Coca-Cola, jako globalny gigant w branży napojów, aktywnie włącza się w działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Przykładem jest strategia zrównoważonego rozwoju firmy, która obejmuje zarówno kwestie środowiskowe, jak i wsparcie dla lokalnych społeczności.

Zaangażowanie Coca-Cola w Polsce

W Polsce, Coca-Cola regularnie wspiera różne inicjatywy społeczne. Przykładowo, w kampanii “Świat potrzebuje więcej Mikołajów” firma współpracowała z Polskim Czerwonym Krzyżem, organizując świąteczne zbiórki żywności. Udział wzięli zarówno konsumenci, jak i pracownicy, co przyczyniło się do zebrania znacznych środków na wsparcie potrzebujących w Polsce i krajach bałtyckich. Kampania ta jest dowodem na to, że Coca-Cola stawia na aktywne zaangażowanie społeczne, promując wartości takie jak hojność i empatia.

Zeroemisyjność marki

Dążenie do zrównoważonego rozwoju jest również widoczne w długoterminowych celach środowiskowych Coca-Cola. Do 2040 roku firma zamierza osiągnąć neutralność emisyjną w całym łańcuchu wartości, co stanowi część strategii “net zero by 40”. Coca-Cola zobowiązała się również do recyklingu 100% opakowań, które trafiają do konsumentów, do roku 2030. Jest to część szerszej strategii “świata bez odpadów”, mającej na celu minimalizację negatywnego wpływu firmy na środowisko.

Pozostała część artykułu pod materiałem wideo:

Inicjatyw CSR Coca-Cola

Zaangażowanie Coca-Coli w działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu obejmuje znaczące wysiłki w wielu obszarach, mające na celu pozytywne oddziaływanie na środowisko i społeczność na całym świecie. Strategiczne obszary CSR obejmują: Świat bez Odpadów, Zrównoważone Opakowania, Zarządzanie Wodą oraz Wzmocnienie Pozycji Kobiet.

 1. Świat bez odpadów
 • Osiągnięcie: Skuteczne zebranie i recykling 69% butelek i puszek sprzedanych globalnie w 2021 roku.
 • Wpływ: Zapobieganie trafieniu około 120 miliardów butelek i puszek na wysypiska śmieci.
 • Kierunki na przyszłość: Planowanie rozwoju infrastruktury recyklingowej i zwiększenie współpracy w krajach rozwijających się.
 1. Zrównoważone opakowania
 • Osiągnięcie: Wprowadzenie 48% zawartości z recyklingu w butelkach PET na całym świecie do 2021 roku.
 • Wpływ: Osiągnięcie 20% redukcji emisji gazów cieplarnianych w porównaniu do poziomu z 2019 roku.
 • Kierunki na przyszłość: Skupienie na rozwijaniu innowacyjnych materiałów opakowaniowych, które są trwałe i przyjazne dla środowiska.
 1. Zarządzanie wodą
 • Osiągnięcie: Uzupełnienie 113% wody zużywanej w swoich operacjach globalnych w 2021 roku.
 • Wpływ: Poprawa dostępu do wody dla ponad 4 milionów osób.
 • Kierunki na przyszłość: Intensyfikacja działań na rzecz oszczędzania wody i skutecznych strategii uzupełniania wody, szczególnie w regionach narażonych na niedobory wody.

Zaangażowanie ESG i kierunki na przyszłość

Oprócz wyżej wymienionych inicjatyw, Coca-Cola poczyniła postępy w dziedzinie zrównoważonego rolnictwa, współpracując z rolnikami w celu poprawy praktyk rolniczych i minimalizacji wpływu na środowisko. Inwestuje także w energie odnawialne i redukuje emisje gazów cieplarnianych, co jest zgodne z globalnymi rozwiązaniami klimatycznymi. Dodatkowo, wsparcie dla rozwoju społeczności jest widoczne, a firma pomaga lokalnym społecznościom przez programy edukacyjne i inne inicjatywy.

Wysiłki firmy zostały docenione przez renomowane organizacje, takie jak Dow Jones Sustainability Index i CDP. To podkreśla jej zaangażowanie w zrównoważony rozwój. W przyszłości Coca-Cola ma na celu przyspieszenie realizacji celów “Świata bez odpadów”, rozwijanie rozwiązań gospodarki obiegowej dla opakowań, zwiększanie wysiłków w zakresie zarządzania wodą, umożliwianie większych możliwości ekonomicznych dla kobiet oraz bardziej zintegrowane włączanie zrównoważonego rozwoju do operacji biznesowych i partnerstw.

Kontrowersje

Mimo licznych działań na rzecz CSR, Coca-Cola nie jest wolna od kontrowersji. Firma była krytykowana za wpływ na zasoby wodne w regionach, gdzie prowadzi swoją działalność. Problem ten dotyczy zarówno zużycia dużych ilości wody, jak i wpływu na lokalne ekosystemy, co bywa sprzeczne z deklarowanym wsparciem dla ochrony zasobów naturalnych.

Coca-Cola kontynuuje swoje działania w ramach CSR, równoważąc swoje cele biznesowe z odpowiedzialnością społeczną. Chociaż firma stawia kroki w kierunku zrównoważonego rozwoju i wsparcia społecznego, nadal stoi przed wyzwaniami związanymi z zarządzaniem zasobami naturalnymi i odpowiedzią na krytykę ze strony społeczności lokalnych.

Czytaj dalej: