicznych i społecznych, w jakich milenialsi wchodzili w dorosłość.

Krótka analiza podejścia i zaangażowania pokolenia Y w ramach ESG

Generacja Y wykazuje znaczące zaangażowanie w kwestie związane z ESG, a to wpływa na kształtowanie rynków finansowych i strategii inwestycyjnych. Analiza źródeł z różnych platform, w tym Nasdaq, VGI oraz Stanford Graduate School of Business, podkreśla kilka kluczowych aspektów tego zaangażowania.

Świadomość i priorytety

Milenialsi wykazują większą świadomość problemów środowiskowych i społecznych niż wcześniejsze pokolenia. Badania wskazują, że dla wielu z nich kwestie ESG są ważnym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Może to wynikać z ich przekonania o wpływie finansów na przyszłość środowiska i społeczeństwa.

Pokolenie Y coraz częściej wybiera fundusze i produkty inwestycyjne, które są zgodne z ich wartościami etycznymi i środowiskowymi. Ten trend jest wspierany przez rozwój rynków finansowych, które oferują coraz więcej produktów skoncentrowanych na ESG. Takie inwestycje są widziane nie tylko jako okazja do zysku, ale także jako forma wpływu na korporacje.

Różnice generacyjne i przyszłość

Analizy wskazują na istotne różnice w podejściu do inwestycji ESG między milenialsami a pokoleniem ich rodziców, baby boomers. Milenialsi skłaniają się ku inwestycjom, które mogą przynosić długoterminowe korzyści społeczne i środowiskowe, podczas gdy starsze pokolenia mogą kierować się bardziej tradycyjnymi kryteriami ekonomicznymi. Zaangażowanie milenialsów w ESG jest jednym z kluczowych czynników kształtujących przyszłość rynków finansowych. Popyt na produkty zgodne z wartościami ESG motywuje firmy i instytucje finansowe do wdrażania bardziej zrównoważonych praktyk biznesowych.

Możliwe, że pokolenie Y odegra kluczową rolę w promowaniu i wdrażaniu strategii ESG, co zmienia zarówno krajobraz inwestycyjny, jak i podejście korporacji do kwestii środowiskowych i społecznych. Ich zaangażowanie i podejście do inwestycji mogą mieć długotrwały wpływ na globalne rynki oraz na przyszłe pokolenia inwestorów.

Czytaj dalej: