Wzrost sprzedaży oprogramowania do raportowania ESG, rozwój technologii w rolnictwie, czy zmniejszanie śladu węglowego przez firmy telekomunikacyjne. Delloite w swoim raporcie wymienia globalne trendy na 2024 r. w branżach: technologii, mediów i komunikacji. Trendy mierzalne miliardami dolarów.

1 miliard dolarów przekroczy w 2024 r. sprzedaż specjalistycznego oprogramowania do monitorowania ESG, a w najbliższych latach ta liczba wzrośnie dwukrotnie. Z kolei 18 miliardów dol wyniosą do końca tego roku globalne przychody z technologii rolniczych, a ekologiczne rozwiązania wdrażane przez operatorów telekomunikacyjnych pozwolą zmniejszyć w tym roku ich ślad węglowy o 12 milionów ton ekwiwalentu dwutlenku węgla. Takie kluczowe wnioski dla branży technologii, mediów i komunikacji płyną z raportu Delloite “Technology Media & Telecommunications Predictions 2024”.

W raporcie na pierwszy plan wysunęły się zagadnienia z zakresu zrównoważonego rozwoju. Na dalszym pozostają: generatywna sztuczna inteligencja, media, rozrywka i sport oraz telekomunikacja i technologia.

Oprogramowanie śledzące ESG

Sprzedaż oprogramowania, które pomaga firmom śledzić i raportować wskaźniki środowiskowe, społeczne i związane z ładem korporacyjnym (ESG), prawdopodobnie przekroczy w tym roku 1 miliard dolarów, ponieważ przepisy UE i USA dotyczące sprawozdawczości – wraz z wymogami sprawozdawczości w Azji, Australii i Wielkiej Brytanii – wchodzą w życie, a coraz więcej inwestycji wymaga ujawniania informacji ESG – podają autorzy raportu. Padają też konkretne kwoty w prognozach na kolejne lata.

Wykres pokazujący prognozowane wydatki na oprogramowanie monitorujące ESG.

W raporcie możemy przeczytać, że metody kalkulacji emisji CO2 bywają rozbieżne, co budzi wątpliwości co do ich wiarygodności. Dodatkowo (o czym rozmawialiśmy w trakcie Okrągłego Stołu) firmy stają przed wyzwaniem uwzględnienia nie tylko ich bezpośrednich emisji, ale również tych generowanych przez swoich dostawców i w całym łańcuchu wartości.

Delloite przypomina, że obecnie podstawowym wyzwaniem związanym z metodami raportowania ESG jest więc ich uspójnienie. Przypomnijmy więc, że Komisja Europejska zatwierdziła europejskie normy dotyczące raportowania ESRS, w ramach tzw. Pakietu Redukcji Obciążeń postanowiła obniżyć wymogi sprawozdawcze o 25 procent.

Dodatkowo do końca stycznia 2024 r. małe i średnie firmy mają możliwość analizy i proponowania zmian w unijnych przepisach. Inicjatywy te związane są ze zmianami, jakie przynosi unijna dyrektywa CSRD. Jednym z większych wyzwań jest też walka z tzw. greenwashingiem, a narzędziem tej walki ma być unijna dyrektywa, o której pisaliśmy tutaj.