Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, często określana skrótem CSR od angielskiego Corporate Social Responsibility, to koncepcja, zgodnie z którą przedsiębiorstwa dobrowolnie włączają społeczne i ekologiczne zagadnienia do swojej działalności biznesowej oraz w interakcje ze swoimi interesariuszami. Innymi słowy, jest to sposób, w jaki firmy zarządzają swoim biznesem, aby wywierać pozytywny wpływ na społeczeństwo.

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, czyli CSR

Zasadniczo, CSR dotyczy tego, jak firmy uwzględniają interesy społeczne, przyjmując odpowiedzialność za wpływ, jaki ich działania wywierają na klientów, pracowników, udziałowców, społeczności oraz środowisko we wszystkich aspektach ich działalności. To podejście wykracza poza obowiązujące przepisy prawa, wymagając od firm by przyczyniały się do lepszego i bardziej zrównoważonego rozwoju społeczeństwa. CSR może obejmować różne działania.

  • Odpowiedzialne praktyki biznesowe. Uczciwe działania, transparentność, etyczne zachowania.
  • Zrównoważony rozwój. Działania na rzecz ochrony środowiska, takie jak ograniczanie emisji CO2, recykling, wykorzystanie zrównoważonych źródeł energii.
  • Zaangażowanie społeczne: Wspieranie lokalnych społeczności, inwestycje w edukację, wolontariat pracowniczy.
  • Dobro pracowników: Zapewnienie bezpiecznych i zdrowych warunków pracy, równych szans dla wszystkich, szkoleń i rozwoju zawodowego.

Przyjmowanie społecznej odpowiedzialności przez przedsiębiorstwa staje się coraz bardziej popularne, ponieważ konsumenci i inwestorzy coraz częściej zwracają uwagę na to, jak firmy wpływają na świat wokół nich. Firmy, które skutecznie wdrażają praktyki CSR, często zyskują na reputacji i lojalności klientów, co może przekładać się na lepsze wyniki finansowe.

Marki, których społeczna odpowiedzialność biznesu jest wysoko oceniana

Johnson & Johnson: Firma inwestuje w energię wiatrową, inicjatywy zdrowotne, pomoc w przypadku katastrof i edukację. Długoterminowe zaangażowanie w społeczeństwo i środowisko.

LEGO: Firma ta dąży do wykorzystania przyjaznych dla środowiska materiałów we wszystkich swoich głównych produktach do 2030 roku. LEGO jest również partnerem World Wildlife Fund w ramach inicjatywy Climate Savers.

TOMS: Znana z modelu „jeden za jeden”, gdzie za każdą sprzedaną parę butów, firma przekazuje parę potrzebującym. TOMS angażuje się również w używanie zrównoważonych materiałów, wspieranie różnorodności i udzielanie grantów na potrzeby społeczności.

Pfizer: Firma farmaceutyczna, która angażuje się w pomoc w przypadku katastrof, promowanie zdrowia, edukacji i rozwoju społeczności. Pfizer udziela grantów organizacjom non-profit, które zajmują się globalnymi problemami, takimi jak HIV/AIDS, zrównoważony rozwój, dostęp do opieki zdrowotnej w niedostatecznie obsługiwanych społecznościach oraz pomoc po katastrofach naturalnych.

Google: Inicjatywy CSR Google koncentrują się na zrównoważonym rozwoju i edukacji. Firma zobowiązała się do zasilania swoich operacji w 100% z odnawialnych źródeł energii i wspiera lokalne społeczności poprzez granty, stypendia i wolontariat.

Ben & Jerry’s: Marka lodów zaangażowana w sprawiedliwość społeczną i postępowe polityki. Jest certyfikowanym przedsiębiorstwem B Corp i założyła Fundację Ben & Jerry’s, wspierającą organizacje pracujące na rzecz zmian społecznych.

Starbucks: Pierwsza duża firma kawowa oferująca opcje fair trade. Starbucks wspiera rolników w krajach rozwijających się, inwestuje w odnawialne źródła energii i prowadzi działania na rzecz równości i rozwoju gospodarczego.

Patagonia: Marka odzieży outdoorowej, która koncentruje się na zrównoważonym rozwoju i ochronie środowiska. Patagonia używa bawełny organicznej lub materiałów z recyklingu i przekazuje 1% swoich rocznych sprzedaży na organizacje walczące o zdrową planetę.

Alaska Airlines: Linia lotnicza z planem osiągnięcia zerowej emisji netto do 2040 roku. Firma powołała inicjatywę Alaska Star Ventures, wspierającą projekty związane ze zrównoważonym rozwojem w lotnictwie.

Bosch: Niemiecka firma inżynieryjna i elektroniczna, która inwestuje w efektywność energetyczną, oszczędność wody, minimalizację odpadów i projekty związane z odnawialnymi źródłami energii. Promuje również różnorodność poprzez inicjatywę Women@Bosch.

Czytaj dalej: