Ostatnie badania przynoszą niepokojące informacje: 80% globalnych emisji CO2 pochodzi zaledwie od 57 producentów paliw kopalnych i cementu. Ten alarmujący fakt rzuca nowe światło na kryzys klimatyczny, wskazując na olbrzymią rolę, jaką pełni ograniczona grupa korporacji w napędzaniu zmian klimatu.

Raport InfluenceMap, zatytułowany “The Carbon Majors Database: Launch Report”, ujawnia, że od podpisania Porozumienia Paryskiego w 2016 roku, te 57 firm odpowiada za emisję 251 GtCO2e (gigaton dwutlenku węgla równoważnego). Jest to ilość, która podkreśla znaczącą rolę tych korporacji w procesie globalnego ocieplenia.

Badacze “patrzą na ręce” koncernom

Analiza ta śledzi historyczne emisje 122 największych na świecie producentów ropy naftowej, gazu, węgla i cementu, wskazując, że 70% globalnych emisji CO2 pochodzących z tych źródeł od rewolucji przemysłowej można przypisać zaledwie 78 podmiotom korporacyjnym i państwowym.

Na liście największych emitentów znajdują się giganci państwowi takie jak Saudi Aramco (odpowiedzialne za szacunkowe 5,7% globalnych emisji od 1751 roku), Gazprom (4,8%) i Coal India (4,2%), obok firm prywatnych takich jak ExxonMobil (3,2%), Chevron (2,2%), BP (2,1%) i Shell (1,9%).

Just 57 companies linked to 80% of greenhouse gas emissions since 2016, theguardian.com

Chociaż rządy zobowiązały się w Paryżu do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, analiza pokazuje, że większość megaproducentów zwiększyła produkcję paliw kopalnych i związane z nimi emisje w ciągu 7 lat po zawarciu porozumienia klimatycznego w porównaniu z siedmioma latami wcześniej.

Baza danych dzieli podmioty na trzy typy: spółki będące własnością prywatnych inwestorów, przedsiębiorstwa państwowe i “narodowe”. Historycznie rzecz biorąc, spółki będące własnością inwestorów odpowiadają za 31% wszystkich emisji śledzonych w bazie danych (440 GtCO2e), przy czym odpowiednio Chevron, ExxonMobil i BP są trzema największymi udziałowcami. Spółki państwowe są powiązane z 33% całkowitej bazy danych (465 GtCO2e), przy czym największymi udziałowcami są Saudi Aramco, Gazprom i National Iranian Oil Company. Pozostałe 36% (516 GtCO2e) przypada na państwa narodowe, przy czym największy udział ma produkcja węgla w Chinach i były Związek Radziecki.

The Carbon Majors Database: Launch Report

Raport The Carbon Majors Database idzie dalej, ujawniając niepokojący trend: mimo globalnych zobowiązań do ograniczenia zmian klimatu, większość tych firm faktycznie zwiększyła swoją produkcję paliw kopalnych od 2015 roku. To zwiększenie znacznie przewyższyło wzrost energii odnawialnej, przyczyniając się do rekordowo wysokich globalnych emisji CO2 na świecie związanych z energią, które w 2022 roku wyniosły 36,3 GtCO2 według Międzynarodowej Agencji Energetycznej.

Potencjał The Carbon Majors Database

Siła The Carbon Majors Database polega na umożliwieniu różnym interesariuszom działania. Sprawy sądowe, takie jak ta wytoczona przez belgijskiego rolnika przeciwko TotalEnergies, wykorzystują dokładnie śledzone dane bazy (które obejmują dane o produkcji zgłaszane przez firmy oraz informacje ze źródeł rządowych), aby zademonstrować przyczynowy związek między działaniami firmy a szkodami klimatycznymi. Inwestorzy i grupy kampanijne mogą również korzystać z tych informacji do oceny zobowiązań środowiskowych firm i pociągania ich do odpowiedzialności za ich wkład w zmiany klimatu.

Co więcej, setki firm odpowiedziały na wyniki Carbon Majors, wzywając do stopniowego wycofywania paliw kopalnych przed COP28. Rosnące uznanie pilności przejścia na czystsze źródła energii jest uosobione przez inicjatywy takie jak kampania Fossil to Clean koalicji We Mean Business, która podkreśla ekonomiczne i środowiskowe korzyści z porzucenia paliw kopalnych.

Rzeczywistość ujawniona przez The Carbon Majors Database podkreśla krytyczną potrzebę globalnego wysiłku na rzecz przejścia od paliw kopalnych. Raport służy jako potężne narzędzie do pociągania kluczowych zanieczyszczających do odpowiedzialności, informowania opinii publicznej i decydentów oraz przyspieszania zmiany na rzecz czystej energii. Sugeruje także potencjalną potrzebę wprowadzenia bardziej rygorystycznych regulacji lub mechanizmów rynkowych, aby przyspieszyć przejście. Mając tak małą liczbę aktorów odpowiedzialnych za tak dużą część emisji, ukierunkowane polityki mogłyby mieć znaczący wpływ na ograniczenie globalnej produkcji CO2.

W obliczu eskalacji skutków zmian klimatu, The Carbon Majors Database oferuje drogę naprzód. Poprzez pociąganie zanieczyszczających do odpowiedzialności, wspieranie globalnego przejścia na czystą energię i wprowadzanie ukierunkowanych regulacji, możemy złagodzić najgorsze skutki zmian klimatu i zbudować bardziej zrównoważoną przyszłość dla wszystkich.

The Guardian prosi o wyjaśnienia

The Guardian zwrócił się do Exxon, BP, Chevron, Total Energies, Coal India, Saudi Aramco i Gazprom o komentarz.

Rzecznik firmy Shell powiedział: Shell dąży do tego, aby do 2050 r. stać się firmą energetyczną o zerowej emisji netto, co naszym zdaniem wspiera bardziej ambitny cel porozumienia paryskiego, jakim jest ograniczenie globalnego ocieplenia do 1,5°C powyżej poziomu przedindustrialnego. Nadal czynimy znaczne postępy w realizacji naszych celów klimatycznych i do końca 2023 r. osiągnęliśmy ponad 60% naszego celu, jakim jest zmniejszenie o połowę emisji z zakresu 1 i 2 z naszej działalności do 2030 r. w porównaniu z 2016 r.

Just 57 companies linked to 80% of greenhouse gas emissions since 2016, theguardian.com

Czytaj dalej: