Efektywność energetyczna domów. Klucz do zrównoważonej przyszłości

Efektywność energetyczna jest jednym z najważniejszych aspektów zrównoważonego rozwoju i ma istotne znaczenie w kontekście walki ze zmianami klimatycznymi, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz redukcji kosztów energetycznych. W niniejszym artykule skupimy się na efektywności energetycznej domów, omawiając jej znaczenie, metody poprawy oraz korzyści zarówno dla środowiska, jak i gospodarstw domowych.

Znaczenie efektywności energetycznej

Efektywność energetyczna to stosunek uzyskanych wyników, usług, towarów lub energii do wkładu energii. Poprawa efektywności energetycznej polega na zmniejszeniu ilości energii potrzebnej do dostarczania produktów i usług, co może być osiągnięte przez zastosowanie bardziej wydajnych technologii lub procesów produkcyjnych. W kontekście domów oznacza to działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii niezbędnej do ogrzewania, chłodzenia, oświetlenia oraz innych codziennych czynności.

Działania na rzecz efektywności energetycznej mają zagwarantować zrównoważone dostawy energii, ograniczyć emisje gazów cieplarnianych, zwiększyć bezpieczeństwo dostaw i obniżyć wydatki na import energii oraz służyć wspieraniu konkurencyjności Europy. W 2023 r. współprawodawcy postanowili zmniejszyć do 2030 r. zużycie energii końcowej w UE o co najmniej 11,7% w porównaniu z prognozami z 2020 r.

Podstawa prawna art. 194 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
Fot. DALL-E 3

Metody poprawy efektywności energetycznej domów

Izolacja termiczna. Jednym z najważniejszych kroków w kierunku poprawy efektywności energetycznej domów jest zapewnienie odpowiedniej izolacji termicznej. Obejmuje to izolację ścian, dachów, podłóg oraz wymianę okien na energooszczędne. Dzięki temu zmniejsza się ilość energii potrzebnej do ogrzewania zimą i chłodzenia latem.

Systemy grzewcze i chłodzące. Nowoczesne, bardziej wydajne systemy grzewcze, takie jak pompy ciepła, oraz systemy klimatyzacyjne mogą znacząco zmniejszyć zużycie energii. Geotermiczne pompy ciepła, które wykorzystują ciepło z gruntu, mogą być nawet cztery razy bardziej efektywne niż tradycyjne systemy grzewcze.

Energooszczędne urządzenia. Wybór energooszczędnych urządzeń domowych, takich jak lodówki, pralki, zmywarki czy oświetlenie LED, może przyczynić się do znacznych oszczędności energii. Nowoczesne urządzenia zużywają znacznie mniej energii w porównaniu do starszych modeli.

Systemy zarządzania energią. Wprowadzenie systemów zarządzania energią, które monitorują i optymalizują zużycie energii w domu, pozwala na jeszcze większe oszczędności. Inteligentne liczniki energii oraz automatyczne systemy regulacji ogrzewania i oświetlenia mogą znacząco poprawić efektywność energetyczną domów.

Korzyści z efektywności energetycznej domów

Oszczędności finansowe. Poprawa efektywności energetycznej prowadzi do zmniejszenia rachunków za energię, co przekłada się na oszczędności dla gospodarstw domowych. Inwestycje w energooszczędne technologie często zwracają się w ciągu kilku lat.

Redukcja emisji gazów cieplarnianych. Mniejsze zużycie energii oznacza mniejszą emisję gazów cieplarnianych, co jest kluczowe w walce ze zmianami klimatycznymi. Efektywność energetyczna pomaga zmniejszyć ślad węglowy gospodarstw domowych.

Zwiększenie komfortu. Dobre praktyki związane z efektywnością energetyczną, takie jak lepsza izolacja czy nowoczesne systemy grzewcze, zwiększają komfort mieszkania. Stała temperatura wewnątrz domu oraz odpowiednia wentylacja przyczyniają się do poprawy jakości życia mieszkańców.

Wzrost wartości nieruchomości. Domy o wysokiej efektywności energetycznej są bardziej atrakcyjne na rynku nieruchomości. Inwestycje w energooszczędne rozwiązania mogą zwiększyć wartość domu i ułatwić jego sprzedaż.

Wymagania techniczno-budowlane dotyczące charakterystyki energetycznej budynków

Wskaźniki energetyczne

Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną (EP) do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody oraz oświetlenia musi być niższe niż określone wartości graniczne.

Izolacyjność cieplna

Przegrody budynków oraz ich wyposażenie techniczne muszą spełniać wymagania dotyczące minimalnej izolacyjności cieplnej.

Budynki o niemal zerowym zużyciu energii (nZEB)

W 2014 roku ustalono wymagania dotyczące energooszczędności, z zamiarem stopniowego ich zaostrzania do 2020 roku. Takie podejście umożliwiło płynne osiągnięcie docelowego standardu energooszczędności budynków. Od 31 grudnia 2020 r. wszystkie nowo powstające budynki powinny spełniać normy budynków o niemal zerowym zużyciu energii (ang. nZEB).

Dokumentacja projektowa

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku musi zawierać dane dotyczące planowanych rozwiązań oraz ich zgodności z minimalnymi wymaganiami.

Przeglądy i aktualizacje

Minimalne wymagania są przeglądane co pięć lat i aktualizowane w razie potrzeby.

Świadectwa charakterystyki energetycznej

Opracowywane na podstawie metodologii określonej w przepisach, z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.

Efektywność energetyczna domów jest nie tylko korzystna dla środowiska, ale również przynosi wymierne korzyści finansowe i poprawia komfort życia. Działania mające na celu poprawę efektywności energetycznej, takie jak izolacja termiczna, modernizacja systemów grzewczych i chłodzących, wybór energooszczędnych urządzeń oraz wprowadzenie systemów zarządzania energią, są kluczowe dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju. Wspieranie efektywności energetycznej powinno być priorytetem zarówno dla rządów, jak i dla indywidualnych gospodarstw domowych.

Czytaj dalej: