Ładowarki do aut elektrycznych to urządzenia, które umożliwiają naładowanie akumulatorów pojazdu z sieci energetycznej. Te urządzenia są kluczowym elementem infrastruktury wspierającej rozwój elektromobilności.

Jak działa ładowarka samochodowa?

Ładowarki do samochodów elektrycznych działają na zasadzie konwersji prądu przemiennego z sieci na prąd stały, który jest wymagany do naładowania baterii pojazdu. Mogą różnić się mocą, co wpływa na szybkość ładowania. Niektóre zaawansowane modele są wyposażone w systemy inteligentnego ładowania, które optymalizują proces naładowania w zależności od aktualnego zapotrzebowania na energię.

Pozostała część artykułu pod materiałem wideo:

Bezpieczne ładowarki do aut elektrycznych w Polsce i UE

Bezpieczne ładowarki do aut elektrycznych w Polsce i UE muszą spełniać szereg norm i standardów technicznych, takich jak IEC 61851 czy IEC 62196. Ważne jest, aby szukać ładowarek z certyfikatami zgodności, które zapewniają ich bezpieczeństwo i efektywność. W Polsce i UE rozwija się także sieć ładowarek monitorowanych przez różne aplikacje, które umożliwiają użytkownikom znajdowanie najbliższej stacji ładowania.

W Polsce system prawny nastawiony jest na wsparcie rozwoju infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych. Powstałe mechanizmy celują w stworzenie stref czystego transportu w miastach, a także budowy infrastruktury na terenie całego kraju. Dwoma najważniejszymi dokumentami są:

  • ustawa z dn. 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. 2018 poz. 317 z późn. zm.);
  • rozporządzenie Ministra Energii z dn. 26 czerwca 2019 r. w sprawie wymagań technicznych dla stacji i punktów ładowania stanowiących element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego (Dz. U. 2019 poz. 1316).

Dostępność ładowarek w Polsce

Rynek ładowarek do aut elektrycznych w Polsce dynamicznie się rozwija. Obserwuje się wzrost liczby instalacji publicznych i prywatnych stacji ładowania. Wiele miast i przedsiębiorstw inwestuje w infrastrukturę ładowania, co jest wspierane przez rządowe programy dotacyjne. Tendencje wskazują na rosnące zainteresowanie samochodami elektrycznymi oraz rozwój technologii związanych z ładowaniem.

  • Jeśli spojrzymy na szczegółowe dane rejestracji, wyniki nie robią dużego wrażenia. W 2023 r. zarejestrowano w Polsce 19 612 nowych elektryków.
  • Z końcem 2023 r. w Polsce funkcjonowało 5933 ogólnodostępnych punktów ładowania (licząc pojedyncze wtyczki, nie stacje).
auto-swiat.pl

Ładowanie samochodu z domowej sieci elektroenergetyczne / Fot. Supamotionstock.com, shutterstock.com

Dyrektywa AFIR a ładowarki do aut elektrycznych

Dyrektywa AFIR (UE 2023/1804), która zaczęła obowiązywać od 13 kwietnia 2024 roku, ma na celu rozwój infrastruktury paliw alternatywnych w Unii Europejskiej. Wprowadza obowiązek instalacji stacji i stref ładowania z dostępem do szybkich ładowarek, zwiększając moc instalacji w odpowiedzi na rosnącą liczbę elektrycznych i hybrydowych pojazdów. Co wnosi ten akt prawny do rzeczywistości?

  • Minimalna dostępność ładowarek. Na sieci bazowej TEN-T, co 60 km drogi musi działać przynajmniej jeden publiczny punkt ładowania o mocy co najmniej 150 kW dla samochodów osobowych oraz jeden punkt o mocy 350 kW co 120 km dla pojazdów ciężarowych.
  • Zwiększenie liczby punktów ładowania do 2027 roku. Do końca 2027 r., liczba punktów ładowania na sieci bazowej powinna się podwoić – przynajmniej dwa punkty ładowania o mocy 150 kW co 60 km dla samochodów osobowych i dwa punkty o mocy minimum 350 kW co 120 km dla pojazdów ciężarowych i autobusów.
  • Dalszy rozwój infrastruktury do 2030 roku. W roku 2030 dla pojazdów ciężarowych i autobusów na sieci bazowej będzie wymagane co najmniej dwa punkty ładowania o mocy nie niższej od 350 kW co 60 km.
  • Wyzwania dla Polski. Nasz kraj staje przed koniecznością znaczącego przyspieszenia rozbudowy infrastruktury ładowania, biorąc pod uwagę zaległości i niewystarczające inwestycje w energetykę w przeszłości. Renegocjacje umów dotyczących miejsc obsługi pasażerów (MOP) i dostosowanie sieci elektrycznej do wzrostu mocy punktów ładowania będą kluczowe.
  • Prostsze rozliczenia kierowców. Nowe stacje ładowania będą musiały umożliwić ładowanie bez posiadania konta u operatora i umożliwić płatność zwykłą kartą płatniczą, a także zapewnić możliwość poznania ceny przed rozpoczęciem ładowania.

Ładowanie samochodu w domu

Ładowanie samochodu elektrycznego w domu jest możliwe, ale wymaga spełnienia pewnych warunków. Najważniejsze to odpowiednia instalacja elektryczna oraz ładowarka przystosowana do domowego użytku, zazwyczaj o mocy 7-22 kW. Niezbędne jest również posiadanie zabezpieczeń takich jak wyłącznik różnicowoprądowy, który chroni przed ryzykiem porażenia lub pożaru.

Czytaj dalej: