Marcello Palazzi, ambasador ruchu B-Corp, przedsiębiorca i filantrop, w swojej wypowiedzi na II Kongresie Kompas ESG porusza kluczowe kwestie dotyczące przyszłości gospodarki i zrównoważonego rozwoju. Palazzi podkreśla, że „genetyczna gospodarka” jest przeciwieństwem gospodarki ekstrakcyjnej, która przez ostatnie 200 lat wykorzystywała zasoby planety do granic możliwości. Jak zaznacza, „osiągnęliśmy granice naszej planety”, co zmusza nas do zmiany modelu gospodarczego na taki, który regeneruje zasoby.

Palazzi wskazuje, że zmiana nie polega na „zwolnieniu na autostradzie”, ale na jej całkowitej zmianie. – Już teraz w wielu krajach i sektorach następuje transformacja w kierunku zrównoważonej gospodarki, wspieranej m.in. przez cele zrównoważonego rozwoju oraz Zielony Ład w Europie – komentuje. Podkreśla również holistyczne podejście do gospodarki, gdzie wszystko jest ze sobą połączone. – Bez gleby nie byłoby życia, a gleba jest powiązana z wodą, energią i ludźmi. Przedsiębiorca wspomina również o roli B-Corp jako modelu, który pomaga firmom zmniejszać ich negatywny wpływ na otoczenie.

Gość II Kongresu Kompas ESG zwraca uwagę na konieczność inwestowania w przyszłość, zaznaczając, że inwestorzy muszą myśleć długoterminowo. – Jako społeczeństwo i kraje musimy budować gospodarkę przyszłości, która będzie oparta na zrównoważonym rozwoju, odnawialnych źródłach energii i różnorodności biologicznej – podkreśla.

Sprawdź też: