Transformacja w transporcie. Rozwój wymaga planowania

W obliczu globalnych wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi coraz więcej firm i organizacji zwraca uwagę na transformację swojego biznesu w kierunku zrównoważonego rozwoju. Nie ma od tego odwrotu, bo wymusza to na nich unijna dyrektywa CSRD wchodząca w życie w 2024 roku.

Kluczowym elementem w ramach zmian prośrodowiskowych jest obniżanie emisji CO2, a więc też transformacja w branży transportu — o czym opowiadał Janusz Grądzki, Prezes Zarządu Fundacji Kierunkowskaz podczas Międzynarodowego Kongresu Open Eyes Economy Summit.

Eksperci podkreślają, że każda organizacja powinna indywidualnie dopasować swoje działania do określonych norm i standardów. Wdrażanie strategii zrównoważonego rozwoju wymaga zarówno rozważnego planowania, jak i adaptacji do specyficznych potrzeb i możliwości każdej firmy.

– Pokazujemy w zależności od rodzaju biznesu, jak transformację w transporcie firmy ułożyć na osi czasu, by zmiany przynosiły wymierne korzyści zarówno dla organizacji, jak i dla środowiska — podkreśla Janusz Grądzki.