Zrównoważona strategia Orlenu. Oto 5 kluczowych filarów rozwoju

W obliczu globalnych wyzwań ekologicznych, społecznych i gospodarczych, a wraz z nimi zmian prawnych wprowadzanych przez międzynarodowe instytucje, największe firmy muszą dostosowywać swoje strategie biznesowe do celów zrównoważonego rozwoju. — Strategia zrównoważonego rozwoju to kompleksowy dokument opracowany dla całej grupy łącznie ze spółkami zagranicznymi, który zbiera nasze wszystkie ambicje i wyznacza cele w kierunku zrównoważonym dla organizacji — podkreśla Marta Potocka z Biura Zrównoważonego Rozwoju i Transformacji Energetycznej w ORLEN.

Strategia to przede wszystkim drogowskaz dla organizacji, wskazujący kierunek zmian. Oparte są one na pięciu filarach dostosowanych do międzynarodowych standardów. Łączy je z celami zrównoważonego rozwoju ONZ i unijnymi regulacjami, takimi jak dyrektywa CSRD nakładająca na firmy obowiązek przygotowywania raportów niefinansowych w oparciu o ESG.

– Strategia zrównoważonego rozwoju to dokument, który pokazuje, w którym kierunku będziemy szli jako organizacja, ale też jako świat – dodaje Marta Potocka.