Przeglądasz: orlen

ORLEN opublikował Strategię Zrównoważonego Rozwoju na lata 2024-2030, która określa podejście i cele koncernu w obszarze minimalizacji wpływu na klimat, ochrony środowiska, a także warunków pracy…

Największe firmy działające na rynku, aby móc skutecznie realizować skomplikowane i złożone strategie rozwoju w kierunku ESG potrzebują strategicznych dokumentów wyznaczający kierunek zmian i określających zasady…