Neutralność klimatyczna wyzwaniem dla polskiej branży budowlanej

Polska branża budowlana stoi przed wyzwaniem transformacji w kierunku neutralności klimatycznej. Wymaga to nie tylko intensywnej współpracy z dostawcami, ale i stosowania niskoemisyjnych metod produkcji. - Chcemy osiągnąć neutralność klimatyczną do 2040 roku — podkreślał Maciej Tomaszewski, Dyrektor Biura Komunikacji w firmie Strabag, podczas Okrągłego Stołu Kompasu ESG zorganizowanego w ramach Międzynarodowego Kongresu Open Eyes Economy Summit.

Edukacja i świadomość ekologiczna są kluczowe w procesie zmniejszania śladu węglowego we wszystkich branżach. W budowlanej, gdzie emisje CO2 są na wysokim poziomie, wyzwaniem jest także m.in. adaptacja istniejących budynków do nowych standardów niskoemisyjnych.

Koszty związane z transformacją są znaczące. Przykładem podawanym przez Macieja Tomaszewskiego są Niemcy, gdzie szacowany koszt dostosowania budynków oświatowych do niskiej emisyjności wynosi 45 mld euro. Polska również będzie musiała stawić czoła podobnym wyzwaniom, przy czym część środków ma pochodzić z funduszy unijnych.