Surowa ocena systemu edukacji. Wiedza o ESG omija polskie szkoły

Dla 86 proc. uczniów szkół ponadpodstawowych ESG jest zagadką. Co trzeci z nich nie spotkał się na lekcjach nawet z pojęciem zrównoważonego rozwoju, mimo że 68 proc. ankietowanych chciałaby zdobywać taką wiedzę – wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Fundacji Warszawski Instytut Bankowości.

ESG pozostaje zagadką aż dla 86 proc. uczniów liceum i technikum - wynika z badania Warszawskiego Instytutu Bankowości.
Polscy uczniowie chcą uczyć się w szkole o zrównoważonym rozwoju – wynika z badania na zlecenie Fundacji Warszawski Instytut Bankowości. (Wojciech Strozyk/REPORTER)

ESG w polskich szkołach ponadpodstawowych to jedna wielka niewiadoma. Mimo że od 2024 r. największe firmy będą musiały przygotowywać raporty w oparciu o czynniki związane ze środowiskiem, społeczną odpowiedzialnością i korporacyjnym ładem, to temat ten na lekcjach w liceach i technikach jest praktycznie nieobecny.

Pracownia badawcza Pollster przeprowadziła ankietę na zlecenie Fundacji Warszawski Instytut Bankowości, z których wynika, że tak istotna wiedza z zakresu budowania strategii nowoczesnych firm, państw i innych organizacji, nie jest przekazywana na lekcjach w polskich szkołach. Ta tematyka jest zagadką dla 86 proc. uczniów.

– Powszechna realizacja celów i zasad zrównoważonego rozwoju przez różne branże, środowiska i grupy społeczne to prawdopodobnie największa szansa na ochronę naszej planety przed wieloma, cywilizacyjnymi zagrożeniami. W sektorze bankowym postulat tzw. ekonomii umiaru, a przede wszystkim dostosowania banków do funkcjonowania w realiach „zielonej gospodarki”, jest obecny w agendzie już od kilku lat – mówi Wiceprezes Zarządu Fundacji Warszawski Instytut Bankowości, Michał Polak.

O tym, że przekazywanie wiedzy z zakresu ESG jest niezwykle ważne dla przyszłości planety, mówił także podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu Piotr Glen, Kierownik Zespołu Zrównoważonego Rozwoju i ESG w SGH w Warszawie.

– Warto zejść jeszcze niżej do szkół podstawowych i liceów. Tak, aby dzieci wiedziały, czym jest taksonomia albo neutralność klimatyczna. Jak zapoczątkujemy proces na pewnym etapie, to będziemy mogli mówić o prawdziwej edukacji – podkreślał ekspert podczas jednego z paneli.

Brakuje edukacji o ESG

Jak przypominają autorzy badania wrzesień (w którym było ono przeprowadzone – przyp. red.) był szczególnym miesiącem dla popularyzacji zagadnienia zrównoważonego rozwoju. W dniach 15-25 września br. miał bowiem miejsce Światowy Tydzień Działania na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju, którego finałem był Światowy Dzień Działania, przypadający w rocznicę przyjęcia na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych tzw. Agendy 2030, zawierającej 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju. Z kolei od 20 do 26 września br. obchodzony był Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju.

Uczniowie oczekują od szkół, aby zwracały one uwagę na wszelkie aspekty związane ze zrównoważonym rozwojem i ESG np. konieczność wspierania dobrych relacji międzyludzkich (47 proc.), promowanie różnorodności i otwartości (38 proc.) czy wartości etycznych i uczciwego zachowania (37 proc.). Ponadto, co czwarty uczeń chciałby, aby w jego szkole podjęto praktyczne działania z zakresu gospodarowania odpadami (w tym recyklingu), a jedyne 11 proc. osób wskazuje, że ich szkoła już realizuje działania z obszaru zrównoważonego rozwoju.

Gorzej z teorią, lepiej z praktyką

Działania w zakresie ESG, mimo że wiedza na ten temat nie jest przekazywana w polskich szkołach w sposób powszechny, widoczne są w zachowaniach młodych ludzi. Jak wynika z ich deklaracji (osoby w wieku 15-18 lat – przyp. red.) korzystają oni z używanych podręczników (69 proc.) oraz z produktów wielokrotnego użytku (68 proc.).
 
Połowa badanych deklaruje kupowanie i sprzedawanie używanych ubrań na własny użytek, a prawie co czwarty uczeń aktywnie reaguje na hejt lub krzywdę w Internecie (39 proc.). Podkreślają również, że chcieliby rozmawiać o zasadach zrównoważonego rozwoju z rodzicami i chcieliby, aby ich opiekunowie przestrzegali zasad z obszaru ESG. Takiego zdania jest aż 70 proc. badanych uczniów.
 
Fundacja Warszawski Instytut Bankowości przypomina, że trwają prace nad uruchomieniem ogólnopolskiego projektu edukacyjnego z obszaru zrównoważonego rozwoju. W pierwszej kolejności będzie on skierowany do nauczycieli i uczniów w szkołach ponadpodstawowych. Docelowo w działaniach będą uczestniczyć m.in. instytucje sektora finansowego, szkoły, uczelnie, organizacje społeczne i media. Pierwsze działania zaplanowane są jeszcze w trakcie obecnego roku szkolnego 2023/2024.