Cykl Deminga, znany także jako cykl PDCA (Plan-Do-Check-Act) lub PDSA (Plan-Do-Study-Act) w wersji oryginalnej, jest metodą ciągłego doskonalenia procesów i jakości.

Został opracowany przez Williama Edwardsa Deminga, amerykańskiego statystyka pracującego w Japonii. Cykl ten ilustruje podstawową zasadę ciągłego ulepszania, znanej również jako kaizen, i składa się z czterech etapów: Zaplanuj, Wykonaj, Sprawdź (lub Zbadaj w wersji oryginalnej), i Popraw (lub Zastosuj/Działaj). Jest to model systematycznej poprawy procesów i motywowania pracowników do działań ulepszających, powszechnie stosowany w koncepcji Total Quality Management.

Pozostała część artykułu pod materiałem wideo:

Cykl Deminga: stosowanie, cel oraz etapy

W praktyce cykl Deminga jest wykorzystywany jako wzorzec do podejmowania działań i kierowania procesami w organizacjach. Metoda PDCA, znana również jako cykl planowania, wykonania, weryfikacji i działania, służy do wprowadzania nowości (takich jak nowe produkty czy usługi) oraz doskonalenia obecnych procedur biznesowych w firmie, zapewniając przy tym:

  • kontrolę (każdy rozumie powody podejmowanych działań, co w Lean Management określane jest jako kontekst biznesowy, opierający się na wartości i znaczeniu czynności),
  • monitoring (wszyscy są na bieżąco z postępem prac, często za pomocą narzędzi do wizualizacji statusów),
  • bezpieczeństwo (wszyscy są świadomi potencjalnych ryzyk i podejmowane są kroki w celu ich minimalizacji, np. przez zastosowanie analizy FMEA).

Implementacja cyklu Deminga w usprawnianiu procesów biznesowych zazwyczaj obejmuje standaryzację działań i poszukiwanie rozwiązań podnoszących efektywność operacyjną oraz wyniki finansowe.

Dowodem na skuteczność cyklu Deminga jest jego przyjęcie np. przez Toyotę, gdzie do dzisiaj pozostaje elementem kluczowym strategii. Takie podejście zyskuje popularność nie tylko w przemyśle produkcyjnym, ale również w branży IT, gdzie stosowane jest podczas codziennych spotkań, a także w służbie zdrowia, która poddaje się ciągłemu ulepszaniu, szczególnie w Stanach Zjednoczonych. W Polsce, kilka szpitali i jednostek ochrony zdrowia korzysta z elementów zarządzania procesami, w tym metodyk LEAN i PDCA, osiągając sukcesy w tej dziedzinie.

Cykl PDCA, czyli Planuj, Realizuj, Sprawdzaj, Działaj, promuje zaangażowanie zespołu, ukazując w sposób logiczny kierunek działań, zależności między nimi, wpływ na realizowane projekty oraz zdobywaną wiedzę.

Etap postępowania w cyklu Deminga

  • Planowanie, czyli dokładną analizę obecnej sytuacji i określenie działań niezbędnych do otrzymania efektu najwyższej jakości.
  • Wykonanie zgodnie z planem i przetestowanie wybranych rozwiązań.
  • Badanie wyników, sprawdzenie jak działania wpłynęły na osiągnięcie celu i co można ulepszyć.
  • Działanie, które polega na udoskonaleniu procesu i włączeniu pomysłów do kolejnego planu.

Korzyści w zarządzaniu jakością

Cykl Deminga znajduje zastosowanie w różnych obszarach zarządzania jakością i produkcją. Jest wykorzystywany do identyfikacji i rozwiązania problemów, usprawniania procesów produkcyjnych, podnoszenia efektywności pracy oraz zwiększania satysfakcji klienta. Dzięki ciągłemu cyklowi PDCA organizacje mogą systematycznie poprawiać swoje procesy, produkty i usługi, co przekłada się na lepsze wyniki operacyjne i konkurencyjność na rynku.

W kontekście doskonalenia jakości, cykl Deminga umożliwia systematyczne wprowadzanie zmian i monitorowanie ich efektów, co pozwala na ciągłe usprawnianie procesów i zwiększanie jakości produktów lub usług. Metoda ta działa bardzo dobrze w ramach danej struktury kulturowej, gdzie planowanie definiuje proces uczenia się, wykonanie umożliwia przeprowadzenie procesu oraz zgromadzenie wymaganych informacji, a sprawdzenie i działanie opierają się na analizie informacji i akcji korygującej. Koło Deminga jest więc fundamentalnym narzędziem w pracy nad doskonaleniem jakości, stanowiąc podstawę dla różnorodnych praktyk zarządzania jakością.

Czytaj dalej: