Pakiet “Fit for 55”, będący elementem Europejskiego Zielonego Ładu, ma na celu zredukowanie emisji gazów cieplarnianych o 55% do roku 2030 w porównaniu z poziomami z roku 1990.

Jest to krok w stronę realizacji długoterminowego celu, jakim jest osiągnięcie neutralności klimatycznej UE do roku 2050. Pakiet Komisji Europejskiej z 2021 r. wprowadza szereg zmian legislacyjnych obejmujących różne sektory gospodarki.

Kluczowe elementy pakietu “Fit for 55”

Unijny system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS)

EU ETS to kluczowy element pakietu, mający na celu zwiększenie cen uprawnień do emisji poprzez stopniowe obniżanie rocznego limitu emisji. System ten staje się coraz bardziej rygorystyczny, obejmując również lotnictwo i po raz pierwszy żeglugę.

Fot. materiały consilium.europa.eu

Społeczny Fundusz Klimatyczny

Fundusz ten został stworzony w celu łagodzenia społecznych skutków transformacji klimatycznej, wspierając obywateli i przedsiębiorstwa w adaptacji do nowych warunków i zwiększając ich zaangażowanie w działania proekologiczne.

Graniczny podatek węglowy (CBAM)

CBAM ma na celu zapobieganie “ucieczce węgla”, czyli przenoszeniu produkcji do krajów z mniej rygorystycznymi regulacjami środowiskowymi. Podatek ten będzie stosowany do importu niektórych towarów, w tym stali i cementu.

Redukcja emisji przez państwa członkowskie

Pakiet zawiera zaostrzone cele dla państw członkowskich w zakresie redukcji emisji w sektorach nieobjętych EU ETS, takich jak transport drogowy, budownictwo i rolnictwo, które mają kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celów klimatycznych.

Nowe przepisy, będące częścią pakietu „Gotowi na 55”, podniosą unijny cel redukcyjny w tych sektorach przewidziany na 2030 r. z 29% do 40% w porównaniu z 2005 r. Odpowiednio uaktualnią też cele krajowe.

Inne kluczowe elementy pakietu

  • Normy emisji CO₂ dla samochodów osobowych i dostawczych – nowe regulacje przewidują, że do 2035 roku wszystkie nowe samochody będą musiały być bezemisyjne.
  • Zrównoważone paliwa lotnicze i infrastruktura paliw alternatywnych – poprawki mają na celu promowanie używania paliw odnawialnych i infrastruktury wspierającej mobilność bezemisyjną.
  • Regulacje dotyczące użytkowania gruntów i leśnictwa – mają na celu zwiększenie pochłaniania CO₂ przez lasy i grunt rolny.

Pozostała część artykułu pod materiałem wideo:

Wpływ “Fit for 55” na Polskę

Dla Polski, kraju w dużej mierze zależnego od węgla, pakiet “Fit for 55” stanowi szczególne wyzwanie. Z jednej strony oferuje to szansę na przyspieszenie transformacji energetycznej i rozwój zielonych technologii, z drugiej – wiąże się z potrzebą znaczących inwestycji i restrukturyzacji sektorów energetycznych i przemysłowych.

Polska będzie musiała zwiększyć udział energii odnawialnej, co wymaga modernizacji infrastruktury i zmian legislacyjnych. Zaostrzenie norm emisji dla nowych pojazdów stworzy dodatkowe wyzwania dla przemysłu motoryzacyjnego, ale także szanse dla rozwoju sektora pojazdów elektrycznych.

Kluczowym elementem adaptacji do wymogów “Fit for 55” będzie współpraca międzysektorowa oraz integracja polityk energetycznych i klimatycznych, aby maksymalizować korzyści ekonomiczne i środowiskowe wynikające z transformacji.

Pakiet “Fit for 55” jest ambitnym planem, który wymaga znacznych zmian w polityce energetycznej i klimatycznej. Dla Polski, jak i innych państw członkowskich, realizacja tych zmian będzie wymagała solidnego planowania, inwestycji i współpracy na wszystkich szczeblach zarządzania.

Czytaj dalej: