Rewolucja w raportowaniu emisji CO2 w branży budowlanej

Sektor budowlany stoi przed wyzwaniem przejścia przez rewolucję związaną z raportowaniem emisji dwutlenku węgla. Dotychczas nie istniał system pozwalający na efektywne zarządzanie i raportowanie danych dotyczących emisyjności — podkreślał Tomasz Piechaczek, Prezes Zarządu MDM Holding podkreślał w trakcie Międzynarodowego Kongresu Open Eyes Economy Summit.

Wprowadzenie takiego systemu wymaga zbudowania i zarządzania bazami danych, które będą dostępne dla wszystkich uczestników rynku, od architektów po inwestorów.

— Jesteśmy w trakcie dużej rewolucji, ponieważ nigdy do tej pory nie było żadnego systemu, który sprawiał, że dane związane z emisyjnością dwutlenku węgla były raportowane — mówi ekspert z branży budowlanej. Ta zmiana wiąże się z koniecznością dostosowania ustawodawstwa, w tym ustaw o zamówieniach publicznych, które do tej pory nie zawierają wytycznych dotyczących dekarbonizacji budownictwa.

Tomasz Piechaczek zaznacza, że nie wszystkie firmy z branży materiałów budowlanych będą w stanie osiągnąć zero emisyjności z powodu ograniczeń technologicznych. Wyzwanie to wymaga współpracy wszystkich uczestników rynku, od producentów materiałów budowlanych po inwestorów i samorządy, oraz adaptacji nowych technologii i procesów.