Cyfrowa i zielona transformacja to dwa główne trendy, które obecnie kształtują przyszłość zarówno gospodarki, jak i społeczeństwa. Z jednej strony, postęp technologiczny otwiera nowe możliwości, z drugiej zaś, rosnące znaczenie zrównoważonego rozwoju stawia przed nami wyzwania związane z ochroną środowiska.

Przybliżamy kluczowe zagadnienia poruszone przez naszych ekspertów: prof. Bolesława Roka z Akademii Leona Koźmińskiego oraz Jarosława Królewskiego, CEO i współzałożyciela Synerise. Moderatorką dyskusji była dr Magdalena Krukowska. Zapraszany na relację, która powstała po panelu dyskusyjnym „Twin Transitions – czyli jak cyfrowa i zielona transformacja mogą się uzupełniać?”.

Cyfrowa transformacja a zrównoważony rozwój

Prof. Bolesław Rok rozpoczął dyskusję od podkreślenia, że choć obie transformacje (cyfrowa i zielona) mają potencjał wzajemnie się wspierać, to jednak bilans ich wpływu na zrównoważony rozwój jest nadal niepewny. – Nikt nie wie, czy cyfrowa transformacja wspiera zrównoważoną, zieloną transformację w pełni – zauważył. Profesor podkreślił, że ostateczny efekt zależy od wielu czynników, w tym od tego, jak technologia będzie wykorzystywana przez różne sektory gospodarki.

Technologiczne szanse i zagrożenia

Jarosław Królewski, odnosząc się do potencjalnych korzyści płynących z nowoczesnych technologii, wskazał na możliwość ich wykorzystania w różnych aspektach życia społecznego i gospodarczego. – Nowoczesne technologie dają nam narzędzia do zmiany rzeczywistości i poprawy jakości życia – podkreślił, dodając, że jednak kluczowe jest zrozumienie i umiejętne wykorzystanie tych technologii.

– My po prostu nie wiemy dzisiaj, w którą stronę to (rozwój AI – przyp. red.) pójdzie i byłoby bardzo niedobrze gdybyśmy zaczęli mówić, że ta przyszłość jest doskonale znana. Jeszcze 10 lat temu nikt sobie nie wyobrażał, że ChatGPT będzie mógł w ogóle istnieć i funkcjonować w na rynku B2C. Natomiast wydaje mi się również, że powinniśmy dojrzewać jako cywilizacja, czy też nowa generacja ludzi i wykorzystywać te szanse, które te technologie dają. Jestem zwolennikiem takiego myślenia, że dzisiaj państwo mają tak dużo narzędzi, żeby zmieniać tę rzeczywistość, swoje własne życie, czy nawet realizować pewnego rodzaju dobro, jakkolwiek rozumiane, bo to też jest bardzo trudno do zdefiniowania, na szeroką skalę – komentował Jarosław Królewski.

Pozostała część artykułu pod materiałem wideo:

Rola edukacji i odpowiedzialność biznesu

Jednym z kluczowych tematów była rola edukacji w kontekście adaptacji nowych technologii. Jak zauważyła dr Magdalena Krukowska, personalne korzyści muszą być postrzegane przez pryzmat korzyści dla planety. Edukacja odgrywa tu fundamentalną rolę, umożliwiając społeczeństwu lepsze zrozumienie i wykorzystanie dostępnych technologii.

Prof. Bolesław Rok zwrócił uwagę na konieczność proaktywnej roli biznesu w procesie transformacji. Jego zdaniem, biznes może być najlepszy dla świata, jeśli będzie działał tu i teraz, a nie odkładał na długoterminowe projekty. Podkreślił, że branża technologiczna powinna dostarczać narzędzi wspierających zarówno raportowanie, jak i zarządzanie procesami zrównoważonego rozwoju.

Panelista wskazał, że podczas gdy inne sektory gospodarki zaczęły aktywnie wdrażać standardy ESG, branża technologiczna wciąż jest w tyle.

– Branża ICT nie przeszła jeszcze transformacji. Wiele firm z tej branży działa na poziomie filantropii, nie traktując poważnie kwestii zrównoważonego rozwoju – powiedział prof. Rok, co skierowało rozmowę na nowe tory.

Wyzwania i przyszłość

Podczas dyskusji pojawiły się również głosy krytyki wobec aktualnych metod raportowania ESG. Rozgorzała dyskusja na temat tego w jak wygląda ten proceder. Jarosław Królewski stwierdził, że niestety wiele firm robi to w sposób amatorski, na niskim poziomie, a standardy powinny być zmienione i dostosowane do realiów. Następnie wymiana zdań przeniosła się znów na grunt technologii w relacji do ESG. Mimo krytyki Jarosław Królewski podkreślił, że nowoczesne technologie mają ogromny potencjał w kontekście zrównoważonego rozwoju.

– Nowoczesne technologie mogą wspierać różne sektory, dostarczając narzędzi do zarządzania procesami zrównoważonego rozwoju, takimi jak monitorowanie śladu węglowego czy zarządzanie zasobami wodnymi – powiedział.

CEO Synerise wskazał również na inicjatywy open source, które pozwalają firmom technologicznym na udostępnianie swoich osiągnięć w sposób, który przynosi korzyści społeczeństwu.

ESG może budzić emocje

Panel zakończył się zgodnym stwierdzeniem, że edukacja i odpowiedzialne podejście do technologii są kluczowe dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju. – Musimy myśleć o ludziach jako tych, którzy są myślący i są w stanie odbierać technologię w odpowiedni sposób – podsumował Jarosław Królewski, podkreślając, że tylko w ten sposób można osiągnąć równowagę między postępem technologicznym a ochroną środowiska.

Czytaj dalej: