Transformacja w kierunku zrównoważonego rozwoju wymaga zainwestowania – pieniędzy i czasu. Wśród tych inwestycji są zarówno te pozamaterialne jak np. budowanie kultury organizacyjnej i zaufania w firmie, ale są także te liczone w milionach i miliardach złotych. Wymierne koszty ponoszone przez biznes dotyczą m.in. obszaru energetyki i transportu. Prezesi największych polskich firm uważają jednak, że inwestycje w ESG zwrócą się w ciągu kilku lat.

Jak czytamy w raporcie KPMG „CEO Outlook” 76 proc. prezesów największych firm z Polski uważa, że na zwrot z inwestycji w inicjatywy środowiskowe, społeczne i związane z ładem korporacyjnym (ESG) trzeba będzie poczekać od 3 do 5 lat. Badanie objęło przedstawicieli 25 największych firm w kraju.

16 proc. ankietowanych twierdzi, że zajmie to od 5 do 7 lat, a 8 proc. liczy na zwrot od roku do 3 lat. ESG i biznesowe strategie w oparciu o zrównoważony rozwój są coraz częściej dostrzegane na rynku. Jak podaje z kolei PwC, 69 proc. inwestorów zwraca uwagę na czynniki zrównoważonego rozwoju w firmie.

Eksperci z KPMG przypominają, że inwestycje w ESG mają nie tylko finansowy wymiar, bo interesariuszami są także klienci, którzy są coraz bardziej wymagający.

– Ważne jest, aby firmy kontynuowały swoje wysiłki w dziedzinie ESG, nie tylko z powodu wymagań rynku, ale przede wszystkim ze względu na długoterminowy wpływ, jaki ma na ich stabilność i reputację. Odpowiedzialność społeczna i troska o środowisko naturalne są nie tylko etycznymi wyborami, ale także kluczowymi elementami sukcesu biznesowego w Polsce i na arenie międzynarodowej — Iwona Galbierz-Sztrauch, Szef Działu Usług Finansowych w KPMG w Polsce.

W raporcie omówiono wyniki polskiej wersji badania przeprowadzonego wśród osób zarządzających największymi firmami (25) oraz zestawiono je z odpowiedziami liderów z tzw. Core Countries (grupa 11 krajów: Australia, Chiny, Francja, Hiszpania, Indie, Japonia, Kanada, Niemcy, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Włochy. (Fot: KPMG)

W raporcie czytamy jednak, że połowa ankietowanych przyznaje, iż ich obecne postępy w zakresie ESG nie są wystarczające, aby być w pełni przygotowanym na potencjalną kontrolę ze strony interesariuszy lub udziałowców.

Blisko połowa zaznacza natomiast, że zmienił się język, którego używają wewnętrznie i zewnętrznie w odniesieniu do ESG, co – jak czytamy – „pokazuje presję, przed jaką stoją liderzy, aby stawić czoła rosnącemu upolitycznieniu tego tematu”.

ESG jest ważne

Poza diagnozą biznesowej rzeczywistości oraz predykcjami padają też deklaracje ze strony prezesów największych firm, które zdaniem autorów raportu, pokazują skalę zaangażowania liderów biznesu w Polsce w kwestie ESG.

72 proc. z nich twierdzi bowiem, że „w celu wykazania osobistej uczciwości ich przedsiębiorstwa byłyby w stanie publicznie zająć stanowisko w kontrowersyjnej politycznie lub społecznie kwestii, nawet jeśli zarząd organizacji obawiałby się ryzyka z tym związanego (w 2022 roku było to 56 proc.).”

– Przyszłość wymaga od firm zaangażowania się w cele ESG na głębokim, autentycznym poziomie. To nie tylko wymaganie ze strony społeczeństwa i regulacji, ale przede wszystkim szansa na tworzenie rzeczywistej, trwałej wartości dla firm i ich interesariuszy. Kluczowym jest teraz przekształcenie obecnego status quo w działania i wykorzystanie ich jako bodźca do budowy zrównoważonych strategii biznesowych. — Justyna Wysocka-Golec, Szef Zespołu ESG Climate & Nature w KPMG w Polsce.

Autorzy raportu porównując wyniki z zeszłoroczną ankietą, zauważają, że „w tak trudnym ekonomicznie i spolaryzowanym otoczeniu biznesowym, w większości obszarów środowiskowych, społecznych i związanych z ładem korporacyjnym, prezesi pozostają zaangażowani w stymulowanie pozytywnych zmian.”

Gotowi na zmiany?

80 proc. osób zarządzających największymi spółkami w Polsce w ciągu najbliższych lat spodziewa się wzrostu kontroli wyników organizacji w zakresie różnorodności. Chodzi m.in. o parytety i równość płci w zarządach i radach nadzorczych organizacji.

68 proc. prezesów twierdzi, że ich firmy inwestują w programy zgodne z podstawowymi wartościami wyznawanymi na całym świecie. 72 proc. zapewnia natomiast, że już gotowa na nowe standardy raportowania w zakresie ESG.

Przypomnijmy, że od nowego roku obowiązuje unijna dyrektywa CSRD, która wymusza na firmach przygotowywanie raportów niefinansowych w oparciu o ESG. Pierwsze takie raporty powstające wg unijnych wytycznych mają być przedstawione w 2025 r. Wtedy też unijne przepisy zaczną obowiązywać kolejną grupę firm.

*Badanie KPMG przeprowadzono od 15 sierpnia do 15 września 2023 r. Firmy, których liderzy wzięli udział w badaniu, wywodzą się takich sektorów jak: bankowość, energetyka, infrastruktura, czy motoryzacja.