Transformacja w kierunku zrównoważonego rozwoju staje się coraz bardziej istotna dla małych i średnich przedsiębiorstw. Choć od 2024 r. nie będą jeszcze bezpośrednio objęte raportowaniem, to wdrażanie nowych regulacji i standardów w tym zakresie będzie nieuniknione. O czym opowiadał Michał Purol, Chief Sustainability Officer z UNEP/GRID-Warsaw podczas Okrągłego Stołu Kompasu ESG zorganizowanego w ramach Międzynarodowego Kongresu Open Eyes Economy Summit.

Od 2024 r. wiele firm będzie podlegać nowym regulacjom. Największe z nich, jako pierwsze zostaną objęte obowiązkiem tworzenia raportów niefinansowych. w kolejnych latach przepisy obejmą mniejsze firmy. Docelowo ok 40 tys. w całej UE. Jednym z kluczowych aspektów jest uczynienie nowych przepisów czytelniejszymi i bardziej dostępnymi dla MŚP. 

– Zdecydowanie musimy skupić się na tym, żeby nowe przepisy czy nowe regulacje były dla nich jak najbardziej czytelne — podkreśla Michał Purol.

Transparentność i jasne przedstawienie prawa to pierwszy krok do jego skutecznej adaptacji, dlatego Michał Purol zaznaczał, że wdrażanie standardów środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego nie powinno być postrzegane jako zagrożenie, ale jako szansa na transformację swojego biznesu.