Budynki przyszłości to obiekty, które wykorzystują dane w czasie rzeczywistym i interoperacyjną technologię, aby stać się bardziej zrównoważone, odporne, wydajne i zorientowane na potrzeby użytkowników. Te nowoczesne budynki odpowiadają na zmieniające się potrzeby firm i osób z nich korzystających, wykorzystując automatyzację, Internet rzeczy (IoT), analizę danych oraz odnawialne źródła energii. Dzięki temu możliwa jest optymalizacja zużycia mediów, poprawa komfortu użytkowników, zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony, a także zmniejszenie wpływu na środowisko.

Budynki przyszłości służbie klimatu

Aby nieruchomości wpisywały się w standardy zrównoważonego rozwoju, muszą się zmienić. Chcąc ograniczyć globalne ocieplenie do poziomu 1,5°C do 2050 r., zgodnie z ustaleniami Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC), należy skoncentrować się na dekarbonizacji budynków. Kluczowe cechy budynków przyszłości obejmują poniższe zagadnienia.

  • Zrównoważony rozwój. Budynki te zużywają około 30% energii wytwarzanej na świecie i stanowią niemal 40% rocznej emisji CO2. Dążąc do ograniczenia globalnego ocieplenia, konieczna jest dekarbonizacja budynków. Coraz więcej firm, oferuje innowacyjne sposoby tworzenia bardziej zrównoważonej przyszłości, w tym budynków o zerowej emisji netto.
  • Modernizacja. Połowa obecnych budynków będzie użytkowana w 2050 roku, co wymaga ich zrównoważonej modernizacji, aby osiągnąć zerowy poziom emisji netto w przyszłości.
  • Efektywność operacyjna. Postęp technologiczny i urządzenia obsługujące IoT umożliwiają wykorzystanie dużych zbiorów danych i sztucznej inteligencji do podejmowania bardziej świadomych decyzji, obniżania budżetów operacyjnych i redukcji emisji.
  • Odporność. Nowoczesne budynki muszą być przygotowane na przerwy w dostawie energii, aby zapewnić nieprzerwane funkcjonowanie.
  • Zorientowanie na potrzeby użytkowników. Dane i automatyzacja są kluczowe dla dostosowania obiektów biurowych do potrzeb użytkowników w zakresie komfortu, dobrego samopoczucia i produktywności. Tworzenie inteligentnych budynków przyczynia się do zwiększenia ich atrakcyjności i lojalności użytkowników.

Budynki przyszłości to nie tylko konstrukcje, które są bardziej przyjazne dla środowiska przez redukcję emisji CO2 i efektywniejsze wykorzystanie energii, ale także obiekty, które zapewniają wyższy komfort i bezpieczeństwo dla swoich użytkowników. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, takich jak inteligentne oświetlenie, systemy HVAC, inteligentne liczniki czy czujniki obecności, budynki te stają się bardziej interaktywne i zdolne do adaptacji do indywidualnych potrzeb osób w nich przebywających.

Budynki przyszłości wg sztucznej inteligencji / Fot. Leonardo Ai

Jak wyglądają budynki przyszłości?

Budynki przyszłości, zainspirowane wizjami przedstawionymi przez World Economic Forum, będą prawdopodobnie odzwierciedlać zaawansowanie technologiczne i zmieniające się podejście do zrównoważonego rozwoju oraz do potrzeb społecznych. Skupią się na integracji z naturą, wykorzystywaniu innowacyjnych materiałów i technologii, a także na elastyczności i adaptacyjności do zmieniających się potrzeb mieszkańców i środowiska pracy.

Po pierwsze, możemy oczekiwać, że budynki przyszłości będą znacznie bardziej ekologiczne. Stosowanie zielonych dachów, ścian porośniętych roślinnością i systemów gromadzenia deszczówki stanie się normą. Te elementy nie tylko przyczynią się do redukcji emisji dwutlenku węgla, ale również poprawią jakość powietrza i przyczynią się do większej różnorodności biologicznej w miejskich obszarach.

Kolejnym aspektem jest wykorzystanie zaawansowanych materiałów i technologii. Budynki mogą być konstruowane z materiałów samoregenerujących się, zmieniających kolor w zależności od temperatury lub nawet zdolnych do oczyszczania powietrza. Nowoczesne technologie, takie jak druk 3D, mogą umożliwić tworzenie skomplikowanych form i struktur, które obecnie są trudne lub niemożliwe do wykonania.

Fot. Leonardo Ai

Budynki przyszłości będą również projektowane z myślą o adaptacyjności i wielofunkcyjności. Modułowa konstrukcja pozwoli na łatwe przekształcanie i rekonfigurację przestrzeni, dostosowując je do zmieniających się potrzeb mieszkańców i użytkowników. Może to obejmować przestrzenie, które w ciągu dnia służą jako biura, a wieczorem przekształcają się w mieszkania lub przestrzenie rekreacyjne.

Inteligentne systemy zarządzania budynkiem będą jeszcze bardziej rozwinięte, wykorzystując sztuczną inteligencję do optymalizacji zużycia energii, zarządzania zasobami i poprawy komfortu życia mieszkańców. Systemy te będą mogły na przykład automatycznie regulować oświetlenie i temperaturę w pomieszczeniach, w zależności od obecności ludzi i warunków zewnętrznych.

Na koniec, lokalizacja i integracja z otoczeniem zyskają na znaczeniu. Budynki będą projektowane tak, aby harmonijnie współistnieć z otaczającą je naturą i społecznością. Tworzenie przestrzeni publicznych, które zachęcają do interakcji i budowania wspólnoty, będzie kluczowym elementem projektowania urbanistycznego.

Czytaj dalej: