ESG. Wielkie wyzwanie dla małych i średnich przedsiębiorstw

Mimo że sektor MŚP nie będzie od 2024 r. podlegać obowiązkowemu raportowaniu w ramach ESG, mniejszy biznes ma coraz mniej czasu na dostosowanie się do nowych przepisów. Niektóre małe i średnie firmy już go nie mają, bo muszą przedstawiać odpowiednie informacje większym kontrahentom. - Już teraz trzeba dbać o ESG na każdym poziomie biznesu — podkreślał Robert Maciąg, Prezes Zarządu LSP GROUP podczas Międzynarodowego Kongresu Open Eyes Economy Summit w Krakowie.

Wyzwaniem jest nie tylko wdrożenie nowych regulacji, ale także zrozumienie korzyści płynących z dbałości o środowisko, pracowników i etycznego prowadzenia firmy. Te działania — jak podkreślał Robert Maciąg — mogą przynieść przewagę konkurencyjną w przyszłości.  

Dużym wyzwaniem dla sektora MŚP jest też nadrobienie dystansu do pozostałych krajów europejskich, gdzie kultura związana ze środowiskiem i stosunkami pracy jest bardziej rozwinięta. Prezes Zarządu LSP GROUP podkreśla, że wartości etyczne, odpowiedzialność społeczna i środowiskowa stają się kluczowymi elementami strategii biznesowej