Zrównoważony rozwój to strategia rozwoju, która ma na celu zaspokojenie potrzeb obecnych pokoleń bez naruszania możliwości zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń. Zatem co to znaczy sustainable? Innymi słowy, to podejście do rozwoju, które stara się równoważyć różne, często konkurujące ze sobą, aspekty życia społecznego, ekonomicznego i środowiskowego.

Kluczowym założeniem zrównoważonego rozwoju jest harmonijne współistnienie i wspieranie się trzech głównych filarów: ochrony środowiska, sprawiedliwości społecznej oraz efektywności gospodarczej. Chodzi o to, by dążyć do postępu gospodarczego, nie niszcząc przy tym zasobów naturalnych i zapewniając wszystkim ludziom dostęp do dóbr i usług niezbędnych do godnego życia.

Zrównoważony rozwój obejmuje szeroki zakres działań, w tym ochronę różnorodności biologicznej, racjonalne wykorzystywanie zasobów naturalnych, ograniczanie emisji szkodliwych substancji, promowanie odnawialnych źródeł energii oraz budowanie sprawiedliwszych społeczeństw. Wymaga to współpracy na wielu poziomach, od lokalnego po globalny, oraz zaangażowania różnych podmiotów: rządów, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych oraz indywidualnych obywateli.

Sustainable development jest coraz bardziej istotny w obliczu globalnych wyzwań, takich jak zmiana klimatu, ubóstwo, nierówności społeczne czy utrata różnorodności biologicznej. Staje się nie tylko celem samym w sobie, ale również niezbędnym warunkiem długotrwałego dobrobytu ludzkości na naszej planecie.

Wizja sustainable development wg sztucznej inteligencji / Fot. Leonardo AI

Sustainable w biznesie

Przykłady zrównoważonego rozwoju w biznesie obejmują różnorodne strategie i praktyki, które przedsiębiorstwa mogą stosować, aby ich działalność była bardziej przyjazna dla środowiska, sprawiedliwa społecznie i ekonomicznie efektywna. Oto kilka przykładów.

  • Energia odnawialna. Przedsiębiorstwa inwestujące w źródła energii odnawialnej, takie jak energia słoneczna, wiatrowa czy geotermalna, przyczyniają się do redukcji emisji gazów cieplarnianych i zmniejszenia zależności od paliw kopalnych.
  • Zrównoważone łańcuchy dostaw. Firmy, które dokładają starań, aby ich łańcuchy dostaw były etyczne i zrównoważone, często wybierają dostawców stosujących praktyki proekologiczne, zapewniające godne warunki pracy i uczciwe płace.
  • Ekonomia obiegu zamkniętego. Biznesy opierające się na modelu ekonomii obiegu zamkniętego starają się minimalizować odpady poprzez ponowne wykorzystywanie materiałów, recykling oraz projektowanie produktów z myślą o ich długiej żywotności i łatwości naprawy.
  • Produkty i usługi ekologiczne. Firmy oferujące produkty i usługi przyjazne dla środowiska, takie jak biodegradowalne opakowania, organiczna żywność czy usługi współdzielenia (np. carsharing), przyczyniają się do zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko.
  • Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja. Przedsiębiorstwa promujące zasady zrównoważonej konsumpcji i produkcji, na przykład przez optymalizację procesów produkcyjnych w celu oszczędności zasobów i energii, wpisują się w dążenie do bardziej zrównoważonego rozwoju.
  • Inicjatywy społeczne i edukacyjne. Firmy angażujące się w lokalne społeczności poprzez wsparcie edukacji, inicjatyw prozdrowotnych czy projektów zwiększających świadomość ekologiczną, przyczyniają się do budowania społeczeństw bardziej świadomych i zrównoważonych.
  • Zielone technologie. Inwestycje w badania i rozwój nowych, zielonych technologii, takich jak czyste technologie produkcyjne, innowacyjne systemy gospodarowania odpadami czy zaawansowane technologie oszczędzania wody, są kluczowe dla promowania zrównoważonego rozwoju w biznesie.

Każde z tych działań może pomóc przedsiębiorstwom nie tylko zmniejszyć ich ślad ekologiczny, ale również budować pozytywny wizerunek marki, zwiększać lojalność klientów i otwierać nowe możliwości rynkowe. Zrównoważony rozwój w biznesie staje się więc nie tylko etycznym wyborem, ale również strategiczną decyzją wpływającą na długoterminowy sukces przedsiębiorstwa.

Sustainable – co to znaczy i dlaczego to niekoniecznie zrównoważony rozwój

Według internetowego słownika Cambridge Dictionary przymiotnik sustainable opisywany jest able to continue over a period of time oraz causing little or no damage to the environment, and therefore able to continue for a long time. Opisy te sugerują znaczenie długofalowości, długotrwałości oraz nieszkodliwości. Niemniej jednak tłumaczenia z angielskiego na polski bardzo często ograniczają się do przymiotników zrównoważony i długotrwały.

Sprawdzając co to znaczy sustainable, trzeba sporjrzeć nieco dalej. Słowo sustainability nie odpowiada dokładnie polskiemu zrównoważonemu rozwojowi. W języku angielskim sustainability odnosi się do zdolności trwania w harmonii ze środowiskiem, bez szkody dla niego, co niekoniecznie implikuje rozwój. Autorzy z alxd.org wskazują na konieczność znalezienia nowego terminu w polskim, który lepiej oddawałby ideę sustainability, zasugerowano “odżywalność”. Zaznaczają różnicę między pojęciami sustainable development (zrównoważony rozwój) a sustainability, podkreślając, że obecne tłumaczenie może prowadzić do nieporozumień i ograniczać postrzeganie możliwości trwałego i harmonijnego istnienia bez ciągłego rozwoju.

Czytaj dalej: