Więcej czasu na wdrożenie ESG. UE zmienia zdanie

Komisja Europejska rozważa opóźnienie wprowadzenia niektórych obowiązków dla firm nawet o dwa lata. To reakcja na szereg postulatów ze strony przedsiębiorstw podnoszących zbyt krótki wyznaczony wcześniej termin na wdrożenie strategii i transformację biznesu w oparciu o czynniki ESG.

UE chce opóźnić wdrażanie niektórych zasad ESG
Firmy mają mieć więcej czasu na wdrożenie ESG. Unia Europejska zmienia zdanie ws. niektórych obowiązków. (Flickr.com/European Parliament)

Jak podaje agencja Bloomberg, Komisja Europejska stwierdziła, że ograniczenie biurokracji ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia konkurencyjności przedsiębiorstw w Europie. W związku z tym, zgodnie z jej programem na 2024 rok, przedłużony ma być termin przyjęcia europejskich standardów sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (ESRS), które miały wejść w życie w czerwcu przyszłego roku.

KE zaznacza, że ma to “zapewnić natychmiastowe zmniejszenie obciążeń sprawozdawczych dla firm objętych zakresem” unijnych przepisów. Przypomnijmy, że na mocy dyrektywy CSRD obowiązkiem raportowania od 1 stycznia 2024 r. objęte mają być największe firmy, a w kolejnych latach także małe i średnie przedsiębiorstwa. 

Zmiana podejścia KE jest spowodowana szeregiem sygnałów ze strony firm, które podnosiły, że realizacja ambitnego terminy wdrożenia i raportowania ESG, a co za tym idzie szybkiej reakcji na zmiany klimatu i nierówności społeczne jest wyzwaniem, które wiele przedsiębiorstw przerasta.

Dużo obowiązków, mało czasu. Firmy apelują

Jak podaje Bloomberg, inne obowiązki w ramach zbioru przepisów ESG również mogą zostać zmienione. Obecnie Komisja przegląda rozporządzenia w tej sprawie pod kątem możliwości ich realizacji i skutecznego egzekwowania. Zachęca również firmy to przedstawiania swoich postulatów w związku z pracami nad unijną taksonomią.

Europejska Grupa Doradcza ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG), która opracowuje standardy sprawozdawczości, napisała w raporcie opublikowanym na początku października tego roku, że przygotowuje się do dostarczenia wytycznych dotyczących “licznych pytań” dotyczących wymogów sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju, które firmy będą musiały spełnić i raportować.

EFRAG liczy, że prace nad wytycznymi dla bankowości, ubezpieczeń i rynków kapitałowych zostaną ukończone w 2024 r. Te trzy branże są bowiem kluczowe – jak uważa EFRAG – dla skutecznej transformacji biznesu w kierunku ESG.

Komisja Europejska z kolei zobowiązała się do zmniejszenia wymogów sprawozdawczych o około 25 proc. oraz zadeklarowała współpracę z EFRAG i Parlamentem Europejskim tak, aby z jednej strony uwzględniać potrzeby firm, ale z drugiej, by jednocześnie zachować możliwość realizacji celów związanych z transformacją biznesu.