"S" w ESG Orlenu. Reguluje to strategiczny dokument

Największe firmy działające na rynku, aby móc skutecznie realizować skomplikowane i złożone strategie rozwoju w kierunku ESG potrzebują strategicznych dokumentów wyznaczający kierunek zmian i określających zasady działania. W przypadku "S" czyli kwestii odpowiedzialności społecznej w Grupie Orlen takim dokumentem jest Polityka ochrony praw człowieka. — To fundamentalne wartości kultury i strategii całej grupy — podkreśla Anna Szczepaniec p.o. Kierownik Zespołu ds. Etyki w ORLEN S.A.

Dokument przyjęty na koniec 2022 r. określa kluczowe zasady działań, zachowań i regulacji obowiązujących w Grupie, które są bezpośrednio lub pośrednio związane z dbałością o przestrzeganie praw człowieka wewnątrz organizacji oraz w relacjach z interesariuszami zewnętrznymi.

Ujęte są one w ramach czterech głównych zasad zawiązanych z funkcjonowaniem firmy:

– dbałość o prawa człowieka w odniesieniu do pracowników

– ochrona praw człowieka w łańcuchu dostaw oraz w relacjach z interesariuszami

– zgłaszanie nieprawidłowości i ich rozpatrywanie

– zobowiązania Grupy oraz monitoring prowadzonych działań

— Ochrona praw człowieka w miejscu pracy przekłada się na zdrowsze bardziej zintegrowane i zaangażowane zespoły, które przyczyniają się do rozwoju i sukcesu organizacji — podkreśla Anna Szczepaniec p.o. Kierownik Zespołu ds. Etyki w ORLEN S.A.