Audyt energetyczny budynku jest narzędziem w dążeniu do efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju. Jego głównym celem jest identyfikacja sposobów na poprawę efektywności energetycznej obiektu, co przekłada się na oszczędności finansowe oraz zmniejszenie wpływu budynku na środowisko.

Co to jest audyt energetyczny?

Audyt energetyczny budynku to szczegółowa analiza zużycia energii w obiekcie, z zastosowaniem nowoczesnych urządzeń mierniczych, które pozwalają ocenić parametry poszczególnych elementów budynku, takie jak systemy grzewcze, izolacja przegród, a także stan stolarki otworowej. Proces ten obejmuje również ocenę obecnych systemów instalacyjnych i ich efektywności, a wynikiem audytu jest raport wskazujący konkretne działania, które mogą poprawić efektywność energetyczną obiektu.

audyt energetyczny
Fot. DALL-E 3

Jakie korzyści płyną z przeprowadzenia audytu energetycznego?

Przeprowadzenie audytu przynosi wiele korzyści, zarówno ekonomicznych, jak i środowiskowych. Dla inwestorów i właścicieli budynków głównymi zalety wymienia się poniżej.

  • Optymalizacja kosztów eksploatacji poprzez zredukowanie zużycia energii.
  • Możliwość skorzystania z różnych form dofinansowania, takich jak kredyty na termomodernizację lub dotacje z programów regionalnych.
  • Wzrost wartości nieruchomości dzięki podniesieniu standardu energetycznego budynku.
  • Przygotowanie obiektu do spełnienia wymogów prawnych dotyczących efektywności energetycznej.

Programy dofinansowania związane z audytem energetycznym?

W ramach programu “Czyste Powietrze” istnieje możliwość uzyskania całkowitego pokrycia kosztów netto audytu energetycznego, jednak suma ta nie przekroczy 1200 zł. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest sporządzenie dokumentu na wzorze obowiązującym w ramach programu oraz realizacja prac zgodnie z wynikami audytu energetycznego, wskazanymi w złożonym wniosku, najpóźniej w dniu zakończenia realizacji projektu. Należy zaznaczyć, że w przypadku niezrealizowania zakresu prac określonego w audycie, koszty audytu nie będą podlegały dofinansowaniu.

Wykonanie audytu energetycznego nie jest wymagane do otrzymania dotacji na projekty, które nie obejmują kompleksowej termomodernizacji w ramach programu “Czyste Powietrze”. Jednakże audyt ten jest niezbędny, gdy wnioskodawca decyduje się na kompleksową termomodernizację. Projekty z kompleksową termomodernizacją kwalifikują się również do otrzymania wyższych kwot dofinansowania.

Ile kosztuje przedsięwzięcie?

Koszt przedsięwzięcia zależy od wielu czynników, w tym od wielkości i złożoności budynku. Ceny mogą wahać się od kilku do kilkunastu tysięcy złotych, w zależności od grupy, do której należy budynek, oraz od wymaganej dokładności analiz.

Przyszłość audytu energetycznego

W kontekście rosnącej świadomości ekologicznej oraz wprowadzanych regulacji dotyczących efektywności energetycznej, rola audytów energetycznych będzie stawała się coraz ważniejsza. Nie tylko jako narzędzie do uzyskiwania dofinansowań, ale również jako standardowa procedura oceny i planowania modernizacji energetycznych w budynkach.

Audyt energetyczny jest więc nie tylko odpowiedzią na potrzeby chwili, ale także inwestycją w przyszłość, która przyczynia się do budowania zrównoważonej przestrzeni życiowej i pracy, z korzyścią dla środowiska, mieszkańców oraz gospodarki.

Audyt energetyczny to nie tylko narzędzie umożliwiające identyfikację sposobów na poprawę efektywności energetycznej, ale również warunek niezbędny do uzyskania wsparcia finansowego na realizację prac modernizacyjnych. Jego rola w kształtowaniu zrównoważonego budownictwa jest nieoceniona, a korzyści z tego wynikające są znaczne. Ważne jest, by wybierać doświadczonych i certyfikowanych audytorów, co zapewni rzetelność i precyzję audytu. Dobrze przeprowadzony audyt nie tylko wskazuje, jakie działania należy podjąć, ale także prioritetyzuje je pod kątem potencjalnych oszczędności i efektywności kosztowej.

Czytaj dalej: