Czym jest IPBES?

Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) to międzynarodowa, międzyrządowa platforma naukowo-polityczna zajmująca się różnorodnością biologiczną i usługami ekosystemowymi. Powstała w 2012 roku w Panamie, z inicjatywy 94 rządów, aby wzmocnić wymianę nauka–polityka w zakresie ochrony różnorodności biologicznej i zrównoważonego użytkowania zasobów naturalnych. Celem IPBES jest ocena stanu różnorodności biologicznej na świecie, jej wpływu na usługi ekosystemowe i dobrostan ludzi, a także wsparcie decyzji politycznych na wszystkich szczeblach.

Działalność IPBES

IPBES działa poprzez syntezę, przegląd i ocenę informacji naukowych i wiedzy generowanej na całym świecie przez rządy, organizacje naukowe, pozarządowe i społeczności tubylcze. W ramach swoich działań IPBES publikuje raporty, które stanowią kompendium wiedzy na temat stanu bioróżnorodności na świecie. Pierwszy taki raport, opublikowany w 2019 roku, bazował na analizie 15 tysięcy artykułów naukowych i wskazywał, że co ósmy gatunek na świecie jest zagrożony wyginięciem.

Wyzwania i oceny

IPBES ocenia kluczowe procesy, takie jak zmiany klimatyczne, zanieczyszczenie czy utrata i degradacja siedlisk przyrodniczych oraz ich wpływ na różnorodność biologiczną na poziomie regionalnym i globalnym. Oceny te mają na celu zidentyfikowanie korzyści płynących z różnorodności biologicznej dla ludzi oraz zmniejszenie podatności na ekstremalne zdarzenia klimatyczne.

Pozostała część artykułu pod materiałem wideo:

Technologia w badaniach nad różnorodnością biologiczną

Technologia odgrywa kluczową rolę w badaniach nad różnorodnością biologiczną. Oto niektóre z metod i narzędzi wykorzystywanych w tych badaniach, na których pracuje m.in. IPBES.

Teledetekcja

Satelity i drony są używane do monitorowania zmian w ekosystemach na dużą skalę. Dzięki nim można śledzić zmiany w zasięgu lasów, obszarach wodnych czy lodowcach, a także identyfikować nowe zagrożenia dla bioróżnorodności.

Modelowanie ekosystemów

Modele komputerowe pozwalają na symulację różnych scenariuszy i prognozowanie przyszłych zmian w ekosystemach. Modele te są używane do oceny wpływu zmian klimatycznych, urbanizacji czy działalności rolniczej na różnorodność biologiczną.

Bazy danych i analizy big data

Gromadzenie i analiza dużych zbiorów danych (Big Data) umożliwia lepsze zrozumienie trendów i wzorców w bioróżnorodności. Bazy danych zawierają informacje o gatunkach, siedliskach, zagrożeniach oraz działaniach ochronnych.

Genetyka i biotechnologia

Techniki genetyczne, takie jak sekwencjonowanie DNA, pozwalają na identyfikację gatunków oraz badanie różnorodności genetycznej populacji. Biotechnologia może także wspierać ochronę gatunków poprzez klonowanie czy tworzenie banków genów.

Obserwacje typu Citizen Science

Projekty angażujące obywateli w zbieranie danych (Citizen Science) stają się coraz bardziej popularne. Dzięki zaangażowaniu społeczności lokalnych możliwe jest gromadzenie danych na dużą skalę oraz zwiększanie świadomości na temat ochrony przyrody.

Przyszłość i wytyczne dla decydentów

Raporty IPBES, takie jak “Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services”, dostarczają cennych informacji dla decydentów, pomagając w formułowaniu polityk i strategii na rzecz ochrony różnorodności biologicznej. Zawierają one również rekomendacje dotyczące konieczności transformacji obecnych systemów gospodarczych i zarządzania w kierunku bardziej zrównoważonego rozwoju.

IPBES odgrywa kluczową rolę w globalnych wysiłkach na rzecz ochrony różnorodności biologicznej. Dzięki zaawansowanym technologiom i interdyscyplinarnym badaniom możliwe jest lepsze zrozumienie i ochrona ekosystemów naszej planety. Współpraca międzynarodowa i zaangażowanie różnych sektorów społeczeństwa są niezbędne do skutecznego stawienia czoła wyzwaniom związanym z utratą bioróżnorodności.

Czytaj dalej: