Technologia przenika każdy aspekt naszego życia, a rola przedsiębiorstw w promowaniu dobrostanu społecznego (ang. social good) poprzez odpowiedzialne strategie ESG nabiera wyjątkowego znaczenia. Dr Tessa Ojo CBE, CEO organizacji Diana Award, w swoim inspirującym przemówieniu pt. „Navigating the Digital Age: The Role of Businesses in Advancing Social Good through Responsible ESG Strategies” podczas II Kongresi Kompas ESG, podjęła się analizy tego złożonego tematu.

Technologia a odpowiedzialność społeczna

Podczas swojego wystąpienia dr Ojo podkreśliła, jak istotne jest, abyśmy jako społeczeństwo podejmowali zbiorową odpowiedzialność za przyszłe pokolenia. Przypominając słowa księżnej Diany: „Mamy obowiązek troszczyć się o nasze dzieci w sposób, który jasno pokazuje, że je cenimy”, dr Ojo zauważyła, że obowiązek oznacza nie tylko odpowiedzialność, ale konieczność działania na rzecz dzieci. Nie tylko biologicznych, ale wszystkich młodych ludzi w naszych społecznościach.

Wpływ mediów cyfrowych na młode pokolenie

CEO Diana Award zwróciła uwagę na nieodłączny związek między naszym codziennym życiem a mediami cyfrowymi. Opowiadała osobiste historie, takie jak ta o swoim synu, który komunikował się z nią poprzez Snapchat podczas wyjazdu, co uzmysłowiło jej, jak mocno zintegrowane są światy online i offline. – Odkryłam, że era SMS-ów, szczególnie dla młodych ludzi, dobiegła końca – mówiła.

Jednak ten cyfrowy świat niesie ze sobą także poważne wyzwania, zwłaszcza dla zdrowia psychicznego młodych ludzi. Dr Ojo przytoczyła alarmujące statystyki: – Dane pokazują, że 1 na 2 młodych osób doświadcza cyberprzemocy każdego dnia i 1 na 2 rozważało zakończenie życia z tego powodu.

Zdaniem ekspertki młodzi ludzie są poddawani ogromnej presji społecznej, wynikającej z idealizowanych obrazów i standardów przedstawianych w mediach społecznościowych. Ta presja może prowadzić do niskiej samooceny i innych problemów psychicznych. Dr Ojo wskazała na niebezpieczeństwa związane z nadmiernym udostępnianiem informacji online, co może prowadzić do nadużyć i problemów związanych z prywatnością danych.

Trzy filary odpowiedzialności

Podczas przemówienia dr Tessa Ojo przedstawiła trzy kluczowe filary odpowiedzialności, które powinny przyświecać przedsiębiorstwom i instytucjom w erze cyfrowej.

  1. Ochrona. Dr Tessa Ojo podkreśliła, jak ważne jest wdrażanie polityk ochronnych w miejscach pracy i w domach. Przytoczyła przykład ustawy o bezpieczeństwie online w Wielkiej Brytanii, która powstała po 13 latach kampanii.
  2. Zapewnienie edukacji. Edukacja na temat bezpiecznego korzystania z mediów cyfrowych jest kluczowa. Mówczyni zwróciła uwagę na potrzebę programów edukacyjnych zarówno dla dorosłych, jak i młodzieży. – Kto uczy mnie, jak wspierać moje dzieci w świecie cyfrowym? – pytała retorycznie.
  3. Zaangażowanie. Dr Ojo zachęcała pracodawców do tworzenia programów wolontariackich, które pozwolą pracownikom aktywnie uczestniczyć w kształtowaniu lepszej społeczności. – Musimy pomagać w tworzeniu lepszego społeczeństwa – mówiła.

Mówczyni wskazała, że odpowiedzialność przedsiębiorstw nie kończy się na przestrzeganiu przepisów prawa. Przedsiębiorstwa powinny aktywnie włączać się w tworzenie bezpieczniejszego i zdrowszego społeczeństwa.

Refleksja i wezwanie do działania

Kończąc swoje przemówienie dr Ojo przypomniała o konieczności osobistego zaangażowania w tworzenie bezpieczniejszego świata. – Jak mogę pomóc w poprawie sytuacji? Jaką rolę mogę odegrać? – To pytania, które każdy z nas powinien sobie zadać.

Na koniec warto zacytować słowa dr Ojo, które oddają istotę jej przesłania: – Bardzo łatwo jest myśleć, że to zadanie dla innych – polityków, firm technologicznych. Ale musimy pamiętać, że każdy z nas ma rolę do odegrania w tworzeniu bezpieczniejszego i lepszego świata.

Czytaj dalej: