Przeglądasz: Społeczeństwo

Równość, różnorodność, prawa pracownicze i społeczna odpowiedzialność korporacji. Znajdują się tu artykuły i analizy dotyczące wpływu firm na społeczeństwo, inicjatyw mających na celu poprawę warunków życia i pracy, oraz roli biznesu w rozwiązywaniu problemów społecznych. Omawiane są także strategie włączania społeczności lokalnych w działania firm i kwestie związane z etyką w biznesie.