Różnorodność w pracy odnosi się do strategii, która pozwala budować przewagę konkurencyjną na rynku poprzez uwzględnianie różnic kulturowych, demograficznych, językowych i innych wśród pracowników. Firmy, które stawiają na różnorodność i integrację społeczną, często radzą sobie lepiej, ponieważ mają szansę na poszerzenie rynku, przyciągnięcie nowych talentów i pobudzenie innowacyjności zespołu.

W ciągu ostatnich 20 lat polityka różnorodności i integracji stała się imperatywem w świecie korporacyjnym, a w strategiach rekrutacyjnych firm szczególne miejsce zajmują kobiety, pracownicy powyżej 50 roku życia oraz osoby niepełnosprawne.

Różnorodność w pracy wymaga dobrego zarządzania

Zarządzanie różnorodnością wymaga nie tylko uwzględnienia różnych grup pracowników, ale także otwartości na inny sposób myślenia i gotowości do zrewidowania własnych przekonań. Ważne jest również budowanie międzypokoleniowych relacji i zachęcanie do dzielenia się wiedzą. Przykładem może być „odwrócony” mentoring, gdzie młodzi pracownicy dzielą się swoją perspektywą z bardziej doświadczonymi kolegami.

Polityka różnorodności i integracji zakłada również uwzględnienie ryzyka. Firmy, które obawiają się podejmowania ryzyka, często są niechętne tej polityce lub pozostają przy deklaracjach bez realnych działań. Eksperci podkreślają, że gotowość do podejmowania ryzyka jest kluczowa dla osiągnięcia sukcesu w konkurencyjnym otoczeniu. Różnorodność w pracy może prowadzić do różnicy zdań, co jest pożądane, ponieważ chroni firmę przed zaściankowością i pozwala utrzymać kontakt ze zróżnicowaną bazą odbiorców.

Pozostała część artykułu pod materiałem wideo:

Zróżnicowane środowisko w pracy, a innowacyjność i wyniki finansowe

Różnorodność i inkluzywność w miejscu pracy mają istotny wpływ na innowacyjność i wyniki finansowe firm. Badania przeprowadzone przez The Wall Street Journal wśród firm z indeksu S&P 500 wykazały, że firmy z różnorodnymi i inkluzywnymi kulturami osiągają przewagę konkurencyjną nad swoimi rówieśnikami. Różnorodne grupy społeczne okazują się być bardziej innowacyjne i produktywne niż homogeniczne grupy.

Różnorodność pracowników obejmuje nie tylko cechy wrodzone, takie jak wiek, płeć, pochodzenie etniczne, rasa i orientacja seksualna, ale także różnorodność nabytą przez doświadczenie. Zespoły zarządzające, które łączą różnorodność wrodzoną i nabytą, wydają się być najbardziej produktywne. Różnorodność zmusza członków zespołu do rozważenia alternatywnych i nieoczekiwanych punktów widzenia, co prowadzi do lepszego przygotowania i szerszego spojrzenia.

Zespoły różnorodne są lepiej przygotowane do podejmowania decyzji i realizacji zadań. Różnorodność zmusza członków zespołu do rozważenia alternatywnych i nieoczekiwanych punktów widzenia, co prowadzi do lepszego przygotowania i szerszego spojrzenia. Różnorodne zespoły są bardziej zdolne do dostrzegania nowych i różnych możliwości rynkowych oraz lepiej rozumieją niespełnione potrzeby rynku. Harvard Business Review w raporcie z 2013 r. potwierdził, że firmy różnorodne cieszą się lepszą ogólną wydajnością finansową.

Jeśli co najmniej jeden członek zespołu ma takie samo pochodzenie etniczne jak klient, prawdopodobieństwo, że zespół zrozumie jego potrzeby, jest ponad dwukrotnie większe niż w przypadku zespołów, w których żaden członek nie podziela tej cechy.

Diversity Confirmed To Boost Innovation And Financial Results, forbes.com

Istnieją dowody na to, że różnorodność płciowa przekłada się na wyniki. Firmy z zespołami zrównoważonymi pod względem płci mają wyższy zwrot z kapitału własnego. Firmy z najwyższymi poziomami inwestycji cyfrowych wykazały najsilniejszy związek między różnorodnością a przychodami z innowacji. BCG potwierdziło, że zespoły zarządzające o wyższej różnorodności były bardziej innowacyjne niż mniej różnorodne zespoły.

Nie można rekrutować różnorodnej siły roboczej bez zdrowej kultury, która przyciąga talenty. Środowisko pracy wspierające różnorodną siłę roboczą jest przykładem najlepszych praktyk dla zaangażowanej i zdrowej kultury. Organizacje, które traktują różnorodność i inkluzywność jako strategiczny priorytet, osiągają lepsze wyniki niż ich mniej różnorodni rówieśnicy.

Czytaj dalej: