PKO TFI zmienia charakter i model biznesowy jednego ze swoich produktów i uruchamia subfundusz dla klientów zainteresowanych zrównoważonym rozwojem. To drugi „zielony” fundusz w ofercie tego TFI skierowany do tych, którzy chcą budować swój portfel w oparciu o cele ESG.

PKO Obligacji Globalny jest kolejnym, obok PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej funduszem, który ma działać w oparciu o czynniki ESG. Zarządzający pozostawiają nazwę, ale zmieniają w znaczący sposób dotychczasowy charakter i model biznesowy subfunduszu.

– Obecnie nasi klienci, którzy chcą budować swój portfel z uwzględnieniem celów zrównoważonego rozwoju, mają zatem możliwość korzystania zarówno rozwiązań operujących na rynku akcji, jak i obligacji – czytamy w oficjalnym oświadczeniu.

PKO TFI zaznacza, że subfundusz będzie spełniał wyśrubowane wymagania informacyjne stawiane produktom inwestycyjnym zaliczanym do grupy tzw. jasnozielonych (wypełniających wymogi art. 8 Rozporządzenia SFDR), co oznacza m.in. obowiązek szczegółowego opisania, w jaki sposób subfundusz klasyfikuje spółki, w które inwestuje jako tzw. „zrównoważone inwestycje”.

– Dzięki tej zmianie, nasi klienci uzyskują dostęp do ciekawego i innowacyjnego rozwiązania. Mogą w nim połączyć poszukiwanie zysku na globalnym rynku obligacji z zaangażowaniem w finansowanie projektów mających na celu ochronę środowiska naturalnego. Tym samym wzbogaciliśmy naszą ofertę o kolejny produkt z rodziny “zielonych”, jednocześnie wcielając w życie naszą długoterminową wizję odpowiedzialnego inwestowania – podkreśla Rafal Madej, prezes zarządu PKO TFI.

PKO Obligacji Globalny inwestując w różnorodne instrumenty dłużne, takie jak zielone obligacje, obligacje społeczne i zrównoważone, ma wspierać projekty, których celem jest m.in. ochrona środowiska, walka ze zmianami klimatu, czy działalność prospołeczna.

PKO Obligacji Globalny ma inwestować m.in. w obligacje emitowane przez państwa, instytucje międzynarodowe, czy przedsiębiorstwa, które chcą rozwijać energię odnawialną, niskoemisyjny transport i inne cele związane z ESG.

PKO Obligacji Globalny zmienia swój model

Jak zauważa Puls Biznesu, w portfelu inwestycyjnym PKO Obligacji Globalnego do około 10 proc. zostanie zredukowane znaczenie innych funduszy. Około 50 proc. aktywów mają stanowić papiery rządowe i takich instytucji jak EBOiR, Bank Światowy czy Unia Europejska, a jedna czwarta portfela będzie przeznaczona na obligacje korporacyjne.

– Proponujemy ograniczony udział obligacji korporacyjnych, bo ryzyko tego funduszu ma być umiarkowane. W Polsce jesteśmy jeszcze za Europą Zachodnią, gdzie popyt na takie fundusze jest już bardzo wyraźny. Warto jednak zauważyć, że młode pokolenie coraz częściej inwestuje pieniądze, uwzględniając aspekty ESG. Jest to trend, który również u nas ma szansę stopniowo się nasilać. Dlatego wychodzimy z ofertą funduszu opartego na zasadach ESG już teraz – mówi w rozmowie z Pulsem Biznesu Katarzyna Juras, zarządzająca funduszami w PKO TFI.

Obligacje kupowane do portfela subfunduszu mają mieć rating inwestycyjny. Dodatkowo PKO Obligacji Globalny ma oceniać pod kątem ESG poszczególne emisje papierów dłużnych, a nie ich emitentów. Puls Biznesu przypomina, że na koniec lipca 2023 r. aktywa netto PKO Obligacji Globalny wynosiły 104 mln zł, podczas gdy w PKO Obligacji Skarbowych przekraczały 3,5 mld zł, a w PKO Obligacji Długoterminowych 3,9 mld zł.

Portal analizy.pl zaznacza, że obecnie w ofercie krajowych TFI działa 56 “zielonych” funduszy, które promują cechy środowiskowe lub społeczne, ale nie traktują ich jako głównego celu inwestycyjnego (tzw. light green – przyp. red.).

Dodatkowo funkcjonuje również 5 funduszy, które za główny cel inwestycyjny stawiają zrównoważony rozwój (tzw. dark green – przyp. red.).

Więcej na temat PKO Obligacji Globalny można przeczytać tutaj w obszernym opracowaniu PKO TFI.